Kategorie
Porady System Sowa

Nowe ikony katalogu biblioteki

Udostępniamy nowe logo katalogu internetowego systemów SOWA (zaprojektowane dla nowego wydania katalogu on-line) oraz banery, które pełnią funkcje identyfikacyjne. Zachęcamy do wykorzystywania nowych ikon OPAC i zamieszczania bezpośredniego odnośnika (zawierającego link) do katalogu on-line w formie banera w widocznym miejscu na stronie internetowej biblioteki.

Zestaw banerów do wyboru, zawierających odpowiedni kod html, prosimy pobrać z własnego katalogu OPAC (klik w ikonę Pomoc  i wybrać Banery do zamieszczenia na stronie WWW) lub stąd pobrać, a następnie wkleić na stronę WWW biblioteki, np. https://demo.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=help&p=banners

Jednocześnie przypominamy o alternatywnej możliwości zamieszczenia na stronie WWW biblioteki widgetu umożliwiającego szybkie wyszukiwanie zbiorów w katalogu internetowym biblioteki, np http://www.pbp.sieradz.pl/ lub http://bpsuwalki.pl/

Generowanie własnego formularza wyszukiwawczego jest możliwe z własnego katalogu OPAC (klik w ikonę Pomoc  i wybrać Generowanie formularza wyszukiwawczego).


Zapraszamy do indywidualnych konsultacji, w trakcie których pomożemy wybrać właściwą metodę udostępnienia katalogu na stronie WWW, dobrać ikonkę katalogu itp.

Kategorie
Porady System Sowa

Wyszukiwanie w katalogu ze strony biblioteki

Szybkie i skuteczne przekazanie informacji o zbiorach jest podstawą funkcjonowania biblioteki w XXI w. Aby umożliwić to zadanie użytkownikom bibliotek, proponujemy zastosowanie uproszczonego formularza wyszukiwawczego (tzw. widgetu), który pozwoli natychmiast dotrzeć do informacji o zasobach bezpośrednio ze strony WWW biblioteki (nie wchodząc do katalogu OPAC).

Pobranie i wykorzystanie kodu automatycznie generującego formularz wyszukiwawczy jest dostępne dla każdego użytkownika systemu bibliotecznego SowaSQL.  Biblioteki, które chcą udostępnić na stronie biblioteki okienko wyszukiwawcze w formie widgetu, przekierowujące czytelnika do strony z wynikami wyszukiwania w katalogu on-line, proszone są o wykonanie następujących czynności: 

1. Kliknięcie w ikonkę Pomoc (zob.) w katalogu OPAC oraz wybranie tematu: Generowanie formularza wyszukiwawczego (zob.)

2. Skopiowanie gotowego kodu HTML w zależności od wybranego wariantu (z ramką lub bez)

3. Wklejenie pobranego kodu w wybrane miejsce na stronie WWW biblioteki Możliwe jest wstawienie kodu formularza w ramce strony WWW, tzw. okienku (adres dla IFRAME). W tym celu podaje się tylko adres URL do strony, która automatycznie generuje odpowiedni formularz wyszukiwawczy. Aby dostosować wygląd formularza do strony WWW wystarczy uzupełnić jego adres o parametr &css poprzez wskazanie na właściwy plik ze stylami CSS. 

Zachęcamy do wykorzystania formularza wyszukiwawczego na stronie WWW biblioteki jako interesującej alternatywy linku do katalogu OPAC. 

Przykłady zastosowania widgetu z wyszukiwaniem na stronach bibliotek:

https://www.wbp.poznan.pl/
https://biblioteka.pwsz.nysa.pl/
https://ursynoteka.pl/

Kategorie
Porady

LINK do katalogu biblioteki na stronie WWW

Zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami Katalogu dobrych praktyk użytkowników systemów SOWA, a w szczególności z dwoma niżej wybranymi punktami:

1. Na stronie internetowej biblioteki umieść w widocznym miejscu dostęp (link, widget) do katalogu bibliotecznego. Nie powinno do niego prowadzić więcej niż jedno, maksymalnie dwa kliknięcia myszą.

