Kategorie
System Sowa

Nowy klient i usługi chmurowe w systemie Sowa

Intensywne prace nad rozwojem systemu bibliotecznego przyniosły rezultat, który docenią zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy bibliotek. System biblioteczny Sowa otrzymał bowiem nowy serwer, użyteczne protokoły komunikacyjne oraz program kliencki integrujący wszystkie aplikacje w jednym oknie. Powstał też pierwszy moduł biblioteczny funkcjonujący w hybrydowym środowisku chmurowym.

Postęp technologiczny zmienia niemal każdą dziedzinę życia i gospodarki. Wpływa na przestrzeń, w której funkcjonują biblioteki. Nowoczesne książkomaty, inteligentne wyszukiwarki czy płatności mobilne stały się standardem, który wraz z ofertą czytelniczą umożliwia dalszy wzrost oferty biblioteki w społeczeństwie. Otaczająca nas rzeczywistość wyznacza zupełnie nowe obszary współpracy bibliotekarza z czytelnikiem. Wymagają one często wsparcia i usprawnienia technologicznego, dlatego zmiany w oprogramowaniu bibliotecznym są nieodzowne.

Serwer API

Novum w systemie SowaSQL Premium jest jego nowe serce, którym stał się wydajny serwer API korzystający z protokołu HTTPS i formatu danych JSON. Serwer API dzięki kompatybilności z siecią WWW daje możliwość rozbudowy oprogramowania i uruchamiania nowych usług w systemie Sowa. Odpowiada przede wszystkim za operacje w systemie Sowa; obsługuje m.in. wypożyczenia, opracowanie zbiorów, pracę OPAC, a także nowego internetowego klienta systemu.

Zintegrowany klient systemu Sowa

Dotychczasowe programy klienckie w systemie Sowa, tj. katalogowanie w formacie MARC21, skontrum, obsługa wypożyczeń, itd., które wymagały oddzielnego uruchomienia i logowania, zostały zastąpione tylko jednym programem uruchamianym z pulpitu systemu Windows. Po zalogowaniu się w SowaSQL Premium, bibliotekarz ma do dyspozycji wszystkie programy i funkcjonalności, do których przydzielono mu uprawnienia. Zintegrowany klient systemu pozwala na równoczesną pracę wielu programów (katalogowania, obsługi wypożyczeń, skontrum), a dostęp do nich dokonuje się za pomocą wyboru odpowiedniej karty na pulpicie.

Klient systemu Sowa w chmurze

Aplikacje internetowe są przyszłością nowoczesnej sieci. Są połączeniem stron internetowych i programów komputerowych. Funkcjonują w sieci WWW dzięki wykorzystaniu przeglądarki internetowej. Mogą pracować w różnych systemach operacyjnych i na różnych urządzeniach, np. mobilnych.

Internetowy program kliencki jest rozwojowym komponentem systemu bibliotecznego Sowa. Obecnie służy administratorom systemu do zarządzania kontami użytkowników, przeglądania zalogowanych sesji i dozorowaniu procesów w oprogramowaniu. W przyszłości zostanie uzupełniony o wszystkie moduły (programy) systemu bibliotecznego.

Wdrożenie

Nowe oprogramowanie jest już wdrażane w bibliotekach użytkujących system SowaSQL Premium. W pierwszej kolejności zostanie uruchomione w bibliotekach użytkujących system biblioteczny w usłudze hostingu; następnie w bibliotekach posiadających oprogramowanie zainstalowane na serwerach własnych. Więcej informacji – https://wsparcie.sowasql.pl