Kategorie
System Sowa

Katalogi rozproszone w systemach SOWA

26 lutego 2013 r. uruchomiono pięćdziesiąty katalog rozproszony dla bibliotek wykorzystujących systemy SOWA. Pierwsze katalogi Multi-OPAC opracowano w 2010 roku dla bibliotek samorządowych województwa wielkopolskiego i województwa śląskiego. Zdecydowana większość tych katalogów dotyczy jednak wyszukiwania zbiorów bibliotecznych w obrębie powiatów.

Sercem katalogu rozproszonego jest specjalna multiwyszukiwarka umożliwiająca jednoczesne przeszukiwanie serwerów bibliotecznych zawierających dane bibliograficzne i ich prezentację na stronie internetowej (bramka WWW). Wyszukiwanie zbiorów odbywa się podobnie jak w katalogach OPAC za pomocą określonych kryteriów wyszukiwawczych (indeksy), przy czym czytelnik ma możliwość zawężenia obszaru wyszukiwania do określonych katalogów bibliotecznych (np. gminnych bibliotek publicznych). Dzięki temu rozwiązaniu, każdy użytkownik biblioteki może za pomocą internetu sprawdzić czy poszukiwana książka znajduje się w bibliotece wojewódzkiej, miejskiej lub gminnej.  Pomysł stworzenia rozproszonych serwisów bibliotecznych powstaje zwykle w wyniku działań związanych z ujednolicaniem formatów baz danych oraz systemów bibliotecznych w zintegrowanym systemie bibliotecznym SOWA. W wielu wypadkach towarzyszy temu zmiana metodyki opracowania zbiorów bibliotecznych oraz przełamanie barier technologicznych, które do tej pory uniemożliwiały opracowanie regionalnego serwisu bibliotecznego. Inicjatorami stworzenia katalogów rozproszonych są natomiast biblioteki sprawujące nadzór merytoryczny nad bibliotekami w powiecie. Katalogi Multi-OPAC są starannie zaplanowane i opracowane; większość z nich bazuje na danych uwzględnieniających międzynarodowe i krajowe normy, standardy i zalecenia biblioteczne (MARC 21, z39.50, ISO 2709).