Kategorie
Inne

Komputeryzacja biblioteki w Świętochłowicach

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach trwają prace nad opracowaniem katalogu komputerowego w systemie SOWA2/MARC21. Bibliotekarze intensywnie przygotowują bazę do migracji do formatu MARC21, aby w październiku rozpocząć proces oklejania zbiorów kodami kreskowymi. Biblioteka Centralna liczy ok. 160 tys. woluminów, zatem elektroniczne wypożyczenia zostaną uruchomione w 2013 r.

– Wypożyczana pozycja najpierw trafi pod czytnik i w ten sposób rejestrowana będzie na koncie danej osoby – wyjaśnia Luiza Przełożny, pracownik świętochłowickiej biblioteki. – Najpierw jednak musi zostać stworzona komputerowa baza czytelników – prace nad nią rozpoczniemy w październiku. Program ruszy po pierwszym kwartale przyszłego roku. W następnym etapie czytelnicy będą mogli zamawiać i wypożyczać książki przez Internet – dodaje.

O komputeryzacji świętochłowickiej biblioteki napisano również:

Pobierz plik: Posłuchaj wypowiedzi Luizy Przełożny

Źródło wypowiedzi: http://www.swietochlowice.pl/elektroniczna-wypożyczalnia-książek.html

Kategorie
Inne

Beskidzkie spotkanie z SOWĄ w Limanowej

W dniach 16-17 sierpnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej przeprowadzono szkolenie z zakresu katalogowania zbiorów bibliotecznych w formacie MARC21, które było następstwem wdrożenia zintegrowanego systemu bibliotecznego SOWA2/MARC21.

Byliśmy zmuszeni dokonać tej zmiany, ponieważ poprzedni system w którym pracowaliśmy był już przestarzały, nieaktualizowany i coraz częściej stwarzał nam problemy techniczne. Informujemy o tym wszystkich, ponieważ wprowadzenie SOWY wiąże się też z pewnymi zmianami dotyczącymi czytelników. W nowym systemie mają oni jedno konto i jedną kartę biblioteczną, które obsługują wszystkie biblioteczne działy udostępnień czyli: wypożyczalnię dla dorosłych, oddział dla dzieci oraz czytelnię popularno-naukową. Podczas bieżących wizyt czytelników w bibliotece wydajemy im nowe karty, scalamy konta i aktualizujemy dane. Nie ma takiej potrzeby, aby czytelnicy specjalnie przychodzili do nas dokonywać tych zmian, gdyż będą one wprowadzane na bieżąco, podczas obsługiwania. Ponadto nowy system znacząco usprawni i ułatwi także nam prowadzić prace związane np. z opracowywaniem i uaktualnianiem katalogu księgozbioru czy statystyką biblioteczną. – mówi Joanna Michalik, dyrektor limanowskiej książnicy. Nowy system biblioteczny to także szereg udogodnień dla czytelników. To prawda. W przyszłości, gdy system będzie już w pełni wdrożony i obsługiwany, czytelnik elektronicznie będzie mógł np. sprawdzić sobie szczegółową dostępność interesującej go książki, rezerwować bądź zamawiać ją sobie przez internet, mieć osobisty wgląd do własnego konta. – kontynuuje Joanna Michalik.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia biblioteki w stolicy Beskidu Wyspowego oraz przeżycia niezapomnianych chwil wśród górskich wędrówek po beskidzkich szlakach.

Kategorie
Szkolenia

“Zarządzanie nowoczesną biblioteką w systemie bibliotecznym SOWA” – relacja ze spotkania

26 czerwca 2012 r. w Auli Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie, odbyło się spotkanie bibliotekarzy z województwa mazowieckiego poświęcone zagadnieniom komputeryzacji bibliotek pt. „Zarządzanie nowoczesną biblioteką w systemie bibliotecznym SOWA”. Z zaproszenia organizatorów spotkania – Biblioteki Wydziału Zarządzania UW i Konsorcjum Bibliotek – Użytkowników Systemów „SOWA” skorzystało 60 przedstawicieli bibliotek z Warszawy oraz Mazowsza.

Uczestników obrad serdecznie powitał Dziekan Wydziału Zarządzania UW prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, który przybliżył uczestnikom funkcję bibliotek akademickich na przykładzie Biblioteki Wydziału Zarządzania. Odniósł się także do misji bibliotek, które tworzą podstawy intelektualnego rozwoju społeczeństwa i porządkują zasoby  informacyjne.

