Kategorie
System Sowa

Nowy klient i usługi chmurowe w systemie Sowa

Intensywne prace nad rozwojem systemu bibliotecznego przyniosły rezultat, który docenią zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy bibliotek. System biblioteczny Sowa otrzymał bowiem nowy serwer, użyteczne protokoły komunikacyjne oraz program kliencki integrujący wszystkie aplikacje w jednym oknie. Powstał też pierwszy moduł biblioteczny funkcjonujący w hybrydowym środowisku chmurowym.

Postęp technologiczny zmienia niemal każdą dziedzinę życia i gospodarki. Wpływa na przestrzeń, w której funkcjonują biblioteki. Nowoczesne książkomaty, inteligentne wyszukiwarki czy płatności mobilne stały się standardem, który wraz z ofertą czytelniczą umożliwia dalszy wzrost oferty biblioteki w społeczeństwie. Otaczająca nas rzeczywistość wyznacza zupełnie nowe obszary współpracy bibliotekarza z czytelnikiem. Wymagają one często wsparcia i usprawnienia technologicznego, dlatego zmiany w oprogramowaniu bibliotecznym są nieodzowne.

Serwer API

Novum w systemie SowaSQL Premium jest jego nowe serce, którym stał się wydajny serwer API korzystający z protokołu HTTPS i formatu danych JSON. Serwer API dzięki kompatybilności z siecią WWW daje możliwość rozbudowy oprogramowania i uruchamiania nowych usług w systemie Sowa. Odpowiada przede wszystkim za operacje w systemie Sowa; obsługuje m.in. wypożyczenia, opracowanie zbiorów, pracę OPAC, a także nowego internetowego klienta systemu.

Zintegrowany klient systemu Sowa

Dotychczasowe programy klienckie w systemie Sowa, tj. katalogowanie w formacie MARC21, skontrum, obsługa wypożyczeń, itd., które wymagały oddzielnego uruchomienia i logowania, zostały zastąpione tylko jednym programem uruchamianym z pulpitu systemu Windows. Po zalogowaniu się w SowaSQL Premium, bibliotekarz ma do dyspozycji wszystkie programy i funkcjonalności, do których przydzielono mu uprawnienia. Zintegrowany klient systemu pozwala na równoczesną pracę wielu programów (katalogowania, obsługi wypożyczeń, skontrum), a dostęp do nich dokonuje się za pomocą wyboru odpowiedniej karty na pulpicie.

Klient systemu Sowa w chmurze

Aplikacje internetowe są przyszłością nowoczesnej sieci. Są połączeniem stron internetowych i programów komputerowych. Funkcjonują w sieci WWW dzięki wykorzystaniu przeglądarki internetowej. Mogą pracować w różnych systemach operacyjnych i na różnych urządzeniach, np. mobilnych.

Internetowy program kliencki jest rozwojowym komponentem systemu bibliotecznego Sowa. Obecnie służy administratorom systemu do zarządzania kontami użytkowników, przeglądania zalogowanych sesji i dozorowaniu procesów w oprogramowaniu. W przyszłości zostanie uzupełniony o wszystkie moduły (programy) systemu bibliotecznego.

Wdrożenie

Nowe oprogramowanie jest już wdrażane w bibliotekach użytkujących system SowaSQL Premium. W pierwszej kolejności zostanie uruchomione w bibliotekach użytkujących system biblioteczny w usłudze hostingu; następnie w bibliotekach posiadających oprogramowanie zainstalowane na serwerach własnych. Więcej informacji – https://wsparcie.sowasql.pl

Kategorie
Porady

Zmiana adresu IP serwera z39.50

W związku ze zmianą adresu IP serwera z Biblioteki Narodowej, użytkownicy systemu Sowa pobierający dane przez protokół Z39.50 proszeni są uruchomienie aktualizacji klienta w oknie importu danych z Biblioteki Narodowej.

Kategorie
Porady

385: uzupełnienie słownika o nowe deskryptory

Słownik pola 385 rekordu bibliograficznego (odbiorca/przeznaczenie czytelnicze), który powinien być wypełniony według przygotowanego wykazu terminów określających charakterystykę grupy docelowej, został uporządkowany i wzbogacony o kategorię osób stanowiącą aż 600 deskryptorów. Terminy w słowniku zostały opracowane na podstawie zasobów katalogu Biblioteki Narodowej.

Przypomnijmy, że pole 385 w rekordzie bibliograficznym powinno być wypełnione w sytuacji, gdy autor, redaktor lub wydawca publikacji wskazał właściwe przeznaczenie czytelnicze w opracowywanym dokumencie.

