Kategorie
Inne

Uruchomiliśmy stronę Konsorcjum Bibliotek SOWA

Chcielibyśmy, aby Konsorcjum stało się nie tylko platformą służącą do wymiany informacji i doświadczeń w zakresie obsługiwanego przez nas oprogramowania bibliotecznego, ale spełniło również funkcję integrującą środowisko użytkowników systemów SOWA, celem podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju komputeryzacji naszych bibliotek.

Mamy również nadzieję, że pracownicy tych bibliotek, które przystąpiły do Konsorcjum będą skuteczniej pogłębiać wiedzę i zdobywać kolejne kwalifikacje podczas pracy w zintegrowanym systemie bibliotecznym.