Kategorie
System Sowa

Nowy klient i usługi chmurowe w systemie Sowa

Intensywne prace nad rozwojem systemu bibliotecznego przyniosły rezultat, który docenią zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy bibliotek. System biblioteczny Sowa otrzymał bowiem nowy serwer, użyteczne protokoły komunikacyjne oraz program kliencki integrujący wszystkie aplikacje w jednym oknie. Powstał też pierwszy moduł biblioteczny funkcjonujący w hybrydowym środowisku chmurowym.

Postęp technologiczny zmienia niemal każdą dziedzinę życia i gospodarki. Wpływa na przestrzeń, w której funkcjonują biblioteki. Nowoczesne książkomaty, inteligentne wyszukiwarki czy płatności mobilne stały się standardem, który wraz z ofertą czytelniczą umożliwia dalszy wzrost oferty biblioteki w społeczeństwie. Otaczająca nas rzeczywistość wyznacza zupełnie nowe obszary współpracy bibliotekarza z czytelnikiem. Wymagają one często wsparcia i usprawnienia technologicznego, dlatego zmiany w oprogramowaniu bibliotecznym są nieodzowne.

Serwer API

Novum w systemie SowaSQL Premium jest jego nowe serce, którym stał się wydajny serwer API korzystający z protokołu HTTPS i formatu danych JSON. Serwer API dzięki kompatybilności z siecią WWW daje możliwość rozbudowy oprogramowania i uruchamiania nowych usług w systemie Sowa. Odpowiada przede wszystkim za operacje w systemie Sowa; obsługuje m.in. wypożyczenia, opracowanie zbiorów, pracę OPAC, a także nowego internetowego klienta systemu.

Zintegrowany klient systemu Sowa

Dotychczasowe programy klienckie w systemie Sowa, tj. katalogowanie w formacie MARC21, skontrum, obsługa wypożyczeń, itd., które wymagały oddzielnego uruchomienia i logowania, zostały zastąpione tylko jednym programem uruchamianym z pulpitu systemu Windows. Po zalogowaniu się w SowaSQL Premium, bibliotekarz ma do dyspozycji wszystkie programy i funkcjonalności, do których przydzielono mu uprawnienia. Zintegrowany klient systemu pozwala na równoczesną pracę wielu programów (katalogowania, obsługi wypożyczeń, skontrum), a dostęp do nich dokonuje się za pomocą wyboru odpowiedniej karty na pulpicie.

Klient systemu Sowa w chmurze

Aplikacje internetowe są przyszłością nowoczesnej sieci. Są połączeniem stron internetowych i programów komputerowych. Funkcjonują w sieci WWW dzięki wykorzystaniu przeglądarki internetowej. Mogą pracować w różnych systemach operacyjnych i na różnych urządzeniach, np. mobilnych.

Internetowy program kliencki jest rozwojowym komponentem systemu bibliotecznego Sowa. Obecnie służy administratorom systemu do zarządzania kontami użytkowników, przeglądania zalogowanych sesji i dozorowaniu procesów w oprogramowaniu. W przyszłości zostanie uzupełniony o wszystkie moduły (programy) systemu bibliotecznego.

Wdrożenie

Nowe oprogramowanie jest już wdrażane w bibliotekach użytkujących system SowaSQL Premium. W pierwszej kolejności zostanie uruchomione w bibliotekach użytkujących system biblioteczny w usłudze hostingu; następnie w bibliotekach posiadających oprogramowanie zainstalowane na serwerach własnych. Więcej informacji – https://wsparcie.sowasql.pl

Kategorie
Porady System Sowa

Wiadomości SMS w Białej Podlaskiej

Informujemy, że w systemie SOWA2/MARC21 została uruchomiona usługa powiadamiania za pomocą wiadomości SMS. Pierwszą biblioteką, która włączyła system smsowego powiadamiania czytelników jest MBP w Białej Podlaskiej, która rozpoczęła testowanie usługi w połowie maja 2013 roku, a oficjalnie ją uruchomiła 1 czerwca.

Włączenie smsów w SOWIE jest dość proste, ale wiąże się z kosztami, które biblioteka musi ponieść w wysokości oferowanej przez wskazanego operatora bramki SMS (moduł w systemie bibliotecznym jest jednak darmowy). Wystarczy jednak założyć konto u wybranego dostawcy usług mobilnych, a następnie wybrać odpowiednią opcję z dostępnych ofert: pre-paid, post-paid albo abonament. W dalszej kolejności firma SOKRATES-software przeprowadza instalację i konfigurację modułu SMAILER, odpowiedzialnego za wysyłanie powiadomień SMS. Biblioteka musi jedynie dostarczyć dane zarejestrowane na stronie WWW operatora bramki SMS (nazwa użytkownika i hasło do API). Następnie administrator systemu konfiguruje parametry systemu SOWA2/MARC21, które określą dla jakich powiadomień i o jakiej treści wiadomości SMS będą wysyłane (niezależnie od email). Czytelnik musi jeszcze zgłosić swój numer do powiadomień w wypożyczalni (pracownik biblioteki wprowadza go na formularzu czytelnika do pola Telefon do powiadomień SMS).

