Kategorie
Porady System Sowa

STREFA BIBLIOTEKI

Informujemy, że na stronie firmy SOKRATES-software została uruchomiona STREFA BIBLIOTEKI dla wszystkich użytkowników systemów SOWA, korzystających ze wsparcia serwisowego.

Dostęp do STREFY BIBLIOTEKI możliwy jest po zalogowaniu się na stronie internetowej SOKRATES-software, na podstawie załączonego Certyfikowanego Kodu Dostępu. Na etapie logowania należy podać numer licencji oraz indywidualne hasło.

Zalogowanie się do STREFY, umożliwia dostęp do informacji o wykorzystywanej wersji oprogramowania SOWA (aktualnej licencji, bieżących umowach, wykupionej usłudze hostingu lub terminie ważności polisy serwisowej – RPS). Dzięki STREFIE BIBLIOTEKI można także w łatwy i szybki sposób pobrać aktualne oprogramowanie biblioteczne dla stanowiska użytkownika, indywidualne pliki konfiguracyjne systemu oraz plik licencji.

Zachęcamy do korzystania!