Sesję wykładową otworzyła i moderowała Ewa Florek, kierownik Biblioteki Wydziału Zarządzania UW.

Pierwszy z prelegentów, Wojciech Kowalewski przedstawił dokonania bibliotekarzy w zakresie komputerowego opracowania zbiorów bibliotecznych i ich udostępniania w internecie. Omówił m.in. wybrane katalogi internetowe warszawskich bibliotek dzielnicowych (Ochota, Wola, Praga-Południe, Ursus, Wawer, Ursynów) oraz niektóre katalogi bibliotek akademickich (Biblioteka Akademii Obrony Narodowej, Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej). Przedstawiona analiza katalogów bibliotecznych oraz wykazane paralele miały na celu wywołanie dyskusji nt. funkcji udostępniania informacji o zbiorach bibliotecznych.

Kolejne wystąpienie pt. „Biblioteka jako klient. Innowacyjne wdrożenie systemu SOWA2/MARC21 w Bibliotece Wydziału Zarządzania UW” wygłosiła Ewa Florek, kierownik tejże biblioteki. Biblioteka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, podobnie jak każda inna biblioteka wydziałowa wyższej uczelni czy dzielnicowa lub gminna biblioteka publiczna, działa w określonym systemie biblioteczno-informacyjnym. Lecz funkcjonowanie biblioteki wyznaczają przede wszystkim potrzeby jej użytkowników. Wypełnienie obu warunków i zarazem sprawne działanie jest często trudne do zrealizowania.

Z pomocą bibliotekarzom może przyjść informatyzacja biblioteki czyli racjonalna eksploatacja uprzednio wprowadzonych już do systemów informatycznych danych i w możliwie największym dopuszczalnym zakresie wykorzystanie ich przez  inne  systemy informatyczne.

Biblioteka WZ UW dokonuje transferu danych między dwoma systemami zarządzania biblioteką: VTLS/Virtua i SOWA2/MARC21. W działającym w systemie biblioteczno-informacyjnym UW oprogramowaniu VTLS/Virtua prowadzony jest katalog i wypożyczalnia. Automatyzację pozostałych prac  zabezpiecza aplikacja SOWA2/MARC21.

W ramach tego innowacyjnego wdrożenia powstała i funkcjonuje pełnotekstowa baza prac dyplomowych Wydziału Zarządzania UW. Udostępniana ze strony internetowej Biblioteki WZ UW, może być oglądana wyłącznie jako bibliograficzna baza abstraktowa. Uprawniony czytelnik widzi pełny tekst jedynie po uprzednim dopuszczeniu przez bibliotekarza, na dedykowanym stanowisku w czytelni.

Obecnie w Bibliotece WZ UW pracuje się nad wdrożeniem systemu ochrony i identyfikacji zbiorów z wykorzystaniem RFID. Ze względu na to, że wypożyczalnia funkcjonuje w innym oprogramowaniu, implementuje się część systemu dotyczącą  zarządzania magazynami bibliotecznymi.

W drugiej części spotkania przedstawiono nowoczesne sposoby zarządzania pracą biblioteki za pomocą technologii wspomaganej RFID. Leszek Masadyński z firmy Sokrates-software omówił najciekawsze wdrożenia systemu SOWA, które podobnie jak w Bibliotece WZ UW usprawniły proces rejestracji i wypożyczeń zbiorów. Przedstawił również katalog rozproszony województwa mazowieckiego, który integruje w chwili obecnej katalogi 8 bibliotek publicznych  Warszawy i województwa mazowieckiego.

W trakcie kolejnego wystąpienia przedstawiono portal e-usług bibliotecznych w.bibliotece.plMichał Fryska kierujący sekcją programistów Sokrates-IT zaprezentował dotychczasowe i najnowsze osiągnięcie: możliwość stosowania tagów kontekstowych do opisów zbiorów bibliotecznych. Zapowiedział też rychłe włączenie nowych usług w portalu, m.in. geolokalizacji. Portal w.bibliotece.pl otwiera szereg interesujących możliwości. Dla czytelników – atrakcyjną formę informacji o zbiorach, skondensowaną do poziomu wydania dzieła. Dla bibliotekarzy – jeszcze większą promocję działalności bibliotek, np. poprzez możliwość stworzenia wirtualnych regałów książek zawierających zapowiedzi i nabytki wydawnicze.