Do katalogu bibliotecznego może prowadzić ze strony WWW:

– LINK (np. IKONA) – zob. http://gbp.radziechowy-wieprz.pl/ lub http://www.biblioteka.gniezno.pl/

– WIDGET – zob. http://biblioteka.pwsz.nysa.pl/ lub http://www.pbp.sieradz.pl/

2. Nie zwlekaj z udostępnieniem katalogu biblioteki na stronie WWW, nawet jeśli jeszcze nie wprowadziłeś całości księgozbioru do systemu komputerowego. Staraj się też różnymi sposobami informować czytelników o dostępności katalogu bibliotecznego on-line.

Prosimy o udostępnianie odnośników (linków, ikon) do katalogów bibliotecznych lub profili bibliotecznych w portalu w.bibliotece.pl także na stronach innych instytucji w regionie (strona Urzędu Miasta lub Gminy, Miejski lub Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła itp.) – zob. ikona do katalogu po prawej stronie http://www.umig.olkusz.pl/

Zapraszamy do indywidualnych konsultacji, w trakcie których pomożemy wybrać właściwą metodę udostępnienia katalogu na stronie WWW, dobrać ikonkę katalogu itp.

Kategorie
System Sowa

Czy poszukiwanie jest ciągłym zadawaniem pytań? Nowy katalog systemu SowaSQL

Niedawno informowaliśmy o istotnych zmianach funkcjonalnych w systemie SowaSQL, z których najważniejszym był nowoczesny system wyszukiwawczy w katalogu internetowym, dzięki któremu system staje się coraz bardziej przyjazny użytkownikowi. Obecnie donosimy o dalszej, gruntownej modernizacji wielu mechanizmów wewnętrznych serwera, które w znacznym stopniu poprawiają wydajność całego systemu bibliotecznego.

Ludzie używają słów tylko po to, by ukryć swe myśli /Wolter/

Dotychczasowymi, najważniejszymi zmianami w systemie jest uruchomienie w katalogu internetowym mechanizmów ułatwiających dodanie nowoczesnych rozwiązań bazujących na silniku wyszukiwawczym ElasticSearch, tj.: podpowiedzi w formularzu wyszukiwania, szybkie wyszukiwanie nowości z użyciem filtrów dostępności zbiorów, podświetlanie wyników w wyszukiwaniu, prezentacja najpoczytniejszych książek itp.

Kolejnym przełomowym rozwiązaniem w systemie SowaSQL jest ewolucja modułu wyszukiwawczego katalogu internetowego, który obecnie oferuje domyślne wyszukiwanie proste (tzw. jednopolowe), pozostawiając wyszukiwanie za pomocą indeksów jako zaawansowane. 

Istotą nowej wyszukiwarki systemu Sowa są narzędzia wykorzystywane do analizy języka polskiego w programowaniu neurolingwistycznym, dzięki któremu przeszukiwanie informacji o zbiorach biblioteki jest intuicyjne i daje relewantne wyniki. Użytkownik wprowadzający zapytania w katalogu nie musi zastanawiać się w jakiej formie występuje poszukiwana fraza w zasobach informacyjnych. Szukając tytułu Robinson Cruzoe odnajdzie więc też inne tytuły, min.: Przypadki Robinsona Cruzoe, czy Robinson Kruzoe, itp. Podobnie wpisując autora, może odnaleźć nazwę stosowaną w opisie bibliograficznym (odpowiedzialność) lub w polu hasła osobowego (autorytatywne), np. Shakespeare / Szekspir.

Ważne jest by nigdy nie przestać pytać… /Einstein/

Wzorem wyszukiwarki google.com, nowy katalog systemu SowaSQL oferuje niezwykle precyzyjne i dynamiczne dotarcie do właściwego dokumentu, poszukiwanego przez czytelnika. 

Pełnotekstowy silnik wyszukiwania w katalogu internetowym został opracowany na podstawie nowoczesnych algorytmów stosowanych w dziedzinach przetwarzania języka naturalnego (NLP). Wiążą się z nim takie zagadnienia jak stemming i lematyzacja, które umożliwiają określanie poprawnej gramatycznie formy podstawowej słowa lub wspólnej części słów, a także rdzenia dla określonych wyrazów i ich form fleksyjnych. Zastosowanie tych algorytmów w katalogu bibliotecznym to rewolucja w systemach informacyjno-wyszukiwawczych, która na nowo otwiera zasoby informacyjne bibliotek dla współczesnych użytkowników internetu.