W polu tym stosuje się wówczas trzy podgrupy deskryptorów:

  1. Grupa wiekowa
  2. Poziom nauczania
  3. Kategoria osób

Deskryptory stosowane w grupie wiekowej i poziomie nauczania zyskują właściwe wyrażenia wprowadzające w podpolu ^m, które poprzedzają stosowny deskryptor w podpolu ^a, natomiast dla deskryptorów w kategorii osób nie stosuje się wyrażenia wprowadzającego, np.

385 ^mGrupa wiekowa ^aMłodzież

385 ^mPoziom nauczania ^aGimnazja

385 ^aBibliotekarze

Formularz opracowania rekordu bibliograficznego w module katalogowania systemu Sowa, zarówno w wersji SQL Standard jak i SQL Premium, posiada słowniki do pól 380 i 655 (w 655 uzupełniono sekcję „publikacji naukowych i publicystyki”), 386 (dodano kolejne cechy językowe dla literatury), 388 i 648 oraz grupy 336, 337 i 338.

Wzorem wymienionych powyżej słowników dla grup deskryptorów, uporządkowanie istniejących i dodanie nowych terminów dla pola 385 powinno przyspieszyć prace bibliotekarzy opracowujących zbiory biblioteczne w formacie MARC21 i wprowadzić większą kontrolę nad jakością metadanych.

Propozycje zmian i uwag w zakresie pragmatyki katalogowania warto sygnalizować w portalu wsparcia. Kolejne usprawnienia w formularzu katalogowania już niebawem.

Kategorie
System Sowa

Automatyczna aktualizacja systemów SOWA

Systemy SOWA wyposażono w narzędzia do automatycznej aktualizacji oprogramowania bibliotecznego.

Przy uruchamianiu programu katalogowania lub obsługi wypożyczalni, jeśli zostanie wykryta nowa wersja systemu, pojawia się okienko powiadamiające o aktualizacji.  Kliknięcie Tak w okienku spowoduje uruchomienie Aktualizatora, który automatycznie zainstaluje najnowszą wersję oprogramowania bibliotecznego.

Kategorie
System Sowa

Inteligentny asystent bibliotekarza

Informujemy o stworzeniu specjalnego programu nadzorującego instalację i aktualizację systemu bibliotecznego SOWA. SOWIZOR to konsolowe narzędzie służące do konfiguracji i zarządzania serwerem aplikacji oprogramowania SOWA1, SOWA2/MARC21 i SowaSQL oraz wszystkimi serwerowymi modułami tych systemów.

Aplikacja poprawi jakość pracy bibliotekarzy szczególnie w trakcie aktualizacji systemu bibliotecznego SOWA na komputerach, informując m.in. o dotychczasowej wersji użytkowanego oprogramowania i możliwości pobrania najnowszej. Dzięki temu rozwiązaniu powinny zostać wyeliminowane wszelkie techniczne trudności w trakcie prac aktualizacyjnych lub konfiguracyjnych systemu.

Instalator SOWIZORa jest prosty i praktycznie bezobsługowy. Aplikacja komunikuje się z witryną update.sokrates.pl, z której automatycznie pobiera aktualizacje oprogramowania bibliotecznego.

Klient systemu SOWA jest natomiast aktualizowany dedykowanym programem, dostępnym do pobrania z download.sokrates.pl/sowa_upd.exe (przed uruchomieniem trzeba go zapisać w katalogu programu). Obecnie jest on już częścią klienta systemu SOWA, dostępnym z katalogu Sokrates na pulpicie – ikonka Aktualizacja programu

Dokumentacja programu, w tym opis poleceń i jego rozwój można śledzić na stronie: dokumentacja.sokrates.pl

Kategorie
Porady System Sowa

STREFA BIBLIOTEKI

Informujemy, że na stronie firmy SOKRATES-software została uruchomiona STREFA BIBLIOTEKI dla wszystkich użytkowników systemów SOWA, korzystających ze wsparcia serwisowego.

Dostęp do STREFY BIBLIOTEKI możliwy jest po zalogowaniu się na stronie internetowej SOKRATES-software, na podstawie załączonego Certyfikowanego Kodu Dostępu. Na etapie logowania należy podać numer licencji oraz indywidualne hasło.

Zalogowanie się do STREFY, umożliwia dostęp do informacji o wykorzystywanej wersji oprogramowania SOWA (aktualnej licencji, bieżących umowach, wykupionej usłudze hostingu lub terminie ważności polisy serwisowej – RPS). Dzięki STREFIE BIBLIOTEKI można także w łatwy i szybki sposób pobrać aktualne oprogramowanie biblioteczne dla stanowiska użytkownika, indywidualne pliki konfiguracyjne systemu oraz plik licencji.

Zachęcamy do korzystania!