W trakcie panelu dyskusyjnego kończącego spotykanie poruszono kwestie rozwoju systemów SOWA, które skierowane są ku rozwiązaniom internetowym (usługa hostingu, która eliminuje konieczność budowy zaplecza serwerowego), współdziałaniu z innymi systemami bibliotecznymi w zakresie rozwoju portalu w.bibliotece.pl oraz  współpracy z systemami użytkowanymi w bibliotekach akademickich (np. VTLS/Virtua). Uczestnicy spotkania dyskutowali również nt. rozbudowy funkcjonalności oprogramowania o nowe usługi zarządzające pracą biblioteki (m.in. systemy ochrony i identyfikacji zbiorów z wykorzystaniem RFID). Jednym z końcowych wniosków w dyskusji była konieczność powołania „centrum pomysłów”, do którego biblioteki mogłyby zgłaszać propozycje dotyczące rozwoju systemów SOWA (np. opracowania kartoteki wzorcowej dla klasyfikacji).

Na koniec uczestniczy obrad zwiedzili gmach Wydziału Zarządzania oraz wydziałową Bibliotekę.
Zapraszamy do odwiedzenia galerii zdjęć ze spotkania (fot. Robert Nalazek-Mościcki).

Kategorie
Inne Porady

Automatyzacja w koneckiej książnicy

Początków koneckiej biblioteki publicznej należy szukać w 1922 roku, w którym założona została Biblioteka Powszechna, mieszcząca się w lokalu Koła Polek znajdująca się w zabytkowym pałacu Małachowskich z XVIII w. Biblioteka od dziesięcioleci posiada bogate tradycje w zakresie upowszechniania czytelnictwa. Do form pracy cieszących się uznaniem w środowisku należały i nadal należą: spotkania autorskie, spotkania środowiskowe z udziałem przedstawicieli nauki, kultury i sztuki, małe formy teatralne oraz konkursy. Dzięki książnicy mieszkańcy Końskich a także powiatu koneckiego mają możliwość korzystania z bogatych zbiorów bibliotecznych.

W ubiegłym roku Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Końskie odwiedziło ok. 77 tys. czytelników, dokonano też 110 tys. wypożyczeń. Biblioteka wzbogaciła się o dodatkowe 6 tys. czytelników. Równocześnie z upowszechnianiem czytelnictwa prowadzono prace związane z automatyzacją procesów bibliotecznych. Do komputerowej bazy wprowadzono ponad 35 tys. egzemplarzy.

Przełomem technologicznym okazało się zwiększenie przepustowości sieci internetowej biblioteki oraz wdrożenie nowoczesnego systemu bibliotecznego SOWA2/MARC21. W wyniku tych działań, zintensyfikowano prace informatyczne oraz przyspieszono budowę katalogu centralnego (wprowadzono i zmodyfikowano ponad 15000 rekordów). Od 1 stycznia 2012 r. bibliotekarze zaczęli wydawać karty czytelnicze.


Polecamy również artykuł: W Końskich będziemy rezerwować książki przez internet

Kategorie
Inne

Komputeryzacja krasnostawskiej książnicy powiatowej

Początki automatyzacji procesów bibliotecznych Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie rozpoczęły się w 2001 roku od komputerowego opracowania zbiorów w programie MAK. Kolejne lata przyniosły wiele zmian…

W 2006 roku otwarto Publiczny Punkt Dostępu do Internetu, zrealizowany w ramach projektu „e-Powiat – Elektroniczny System Obiegu Dokumentów oraz PIAP w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie”, w ramach którego zakupiono 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. W listopadzie 2008 roku zakupiono serwer z oprogramowaniem, 8 kolejnych stanowisk komputerowych z oprogramowaniem oraz inne urządzenia, tj. laptop, drukarki i projektor multimedialny.