System SOWA może wysłać aż 7 różnych powiadomień dla czytelników. W przypadku książki dotyczy to:

– prośby o odbiór zarezerwowanej książki,
– informacji o zmianie zamówionej książki na jej rezerwację,
– informacji o skasowaniu przez bibliotekarza nieodebranej książki,
– upomnienia w sprawie przetrzymanej książki,
– przypomnienia o zbliżającym się terminie zwrotu książki,
– przypomnienia o nieodebranej rezerwacji książki,
– przypomnienia o kończącym się terminie zamówienia książki.

Możliwy jest wybór poszczególnych powiadomień oraz ograniczenie wysyłania smsów z wybranych agend biblioteki. Warto przypomnieć, że system SOWA został tak skonfigurowany, aby wiadomości SMS nie przychodziły w nocy, a jedynie w ciągu dnia.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej, która tworzy klaster bibliotek bialskich, usługa wysyłania smsów została bardzo dobrze przyjęta. Dariusz Nowak, który jest odpowiedzialny za komputeryzację biblioteki twierdzi, że „najbardziej ucieszyli się ci, którzy nie posiadają adresu e-mail lub odbierają pocztę nieregularnie. Posiadając telefon przy sobie natychmiast otrzymują powiadomienie i mogą np. odebrać książkę z biblioteki”. Biblioteka skorzystała z powiadomień sms o treści “książka do odbioru…”, “skasowanie nieodebranej rezerwacji…” oraz “kończy się termin ważności zamówienia…”. Dariusz Nowak twierdzi, że z przeprowadzonych analiz wynika, że „oprócz powyższych komunikatów najbardziej pożądanym przez czytelników jest komunikat o zbliżającym się terminie zwrotu książki. Na dzień dzisiejszy takie powiadomienie nie jest włączone ze względu na trudne do oszacowania ilości wysyłanych smsów z tym powiadomieniem, a co za tym idzie dodatkowych generowanych kosztów”.

Warto przypomnieć, że bialska biblioteka publiczna jest jedną z najnowocześniejszych bibliotek w kraju. Od 2012 roku w strukturach MBP funkcjonuje MulticentrumBiblioteka Barwna, skierowana do najmłodszych czytelników i młodzieży. Dzięki finansowemu wsparciu z Unii Europejskiej oraz władz samorządowych miasta i województwa narodził się innowacyjny model „propagowania barwnej strony życia, którą mogą zapewnić książki i różnorodne media”.  Gratulujemy Pani Teresie Stasiuk-Karaś, dyrektor biblioteki oraz wszystkim bibliotekarzom z MBP – pionierskich i innowacyjnych rozwiązań w bibliotece.

Kategorie
System Sowa

Społecznościowy OPAC i nowe możliwości systemu SOWA

Nowa odsłona katalogu on-line systemu SOWA2/MARC21 nastąpiła we wrześniu 2013 r. Moduł SOWA-WWW v.3.0 powstał po 11 miesiącach intensywnych prac informatycznych i jest pierwszym w Polsce bibliotecznym katalogiem internetowym wyposażonym zarówno w narzędzia społecznościowe, interfejs API służący do komunikacji sieciowej oraz semantyczne usługi sieci Web.

Nowy moduł SOWA-WWW, który jest zasadniczym komponentem systemu SOWA2/MARC21, zasiliły funkcje portalu e-usług bibliotecznych w.bibliotece.pl. Dla bibliotek użytkujących oprogramowanie SOWA2/MARC21, oznacza to tyle, że pełna aktualizacja katalogów on-line nastąpi automatycznie i nie będzie rodziła żadnych kosztów, o ile system biblioteczny działa w usłudze hostingu lub posiada instalację serwerową z ważną opieką serwisową. Istotna jest przy tym integracja katalogu bibliotecznego z portalem w.bibliotece.pl, który dostarczył katalogowi OPAC m.in. technologicznych nowinek ze świata Web 2.0.

