Kategorie
System Sowa

Katalogi rozproszone w systemach SOWA

26 lutego 2013 r. uruchomiono pięćdziesiąty katalog rozproszony dla bibliotek wykorzystujących systemy SOWA. Pierwsze katalogi Multi-OPAC opracowano w 2010 roku dla bibliotek samorządowych województwa wielkopolskiego i województwa śląskiego. Zdecydowana większość tych katalogów dotyczy jednak wyszukiwania zbiorów bibliotecznych w obrębie powiatów.

Sercem katalogu rozproszonego jest specjalna multiwyszukiwarka umożliwiająca jednoczesne przeszukiwanie serwerów bibliotecznych zawierających dane bibliograficzne i ich prezentację na stronie internetowej (bramka WWW). Wyszukiwanie zbiorów odbywa się podobnie jak w katalogach OPAC za pomocą określonych kryteriów wyszukiwawczych (indeksy), przy czym czytelnik ma możliwość zawężenia obszaru wyszukiwania do określonych katalogów bibliotecznych (np. gminnych bibliotek publicznych). Dzięki temu rozwiązaniu, każdy użytkownik biblioteki może za pomocą internetu sprawdzić czy poszukiwana książka znajduje się w bibliotece wojewódzkiej, miejskiej lub gminnej.  Pomysł stworzenia rozproszonych serwisów bibliotecznych powstaje zwykle w wyniku działań związanych z ujednolicaniem formatów baz danych oraz systemów bibliotecznych w zintegrowanym systemie bibliotecznym SOWA. W wielu wypadkach towarzyszy temu zmiana metodyki opracowania zbiorów bibliotecznych oraz przełamanie barier technologicznych, które do tej pory uniemożliwiały opracowanie regionalnego serwisu bibliotecznego. Inicjatorami stworzenia katalogów rozproszonych są natomiast biblioteki sprawujące nadzór merytoryczny nad bibliotekami w powiecie. Katalogi Multi-OPAC są starannie zaplanowane i opracowane; większość z nich bazuje na danych uwzględnieniających międzynarodowe i krajowe normy, standardy i zalecenia biblioteczne (MARC 21, z39.50, ISO 2709).

Kategorie
Inne

Gorlice dla Małopolski – projekt komputeryzacji bibliotek publicznych

Kilka miesięcy temu pisaliśmy o projekcie komputeryzacji małopolskich bibliotek publicznych w systemie SOWA2/MARC21, tzw. „Projekcie 33”, który powstał z inicjatywy dyrektorów trzech bibliotek powiatowych – z Gorlic, Miechowa i Starego Sącza – oraz dzięki staraniom Starosty Gorlickiego. Złożony w 2010 roku wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, objął zasięgiem 5 powiatów, 100 bibliotek i 120 000 000 książek w nich zgromadzonych, z których w 2009 roku korzystało 90 000 czytelników.

Dziś ukazujemy pierwsze efekty pracy programistów i samych bibliotekarzy, którzy wspólnie czuwają nad pomyślną realizacją zadania i właśnie zaprezentowali katalog rozproszony. MULTI-OPAC umożliwia nie tylko przeszukiwanie zbiorów bibliotek, ale też dokonywanie rozmaitych operacji związanych z rezerwacją, zamawianiem i prolongatą książek oraz możliwość zdalnego zapisu czytelnika do biblioteki.

Katalog projektu był dostępny na stronie: http://www.projekt33.sowwwa.pl/

Więcej informacji o “Projekcie 33” w styczniowym numerze “Poradnika Bibliotekarza”.

Kategorie
Inne

“Amor librorum nos unit” – projekt komputeryzacji małopolskich bibliotek publicznych

27 grudnia 2010 roku członkowie zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Powiatu Gorlickiego podpisali umowę na dofinansowanie projektu “Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych”.

Projekt został w 75% finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i w roku 2011 doczekał się unijnego wsparcia w wysokości ponad 1 miliona złotych. Ostatecznie zakwalifikowały się do niego biblioteki publiczne z niemal 100 miejscowości w województwie małopolskim (powiat gorlicki, nowosądecki, nowotarski, miechowski i olkuski).

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono dostawcę sprzętu komputerowego dla bibliotek, a następnie producenta systemu bibliotecznego, którego zadaniem było wytypowanie oprogramowania automatyzującego pracę bibliotek. Wybrano program SOWA2/MARC21.

Projekt zaczął być realizowany. Jego wynikiem ma być podniesienie jakości obsługi czytelników w bibliotekach, poprzez standaryzację i automatyzację usług oraz stworzenie zdalnego dostępu do baz danych. Konieczne jest więc wdrożenie rozwiązań informatycznych umożliwiających usprawnienie czynności dokonywanych przez bibliotekarzy w zakresie rejestracji i odwiedzin czytelników w bibliotece (m.in. wypożyczenia, zwroty, prolongaty) oraz obsługi internetowej (rezerwacje i zamówienia książek, zestawienia bibliograficzne). Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, system został zainstalowany na serwerze zdalnym (usługa outsourcingu, obejmująca hosting aplikacji i baz danych). Niesie to za sobą zdecydowaną poprawę jakości obsługi czytelnika, gdyż przeniesienie skomplikowanych struktur systemu bibliotecznego na wysokowydajne serwery odciąża sieć w placówkach bibliotecznych. Ograniczona zostaje również obsługa informatyczna sprzętu i oprogramowania, gdyż to producent oprogramowania dba o jej ciągły rozwój i aktualizację.

W chwili obecnej małopolscy bibliotekarze zaangażowani w projekt pod hasłem “Amor librorum nos unit” („Miłość do książek nas jednoczy”, – nieoficjalny tytuł projektu), intensywnie pracują nad doskonaleniem procesów oferowanych przez wdrożone oprogramowanie, aby w niedługim czasie można było w pełni korzystać z możliwości skomputeryzowanej biblioteki. W niektórych powiatach postanowiono wykorzystać możliwości użytkowania baz w trybie wielodostępu i zorganizować centralny model bazy czytelników.

Więcej:

Fundusze europejskie

MBP w Gorlicach