Kategorie
Szkolenia

“Zarządzanie nowoczesną biblioteką w systemie bibliotecznym SOWA” – relacja ze spotkania

26 czerwca 2012 r. w Auli Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie, odbyło się spotkanie bibliotekarzy z województwa mazowieckiego poświęcone zagadnieniom komputeryzacji bibliotek pt. „Zarządzanie nowoczesną biblioteką w systemie bibliotecznym SOWA”. Z zaproszenia organizatorów spotkania – Biblioteki Wydziału Zarządzania UW i Konsorcjum Bibliotek – Użytkowników Systemów „SOWA” skorzystało 60 przedstawicieli bibliotek z Warszawy oraz Mazowsza.

Uczestników obrad serdecznie powitał Dziekan Wydziału Zarządzania UW prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, który przybliżył uczestnikom funkcję bibliotek akademickich na przykładzie Biblioteki Wydziału Zarządzania. Odniósł się także do misji bibliotek, które tworzą podstawy intelektualnego rozwoju społeczeństwa i porządkują zasoby  informacyjne.

Sesję wykładową otworzyła i moderowała Ewa Florek, kierownik Biblioteki Wydziału Zarządzania UW.

Pierwszy z prelegentów, Wojciech Kowalewski przedstawił dokonania bibliotekarzy w zakresie komputerowego opracowania zbiorów bibliotecznych i ich udostępniania w internecie. Omówił m.in. wybrane katalogi internetowe warszawskich bibliotek dzielnicowych (Ochota, Wola, Praga-Południe, Ursus, Wawer, Ursynów) oraz niektóre katalogi bibliotek akademickich (Biblioteka Akademii Obrony Narodowej, Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej). Przedstawiona analiza katalogów bibliotecznych oraz wykazane paralele miały na celu wywołanie dyskusji nt. funkcji udostępniania informacji o zbiorach bibliotecznych.

Kolejne wystąpienie pt. „Biblioteka jako klient. Innowacyjne wdrożenie systemu SOWA2/MARC21 w Bibliotece Wydziału Zarządzania UW” wygłosiła Ewa Florek, kierownik tejże biblioteki. Biblioteka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, podobnie jak każda inna biblioteka wydziałowa wyższej uczelni czy dzielnicowa lub gminna biblioteka publiczna, działa w określonym systemie biblioteczno-informacyjnym. Lecz funkcjonowanie biblioteki wyznaczają przede wszystkim potrzeby jej użytkowników. Wypełnienie obu warunków i zarazem sprawne działanie jest często trudne do zrealizowania.

Z pomocą bibliotekarzom może przyjść informatyzacja biblioteki czyli racjonalna eksploatacja uprzednio wprowadzonych już do systemów informatycznych danych i w możliwie największym dopuszczalnym zakresie wykorzystanie ich przez  inne  systemy informatyczne.

Biblioteka WZ UW dokonuje transferu danych między dwoma systemami zarządzania biblioteką: VTLS/Virtua i SOWA2/MARC21. W działającym w systemie biblioteczno-informacyjnym UW oprogramowaniu VTLS/Virtua prowadzony jest katalog i wypożyczalnia. Automatyzację pozostałych prac  zabezpiecza aplikacja SOWA2/MARC21.

W ramach tego innowacyjnego wdrożenia powstała i funkcjonuje pełnotekstowa baza prac dyplomowych Wydziału Zarządzania UW. Udostępniana ze strony internetowej Biblioteki WZ UW, może być oglądana wyłącznie jako bibliograficzna baza abstraktowa. Uprawniony czytelnik widzi pełny tekst jedynie po uprzednim dopuszczeniu przez bibliotekarza, na dedykowanym stanowisku w czytelni.

Obecnie w Bibliotece WZ UW pracuje się nad wdrożeniem systemu ochrony i identyfikacji zbiorów z wykorzystaniem RFID. Ze względu na to, że wypożyczalnia funkcjonuje w innym oprogramowaniu, implementuje się część systemu dotyczącą  zarządzania magazynami bibliotecznymi.

W drugiej części spotkania przedstawiono nowoczesne sposoby zarządzania pracą biblioteki za pomocą technologii wspomaganej RFID. Leszek Masadyński z firmy Sokrates-software omówił najciekawsze wdrożenia systemu SOWA, które podobnie jak w Bibliotece WZ UW usprawniły proces rejestracji i wypożyczeń zbiorów. Przedstawił również katalog rozproszony województwa mazowieckiego, który integruje w chwili obecnej katalogi 8 bibliotek publicznych  Warszawy i województwa mazowieckiego.

W trakcie kolejnego wystąpienia przedstawiono portal e-usług bibliotecznych w.bibliotece.plMichał Fryska kierujący sekcją programistów Sokrates-IT zaprezentował dotychczasowe i najnowsze osiągnięcie: możliwość stosowania tagów kontekstowych do opisów zbiorów bibliotecznych. Zapowiedział też rychłe włączenie nowych usług w portalu, m.in. geolokalizacji. Portal w.bibliotece.pl otwiera szereg interesujących możliwości. Dla czytelników – atrakcyjną formę informacji o zbiorach, skondensowaną do poziomu wydania dzieła. Dla bibliotekarzy – jeszcze większą promocję działalności bibliotek, np. poprzez możliwość stworzenia wirtualnych regałów książek zawierających zapowiedzi i nabytki wydawnicze.

W trakcie panelu dyskusyjnego kończącego spotykanie poruszono kwestie rozwoju systemów SOWA, które skierowane są ku rozwiązaniom internetowym (usługa hostingu, która eliminuje konieczność budowy zaplecza serwerowego), współdziałaniu z innymi systemami bibliotecznymi w zakresie rozwoju portalu w.bibliotece.pl oraz  współpracy z systemami użytkowanymi w bibliotekach akademickich (np. VTLS/Virtua). Uczestnicy spotkania dyskutowali również nt. rozbudowy funkcjonalności oprogramowania o nowe usługi zarządzające pracą biblioteki (m.in. systemy ochrony i identyfikacji zbiorów z wykorzystaniem RFID). Jednym z końcowych wniosków w dyskusji była konieczność powołania „centrum pomysłów”, do którego biblioteki mogłyby zgłaszać propozycje dotyczące rozwoju systemów SOWA (np. opracowania kartoteki wzorcowej dla klasyfikacji).

Na koniec uczestniczy obrad zwiedzili gmach Wydziału Zarządzania oraz wydziałową Bibliotekę.
Zapraszamy do odwiedzenia galerii zdjęć ze spotkania (fot. Robert Nalazek-Mościcki).