Przy pobieżnym spojrzeniu na nowy katalog SOWY zmiany są niezauważalne, ale jest ich w istocie dużo, bo ponad 80. Prócz standardowych funkcji katalogu OPAC związanych z prezentacją informacji o zbiorach bibliotecznych w sieci WWW poprawiono dotychczasowe mechanizmy związane z przeszukiwaniem katalogu oraz prezentacją dostępności zbiorów (rezerwacje, zamówienia, obsługa zamówień międzybibliotecznych i zleceń zakupu). Zupełną nowością jest natomiast jeszcze większa integracja usług z portalem e-usług bibliotecznych w.bibliotece.pl

Do najistotniejszych cech OPACa v.3 należą:

1. integracja funkcji społecznościowych portalu w.bibliotece.pl

W katalogu OPAC prezentowane są oceny, recenzje i inne wydania poszukiwanej książki. Czytelnicy zyskali wobec tego możliwość napisania własnej recenzji i dodania jej z poziomu katalogu OPAC. Funkcjonalność umożliwiło powiązanie konta bibliotecznego z kontem w portalu w.bibliotece.pl, dzięki któremu można też łatwo oceniać przeczytane książki i globalnie dodawać miniatury okładek książek do rekordów.

2. trwałe odnośniki do rekordów i efektów wyszukiwania

Nazywane „permalinkami” są bardzo przydatne w świecie naukowym (cytowania, przypisy, bibliografia) oraz przy codziennym korzystaniu z katalogu. Permalink to specjalnie opracowany, niezmienny i bezpośredni adres URL kierujący do konkretnego adresu WWW. Z tej funkcjonalności w katalogu OPAC skorzystają wszyscy; umożliwia ona wygenerowanie formularza wyszukiwawczego do konkretnego zapytania, a następnie załączenia go na stronach WWW.

3. efektywne buforowanie kolekcji i okładek

Pamięć podręczna (tzw. cash) w katalogu OPAC jest rozwiązaniem, dzięki któremu nawet po 2 godzinach będzie można wejść na stronę prezentująca wyniki wyszukiwania. Daje to także możliwość ponownej zmiany utawień filtrów już po wykonaniu zapytania oraz ich użycie w zakładce “Nowości”, a zatem jeszcze większą wydajność katalogu internetowego biblioteki.

4. lokalny schowek na rekordy

Bez logowania, umożliwiający szybkie dodawanie znalezionych rekordów do schowka, z którego potem będzie można zamówić, zarezerwować, a także wydrukować czy wysyłać wybrane dokumenty.

5. wysyłanie informacji o konkretnym dokumencie

Niejednokrotnie zdarza się okazja, aby wysłać znajomemu link do książki, którą poszukiwał przez długi czas. Polecanie „rekordów” przyjaciołom bezpośrednio z katalogu OPAC za pomocą prostego formularza generowanego przez email jest więc rozwiązaniem, na które czekało wielu użytkowników bibliotek i samych bibliotekarzy. Teraz już jest to możliwe. Nie trzeba być zapisanym do biblioteki, nie trzeba logować się do systemu, ważne aby pokazać i polecić to, co biblioteka przygotowała w swojej ofercie czytelniczej. Internetowe „polecanie” posiada także zabezpieczenie przed spamem.

6. Intefejs API i nowoczesne usługi wyszukiwania

API umożliwia integrację różnych aplikacji internetowych z katalogiem on-line systemu SOWA. Dzięki wykorzystaniu protokołu SOWA API można m.in. swobodnie wymieniać dane w formacie JSON z portalu w.bibliotece.pl, a zatem automatycznie pobierać listę nowości bibliotecznych, zdalnie rejestrować czytelników oraz zamawiać i rezerwować zbiory z katalogu OPAC.

7. SOWAI-PMH i współpraca z bibliotekami cyfrowymi

Komunikacja pomiędzy repozytoriami i bibliotekami cyfrowymi oparta jest na protokole OAI-PMH, dzięki któremu pobierane i indeksowane są metadane ze zdalnych bibliotek cyfrowych. Bramka protokołu OAI-PMH to niezależny moduł serwerowy, który służy do selektywnego pobierania rekordów bibliograficznych z systemu bibliotecznego SOWA2SQL/MARC21. Dzięki temu modułowi biblioteki mogą udostępniać swoje dane przez protokół OAI-PMH w rozmaitych metawyszukiwarkach integrujących zasoby cyfrowe. Stawia to zbiory portalu w.bibliotece.pl obok takich dostawców danych jak Federacja Bibliotek Cyfrowych.

Lista nowości w katalogu OPAC nie jest jeszcze wyczerpana, w przyszłości bowiem planuje się kolejne usprawnienia dla czytelników, które już teraz są w fazie testowania.