Sztuka zadawania pytań

W niedalekiej przyszłości katalog SowaSQL zostanie dodatkowo wzbogacony o wyszukiwanie fasetowe, zgodnie z którym wyniki wyszukiwania będzie można uszczegóławiać poprzez filtrowanie według określonych kryteriów (faset). Zmiany te są konieczne, aby dostosować system biblioteczny do koncepcji nowego opracowania rzeczowego dokumentów i modelu wyszukiwania informacji w katalogach bibliotecznych.

Kategorie
System Sowa

Formatowanie wiadomości e-mail w HTML

Informujemy o możliwości wysyłania wiadomości e-mail w formacie HTML. Do tej pory system SOWA wysyłał wiadomości zawierające jedynie znaki (zwykły tekst). Nie można było zmienić czcionki, rozmiaru tekstu oraz formatować wiadomości przez dodanie tła lub grafiki (np. loga biblioteki).

HTML, który jest stosowany do tworzenia stron sieci Web, pozwala uatrakcyjnić treść wiadomości. Dzięki niemu można dostosować wiadomość e-mail do tradycyjnych dokumentów bibliotecznych lub szaty graficznej strony WWW (kolory, czcionki, listy punktowane itp.). Do skonfigurowania „formatowania wiadomości w HTML” służy parametr bazy czytelników ustawiany odpowiednią komendą w programie Administratora, który należy wywołać i uzupełnić używając dowolnego kodu HTML (domyślne style CSS są puste).

Biblioteką, która jako pierwsza uruchomiła możliwość formatowania wiadomości e-mail w HTML, jest MBP w Olsztynie.

Kategorie
System Sowa

Katalogi rozproszone w systemach SOWA

26 lutego 2013 r. uruchomiono pięćdziesiąty katalog rozproszony dla bibliotek wykorzystujących systemy SOWA. Pierwsze katalogi Multi-OPAC opracowano w 2010 roku dla bibliotek samorządowych województwa wielkopolskiego i województwa śląskiego. Zdecydowana większość tych katalogów dotyczy jednak wyszukiwania zbiorów bibliotecznych w obrębie powiatów.

Sercem katalogu rozproszonego jest specjalna multiwyszukiwarka umożliwiająca jednoczesne przeszukiwanie serwerów bibliotecznych zawierających dane bibliograficzne i ich prezentację na stronie internetowej (bramka WWW). Wyszukiwanie zbiorów odbywa się podobnie jak w katalogach OPAC za pomocą określonych kryteriów wyszukiwawczych (indeksy), przy czym czytelnik ma możliwość zawężenia obszaru wyszukiwania do określonych katalogów bibliotecznych (np. gminnych bibliotek publicznych). Dzięki temu rozwiązaniu, każdy użytkownik biblioteki może za pomocą internetu sprawdzić czy poszukiwana książka znajduje się w bibliotece wojewódzkiej, miejskiej lub gminnej.  Pomysł stworzenia rozproszonych serwisów bibliotecznych powstaje zwykle w wyniku działań związanych z ujednolicaniem formatów baz danych oraz systemów bibliotecznych w zintegrowanym systemie bibliotecznym SOWA. W wielu wypadkach towarzyszy temu zmiana metodyki opracowania zbiorów bibliotecznych oraz przełamanie barier technologicznych, które do tej pory uniemożliwiały opracowanie regionalnego serwisu bibliotecznego. Inicjatorami stworzenia katalogów rozproszonych są natomiast biblioteki sprawujące nadzór merytoryczny nad bibliotekami w powiecie. Katalogi Multi-OPAC są starannie zaplanowane i opracowane; większość z nich bazuje na danych uwzględnieniających międzynarodowe i krajowe normy, standardy i zalecenia biblioteczne (MARC 21, z39.50, ISO 2709).

Kategorie
Inne

Uruchomiliśmy stronę Konsorcjum Bibliotek SOWA

Chcielibyśmy, aby Konsorcjum stało się nie tylko platformą służącą do wymiany informacji i doświadczeń w zakresie obsługiwanego przez nas oprogramowania bibliotecznego, ale spełniło również funkcję integrującą środowisko użytkowników systemów SOWA, celem podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju komputeryzacji naszych bibliotek.

Mamy również nadzieję, że pracownicy tych bibliotek, które przystąpiły do Konsorcjum będą skuteczniej pogłębiać wiedzę i zdobywać kolejne kwalifikacje podczas pracy w zintegrowanym systemie bibliotecznym.