Kategorie
Inne

Przecięcie “elektronicznej wstęgi” w Gołczy!

Bibliotece Publicznej Gminy Gołcza symbolicznym kliknięciem myszki uroczyście uruchomiono pierwszy w powiecie miechowskim elektroniczny system udostępniania zbiorów w systemie SOWA2/MARC21.

28 grudnia 2011 r. wójt Gminy Gołcza wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wspólnie przecięli „elektroniczną wstęgę” otwierając nowy etap w historii gołczańskiej książnicy.

Nowy system zmieni dotychczasową pracę biblioteki oraz znacznie ułatwi sposób korzystania z niej przez użytkowników – mówi dyrektor BiOAK – Bożena Hess. Każdy czytelnik może teraz korzystać z własnego konta internetowego na stronie biblioteki poprzez ikonkę Katalog SOWA BiOAK, gdzie dowie się ile książek wypożyczył, kiedy ma je oddać oraz jakie książki czytał wcześniej. Ponadto czytelnicy sami będą mogli sprawdzić, czy dana książka jest w zbiorze biblioteki i czy przypadkiem ktoś jej nie wypożyczył. Przez internet możliwa jest również rezerwacja książek na czas 48 godzin.

Tradycyjne papierowe karty czytelników i książek zastąpione zostały przez cyfrowy katalog i elektroniczne karty czytelnika. Wszyscy korzystający z zasobów Biblioteki w Gołczy mają dostęp do bazy danych, w której znajduje się niemal 17,5 tys. pozycji.

Komputeryzacja biblioteki trwała kilka lat. Rozpoczynano ją w programie ISIS, potem wybrano MAK, aby ostatecznie wybrać SOWĘ. Aby jednak uruchomić elektroniczną rejestrację wypożyczeń konieczne było dokładne sprawdzenie 17,5 tysięcy książek znajdujących się w bazie danych.

Obecnie w system włączone są zasoby Biblioteki Publicznej w Gołczy (książki, audiobook-i, filmy) ale w dalszej kolejności wdrożenie obejmie zasoby filii w Wysocicach, która w bazie ma już ok. 8 tysięcy woluminów.

Uruchomienie elektronicznego systemu było możliwe dzięki projektowi współfinansowanemu przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 pn. “Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych”.