W 2010 roku baza katalogowa biblioteki zawierała 27976 rekordów (91% całego księgozbioru). Fakt ten spowodował podjęcie konkretnych działań zmierzających do pełnej komputeryzacji książnicy. W ramach projektu „e-Powiat – Rozbudowa infrastruktury informatycznej wspierającej realizację zadań publicznych w jednostkach powiatu krasnostawskiego” biblioteka otrzymała: 5 zestawów komputerowych, drukarkę laserową, oprogramowanie do księgowości oraz Zintegrowany System  Obsługi Biblioteki SOWA2/MARC21. W następnym roku przeniesiono bazę z programu MAK do systemu SOWA, a w maju tegoż roku na stronie internetowej biblioteki umieszczono dostęp do katalogu on-line. W kolejnych miesiącach pracę nad automatyzacją procedur jeszcze bardziej zintensyfikowano: wprowadzono do systemu cały księgozbiór, a następnie oznakowano kodami kreskowymi niemal 30 tys. woluminów. 2 stycznia 2012 roku uruchomiono wypożyczalnię komputerową. Zwieńczono tym samym okres komputeryzacji krasnostawskiej książnicy powiatowej.

Gratulujemy i życzymy dalszego owocnego współdziałania ze Starostwem Powiatowym w Krasnymstawie oraz bibliotekami publicznymi z powiatu.


Kategorie
Inne

Przecięcie “elektronicznej wstęgi” w Gołczy!

Bibliotece Publicznej Gminy Gołcza symbolicznym kliknięciem myszki uroczyście uruchomiono pierwszy w powiecie miechowskim elektroniczny system udostępniania zbiorów w systemie SOWA2/MARC21.

28 grudnia 2011 r. wójt Gminy Gołcza wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wspólnie przecięli „elektroniczną wstęgę” otwierając nowy etap w historii gołczańskiej książnicy.

Nowy system zmieni dotychczasową pracę biblioteki oraz znacznie ułatwi sposób korzystania z niej przez użytkowników – mówi dyrektor BiOAK – Bożena Hess. Każdy czytelnik może teraz korzystać z własnego konta internetowego na stronie biblioteki poprzez ikonkę Katalog SOWA BiOAK, gdzie dowie się ile książek wypożyczył, kiedy ma je oddać oraz jakie książki czytał wcześniej. Ponadto czytelnicy sami będą mogli sprawdzić, czy dana książka jest w zbiorze biblioteki i czy przypadkiem ktoś jej nie wypożyczył. Przez internet możliwa jest również rezerwacja książek na czas 48 godzin.

Tradycyjne papierowe karty czytelników i książek zastąpione zostały przez cyfrowy katalog i elektroniczne karty czytelnika. Wszyscy korzystający z zasobów Biblioteki w Gołczy mają dostęp do bazy danych, w której znajduje się niemal 17,5 tys. pozycji.

Komputeryzacja biblioteki trwała kilka lat. Rozpoczynano ją w programie ISIS, potem wybrano MAK, aby ostatecznie wybrać SOWĘ. Aby jednak uruchomić elektroniczną rejestrację wypożyczeń konieczne było dokładne sprawdzenie 17,5 tysięcy książek znajdujących się w bazie danych.

Obecnie w system włączone są zasoby Biblioteki Publicznej w Gołczy (książki, audiobook-i, filmy) ale w dalszej kolejności wdrożenie obejmie zasoby filii w Wysocicach, która w bazie ma już ok. 8 tysięcy woluminów.

Uruchomienie elektronicznego systemu było możliwe dzięki projektowi współfinansowanemu przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 pn. “Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych”.

Kategorie
Inne

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna – skomputeryzowana

W 2004 roku dyrektor gnieźnieńskiej książnicy – Janusz Ambroży, podjął decyzję o wdrożeniu systemu bibliotecznego SOWA. W 2006 roku, gdy większość zbiorów bibliotecznych została już wprowadzona do komputerowej bazy, postanowiono uruchomić kolejne moduły. W kwietniu 2007 i wrześniu 2008 nastąpiło uruchomienie elektronicznej rejestracji wypożyczeń w Wypożyczalni dla Dorosłych i Wypożyczalni dla Dzieci – Biblioteki Głównej. W maju 2010 r. przeprowadzono pierwszą, pomyślną inwentaryzację zbiorów metodą elektroniczną. W maju i październiku 2011 r. uruchomiono kolejne elektroniczne wypożyczalnie – w Filii nr 1 i Filii nr 9.

Proces komputeryzacji Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna przebiegał równolegle z kapitalnymi remontami placówek, co sprawiło, że gnieźnieńska książnica stała się nowoczesną i przyciągającą czytelników placówką kulturalną.

