Kategorie
Inne

Gorlice dla Małopolski – projekt komputeryzacji bibliotek publicznych

Kilka miesięcy temu pisaliśmy o projekcie komputeryzacji małopolskich bibliotek publicznych w systemie SOWA2/MARC21, tzw. „Projekcie 33”, który powstał z inicjatywy dyrektorów trzech bibliotek powiatowych – z Gorlic, Miechowa i Starego Sącza – oraz dzięki staraniom Starosty Gorlickiego. Złożony w 2010 roku wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, objął zasięgiem 5 powiatów, 100 bibliotek i 120 000 000 książek w nich zgromadzonych, z których w 2009 roku korzystało 90 000 czytelników.

Dziś ukazujemy pierwsze efekty pracy programistów i samych bibliotekarzy, którzy wspólnie czuwają nad pomyślną realizacją zadania i właśnie zaprezentowali katalog rozproszony. MULTI-OPAC umożliwia nie tylko przeszukiwanie zbiorów bibliotek, ale też dokonywanie rozmaitych operacji związanych z rezerwacją, zamawianiem i prolongatą książek oraz możliwość zdalnego zapisu czytelnika do biblioteki.

Katalog projektu był dostępny na stronie: http://www.projekt33.sowwwa.pl/

Więcej informacji o “Projekcie 33” w styczniowym numerze “Poradnika Bibliotekarza”.