Kategorie
Inne

“Amor librorum nos unit” – projekt komputeryzacji małopolskich bibliotek publicznych

27 grudnia 2010 roku członkowie zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Powiatu Gorlickiego podpisali umowę na dofinansowanie projektu “Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych”.

Projekt został w 75% finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i w roku 2011 doczekał się unijnego wsparcia w wysokości ponad 1 miliona złotych. Ostatecznie zakwalifikowały się do niego biblioteki publiczne z niemal 100 miejscowości w województwie małopolskim (powiat gorlicki, nowosądecki, nowotarski, miechowski i olkuski).

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono dostawcę sprzętu komputerowego dla bibliotek, a następnie producenta systemu bibliotecznego, którego zadaniem było wytypowanie oprogramowania automatyzującego pracę bibliotek. Wybrano program SOWA2/MARC21.

Projekt zaczął być realizowany. Jego wynikiem ma być podniesienie jakości obsługi czytelników w bibliotekach, poprzez standaryzację i automatyzację usług oraz stworzenie zdalnego dostępu do baz danych. Konieczne jest więc wdrożenie rozwiązań informatycznych umożliwiających usprawnienie czynności dokonywanych przez bibliotekarzy w zakresie rejestracji i odwiedzin czytelników w bibliotece (m.in. wypożyczenia, zwroty, prolongaty) oraz obsługi internetowej (rezerwacje i zamówienia książek, zestawienia bibliograficzne). Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, system został zainstalowany na serwerze zdalnym (usługa outsourcingu, obejmująca hosting aplikacji i baz danych). Niesie to za sobą zdecydowaną poprawę jakości obsługi czytelnika, gdyż przeniesienie skomplikowanych struktur systemu bibliotecznego na wysokowydajne serwery odciąża sieć w placówkach bibliotecznych. Ograniczona zostaje również obsługa informatyczna sprzętu i oprogramowania, gdyż to producent oprogramowania dba o jej ciągły rozwój i aktualizację.

W chwili obecnej małopolscy bibliotekarze zaangażowani w projekt pod hasłem “Amor librorum nos unit” („Miłość do książek nas jednoczy”, – nieoficjalny tytuł projektu), intensywnie pracują nad doskonaleniem procesów oferowanych przez wdrożone oprogramowanie, aby w niedługim czasie można było w pełni korzystać z możliwości skomputeryzowanej biblioteki. W niektórych powiatach postanowiono wykorzystać możliwości użytkowania baz w trybie wielodostępu i zorganizować centralny model bazy czytelników.

Więcej:

Fundusze europejskie

MBP w Gorlicach