Dzisiaj kończymy komputeryzację całej Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna, a ostatnim punktem jest uruchomienie wypożyczalni elektronicznej w Filii nr 9 na os. Jagiellońskim. Według mnie ta komputeryzacja przebiegała w miarę szybkim tempie, w miarę naszych zdolności i umiejętności, ale także środków finansowych, bo to niewątpliwie warunkowało realizację tego wydarzenia. Ta komputeryzacja nie odbyła się tylko w sensie stricte komputeryzacji, ale także równolegle przebiegały remonty kapitalne placówek dotychczasowych, oprócz tej tutaj na os. Jagiellońskim. Myślę, że ten proces przechodzenia biblioteki tradycyjnej w nowoczesną przebiegł w miarę łagodnie i szybko. Było to dla nas duże wyzwanie, któremu mam nadzieję sprostaliśmy. To są przede wszystkim udogodnienia dla czytelników, zwłaszcza dla czytelników młodych, którzy z pojęciem elektroniki i wszelkich nowości tego typu są obeznani. Troszeczkę trudniej, ale także powoli, przyzwyczają się do tego ludzie dorośli. Myślę, że jest to wygoda dla czytelników w wielu płaszczyznach, w takiej płaszczyźnie, która tutaj określa się jako jedna karta czytelnika we wszystkich placówkach gnieźnieńskich, jeden katalog elektroniczny, do którego można z dowolnego komputera zajrzeć; można sprawdzić, czy dane książki, które są potrzebne, są czy to w katalogu, czy też na półce. Jeśli w katalogu np. w danym momencie nie ma, można zamawiać, można rezerwować, można sprawdzać własne konto czytelnicze; ale najpierw trzeba się do tej biblioteki zapisać. Myślę, że ten trend nowoczesności w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna da się także odczuć po tym, że tych czytelników wcale nie ubywa, tak jak mówią tendencje krajowe, a wręcz przybywa. Cieszymy się bardzo, że wzrasta ilość wypożyczeń, ogromnie się cieszymy na każdego czytelnika i na każde wypożyczenie. Mam nadzieję, że te nowe rozwiązania technologiczne pozwolą nam funkcjonować idealnie, że każdy czytelnik znajdzie to źródło informacji, które będzie mu potrzebne. (…) Cieszymy się bardzo, że ten proces został zakończony, a taki wykładnikiem z punktu widzenia czysto bibliotekarskiego, jest to, iż przeprowadziliśmy z sukcesem kontrolę księgozbioru. Tu też okazało się, że są ogromne oszczędności czasowe, że przeprowadzając drogą elektroniczną kontrolę księgozbioru, robimy to o wiele szybciej, dokładniej. A przecież o to chodzi.

Janusz Ambroży
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna

Treść wywiadu i zdjęcia zamieszczone dzięki uprzejmości serwisu Gniezno.com.pl

Kategorie
Inne

Gorlice dla Małopolski – projekt komputeryzacji bibliotek publicznych

Kilka miesięcy temu pisaliśmy o projekcie komputeryzacji małopolskich bibliotek publicznych w systemie SOWA2/MARC21, tzw. „Projekcie 33”, który powstał z inicjatywy dyrektorów trzech bibliotek powiatowych – z Gorlic, Miechowa i Starego Sącza – oraz dzięki staraniom Starosty Gorlickiego. Złożony w 2010 roku wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, objął zasięgiem 5 powiatów, 100 bibliotek i 120 000 000 książek w nich zgromadzonych, z których w 2009 roku korzystało 90 000 czytelników.

Dziś ukazujemy pierwsze efekty pracy programistów i samych bibliotekarzy, którzy wspólnie czuwają nad pomyślną realizacją zadania i właśnie zaprezentowali katalog rozproszony. MULTI-OPAC umożliwia nie tylko przeszukiwanie zbiorów bibliotek, ale też dokonywanie rozmaitych operacji związanych z rezerwacją, zamawianiem i prolongatą książek oraz możliwość zdalnego zapisu czytelnika do biblioteki.

Katalog projektu był dostępny na stronie: http://www.projekt33.sowwwa.pl/

Więcej informacji o “Projekcie 33” w styczniowym numerze “Poradnika Bibliotekarza”.

