Kategorie
System Sowa

Czy poszukiwanie jest ciągłym zadawaniem pytań? Nowy katalog systemu SowaSQL

Niedawno informowaliśmy o istotnych zmianach funkcjonalnych w systemie SowaSQL, z których najważniejszym był nowoczesny system wyszukiwawczy w katalogu internetowym, dzięki któremu system staje się coraz bardziej przyjazny użytkownikowi. Obecnie donosimy o dalszej, gruntownej modernizacji wielu mechanizmów wewnętrznych serwera, które w znacznym stopniu poprawiają wydajność całego systemu bibliotecznego.

Ludzie używają słów tylko po to, by ukryć swe myśli /Wolter/

Dotychczasowymi, najważniejszymi zmianami w systemie jest uruchomienie w katalogu internetowym mechanizmów ułatwiających dodanie nowoczesnych rozwiązań bazujących na silniku wyszukiwawczym ElasticSearch, tj.: podpowiedzi w formularzu wyszukiwania, szybkie wyszukiwanie nowości z użyciem filtrów dostępności zbiorów, podświetlanie wyników w wyszukiwaniu, prezentacja najpoczytniejszych książek itp.

Kolejnym przełomowym rozwiązaniem w systemie SowaSQL jest ewolucja modułu wyszukiwawczego katalogu internetowego, który obecnie oferuje domyślne wyszukiwanie proste (tzw. jednopolowe), pozostawiając wyszukiwanie za pomocą indeksów jako zaawansowane. 

Istotą nowej wyszukiwarki systemu Sowa są narzędzia wykorzystywane do analizy języka polskiego w programowaniu neurolingwistycznym, dzięki któremu przeszukiwanie informacji o zbiorach biblioteki jest intuicyjne i daje relewantne wyniki. Użytkownik wprowadzający zapytania w katalogu nie musi zastanawiać się w jakiej formie występuje poszukiwana fraza w zasobach informacyjnych. Szukając tytułu Robinson Cruzoe odnajdzie więc też inne tytuły, min.: Przypadki Robinsona Cruzoe, czy Robinson Kruzoe, itp. Podobnie wpisując autora, może odnaleźć nazwę stosowaną w opisie bibliograficznym (odpowiedzialność) lub w polu hasła osobowego (autorytatywne), np. Shakespeare / Szekspir.

Ważne jest by nigdy nie przestać pytać… /Einstein/

Wzorem wyszukiwarki google.com, nowy katalog systemu SowaSQL oferuje niezwykle precyzyjne i dynamiczne dotarcie do właściwego dokumentu, poszukiwanego przez czytelnika. 

Pełnotekstowy silnik wyszukiwania w katalogu internetowym został opracowany na podstawie nowoczesnych algorytmów stosowanych w dziedzinach przetwarzania języka naturalnego (NLP). Wiążą się z nim takie zagadnienia jak stemming i lematyzacja, które umożliwiają określanie poprawnej gramatycznie formy podstawowej słowa lub wspólnej części słów, a także rdzenia dla określonych wyrazów i ich form fleksyjnych. Zastosowanie tych algorytmów w katalogu bibliotecznym to rewolucja w systemach informacyjno-wyszukiwawczych, która na nowo otwiera zasoby informacyjne bibliotek dla współczesnych użytkowników internetu.

Sztuka zadawania pytań

W niedalekiej przyszłości katalog SowaSQL zostanie dodatkowo wzbogacony o wyszukiwanie fasetowe, zgodnie z którym wyniki wyszukiwania będzie można uszczegóławiać poprzez filtrowanie według określonych kryteriów (faset). Zmiany te są konieczne, aby dostosować system biblioteczny do koncepcji nowego opracowania rzeczowego dokumentów i modelu wyszukiwania informacji w katalogach bibliotecznych.