Kategorie
Inne

Komputeryzacja krasnostawskiej książnicy powiatowej

Początki automatyzacji procesów bibliotecznych Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie rozpoczęły się w 2001 roku od komputerowego opracowania zbiorów w programie MAK. Kolejne lata przyniosły wiele zmian…

W 2006 roku otwarto Publiczny Punkt Dostępu do Internetu, zrealizowany w ramach projektu „e-Powiat – Elektroniczny System Obiegu Dokumentów oraz PIAP w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie”, w ramach którego zakupiono 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. W listopadzie 2008 roku zakupiono serwer z oprogramowaniem, 8 kolejnych stanowisk komputerowych z oprogramowaniem oraz inne urządzenia, tj. laptop, drukarki i projektor multimedialny.

W 2010 roku baza katalogowa biblioteki zawierała 27976 rekordów (91% całego księgozbioru). Fakt ten spowodował podjęcie konkretnych działań zmierzających do pełnej komputeryzacji książnicy. W ramach projektu „e-Powiat – Rozbudowa infrastruktury informatycznej wspierającej realizację zadań publicznych w jednostkach powiatu krasnostawskiego” biblioteka otrzymała: 5 zestawów komputerowych, drukarkę laserową, oprogramowanie do księgowości oraz Zintegrowany System  Obsługi Biblioteki SOWA2/MARC21. W następnym roku przeniesiono bazę z programu MAK do systemu SOWA, a w maju tegoż roku na stronie internetowej biblioteki umieszczono dostęp do katalogu on-line. W kolejnych miesiącach pracę nad automatyzacją procedur jeszcze bardziej zintensyfikowano: wprowadzono do systemu cały księgozbiór, a następnie oznakowano kodami kreskowymi niemal 30 tys. woluminów. 2 stycznia 2012 roku uruchomiono wypożyczalnię komputerową. Zwieńczono tym samym okres komputeryzacji krasnostawskiej książnicy powiatowej.

Gratulujemy i życzymy dalszego owocnego współdziałania ze Starostwem Powiatowym w Krasnymstawie oraz bibliotekami publicznymi z powiatu.