Kategorie
Inne

“Amor librorum nos unit” – projekt komputeryzacji małopolskich bibliotek publicznych

27 grudnia 2010 roku członkowie zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Powiatu Gorlickiego podpisali umowę na dofinansowanie projektu “Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych”.

Projekt został w 75% finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i w roku 2011 doczekał się unijnego wsparcia w wysokości ponad 1 miliona złotych. Ostatecznie zakwalifikowały się do niego biblioteki publiczne z niemal 100 miejscowości w województwie małopolskim (powiat gorlicki, nowosądecki, nowotarski, miechowski i olkuski).

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono dostawcę sprzętu komputerowego dla bibliotek, a następnie producenta systemu bibliotecznego, którego zadaniem było wytypowanie oprogramowania automatyzującego pracę bibliotek. Wybrano program SOWA2/MARC21.

Projekt zaczął być realizowany. Jego wynikiem ma być podniesienie jakości obsługi czytelników w bibliotekach, poprzez standaryzację i automatyzację usług oraz stworzenie zdalnego dostępu do baz danych. Konieczne jest więc wdrożenie rozwiązań informatycznych umożliwiających usprawnienie czynności dokonywanych przez bibliotekarzy w zakresie rejestracji i odwiedzin czytelników w bibliotece (m.in. wypożyczenia, zwroty, prolongaty) oraz obsługi internetowej (rezerwacje i zamówienia książek, zestawienia bibliograficzne). Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, system został zainstalowany na serwerze zdalnym (usługa outsourcingu, obejmująca hosting aplikacji i baz danych). Niesie to za sobą zdecydowaną poprawę jakości obsługi czytelnika, gdyż przeniesienie skomplikowanych struktur systemu bibliotecznego na wysokowydajne serwery odciąża sieć w placówkach bibliotecznych. Ograniczona zostaje również obsługa informatyczna sprzętu i oprogramowania, gdyż to producent oprogramowania dba o jej ciągły rozwój i aktualizację.

W chwili obecnej małopolscy bibliotekarze zaangażowani w projekt pod hasłem “Amor librorum nos unit” („Miłość do książek nas jednoczy”, – nieoficjalny tytuł projektu), intensywnie pracują nad doskonaleniem procesów oferowanych przez wdrożone oprogramowanie, aby w niedługim czasie można było w pełni korzystać z możliwości skomputeryzowanej biblioteki. W niektórych powiatach postanowiono wykorzystać możliwości użytkowania baz w trybie wielodostępu i zorganizować centralny model bazy czytelników.

Więcej:

Fundusze europejskie

MBP w Gorlicach

Kategorie
Inne

Nowe technologie w siedzibie MBP w Opolu

2 marca 2011 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej, pięknej i nowocześnie wyposażonej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przy ul. Minorytów 4. Opolską książnicą, zarządza nowoczesny system biblioteczny SowaSQL. Czytelników i bibliotekarzy zapewne ucieszy fakt implementacji RFID w tym systemie bibliotecznym. Rozwiązanie to, nie tylko usprawni procesy identyfikacji zbiorów bibliotecznych, ale też zdecydowanie przyspieszy ich obieg.

Podstawą technologii RFID jest specjalna etykieta, posiadająca formę płaskich nalepek (tzw. transponderów), którą umieszcza się na książce. W pamięci etykiety przechowywana jest zakodowana informacja o wypożyczeniu danego materiału bibliotecznego. Wprowadzanie informacji do i z pamięci etykiety przebiega drogą radiową. Zapis informacji na etykiecie dokonywany jest automatycznie przy każdorazowym wypożyczeniu lub zwrocie. Bramki uniemożliwiają wyniesienie niewypożyczonych materiałów poza siedzibę biblioteki, bez wiedzy bibliotekarza.

Czytelnik będzie obsługiwany jeszcze szybciej, gdyż operacje wypożyczeń lub zwrotu książek dokonywane są automatycznie za pomocą specjalnych, samoobsługowych stanowisk (tzw. terminali). Warto nadmienić, iż RFID należy do grupy rozwiązań o wysokim poziomie bezpieczeństwa i w technicznym znaczeniu jest bardziej zaawansowana od technologii kodów kreskowych, którą stosuje większość bibliotek w Polsce.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystego otwarcia biblioteki: www.24opole.pl