Kategorie
System Sowa

Automatyczna aktualizacja systemów SOWA

Systemy SOWA wyposażono w narzędzia do automatycznej aktualizacji oprogramowania bibliotecznego.

Przy uruchamianiu programu katalogowania lub obsługi wypożyczalni, jeśli zostanie wykryta nowa wersja systemu, pojawia się okienko powiadamiające o aktualizacji.  Kliknięcie Tak w okienku spowoduje uruchomienie Aktualizatora, który automatycznie zainstaluje najnowszą wersję oprogramowania bibliotecznego.