Kategorie
System Sowa

Internetowe płatności w SowaSQL

Tworzenie oprogramowania zarządzającego biblioteką jest procesem złożonym i… subtelnym. Musi bowiem uwzględniać wypracowane „tradycje biblioteczne”, ale też unowocześniać funkcjonowanie biblioteki wykorzystując dostępne na rynku technologie.

W ostatnim czasie dotyczy to obszarów związanych z mobilnością i dystrybucją nowych usług dla czytelników: responsywny OPAC, program kliencki SowaSQL w środowisku chmurowym (SaaS), obsługa wrzutni i książkomatów.Nowy OPAC… cierpliwy jest, łaskawy jest

OPAC w systemie SowaSQL szybko zyskuje możliwości związane z wykorzystaniem nowego serwera API. Biblioteka posiadająca OPAC w wersji 5.1 może zaoferować użytkownikom:

  • udoskonalony mechanizm obsługi użytkowników (zapis i odzyskiwanie haseł),
  • stronę profilu czytelnika zabezpieczającą dane osobowe i zawierającą aktualny stan konta,
  • obsługę „pamietającego” koszyka pozwalającego dowolnie długo kompletować zamówienie,
  • zarządzanie multimediami wzbogacającymi opisy bibliograficzne (współpraca z serwerem plików multimedialnych),
  • system płatności on-line (PayU).

Płatności online – nowy moduł SowaSQL

Bez konieczności wizyty w bibliotece, nowy moduł SowaSQL umożliwia uiszczenie naliczonych opłat (tzw. kar). Po dokonaniu wpłaty on-line w systemie płatności PayU, konto czytelnika zostaje automatycznie odblokowane, a czytelnik otrzymuje możliwość dokonywania rezerwacji na zbiory biblioteczne.

Serwer plików multimedialnych

Załączniki multimedialne do rekordów bibliograficznych w formacie MARC 21, zostają automatycznie przeniesione do nowoczesnego serwera plików obsługiwanego przez Sokrates-software. Nowy, webowy serwer zapewnia m.in. automatyczne ujednolicenie i skalowanie obrazów (ważne dla obiektów o dużej rozdzielczości) oraz, co najważniejsze, odciążenie serwera systemu bibliotecznego od ruchu internetowego związanego z pobieraniem plików (OPAC oraz klient SowaSQL).

W kierunku biblioteki przyszłości

Biblioteka wykorzystująca nowoczesne oprogramowanie biblioteczne zyskuje większą skalowalność i elastyczność oraz szybszy dostęp do nowych funkcjonalności. Jedną z nich jest możliwość szybkiego regulowania finansowych zobowiązań wobec biblioteki…

Wkrótce pojawią się kolejne wyzwania, którym bibliotekarze będą musieli sprostać.

Kategorie
System Sowa

Nowy klient i usługi chmurowe w systemie Sowa

Intensywne prace nad rozwojem systemu bibliotecznego przyniosły rezultat, który docenią zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy bibliotek. System biblioteczny Sowa otrzymał bowiem nowy serwer, użyteczne protokoły komunikacyjne oraz program kliencki integrujący wszystkie aplikacje w jednym oknie. Powstał też pierwszy moduł biblioteczny funkcjonujący w hybrydowym środowisku chmurowym.

Postęp technologiczny zmienia niemal każdą dziedzinę życia i gospodarki. Wpływa na przestrzeń, w której funkcjonują biblioteki. Nowoczesne książkomaty, inteligentne wyszukiwarki czy płatności mobilne stały się standardem, który wraz z ofertą czytelniczą umożliwia dalszy wzrost oferty biblioteki w społeczeństwie. Otaczająca nas rzeczywistość wyznacza zupełnie nowe obszary współpracy bibliotekarza z czytelnikiem. Wymagają one często wsparcia i usprawnienia technologicznego, dlatego zmiany w oprogramowaniu bibliotecznym są nieodzowne.

Serwer API

Novum w systemie SowaSQL Premium jest jego nowe serce, którym stał się wydajny serwer API korzystający z protokołu HTTPS i formatu danych JSON. Serwer API dzięki kompatybilności z siecią WWW daje możliwość rozbudowy oprogramowania i uruchamiania nowych usług w systemie Sowa. Odpowiada przede wszystkim za operacje w systemie Sowa; obsługuje m.in. wypożyczenia, opracowanie zbiorów, pracę OPAC, a także nowego internetowego klienta systemu.

Zintegrowany klient systemu Sowa

Dotychczasowe programy klienckie w systemie Sowa, tj. katalogowanie w formacie MARC21, skontrum, obsługa wypożyczeń, itd., które wymagały oddzielnego uruchomienia i logowania, zostały zastąpione tylko jednym programem uruchamianym z pulpitu systemu Windows. Po zalogowaniu się w SowaSQL Premium, bibliotekarz ma do dyspozycji wszystkie programy i funkcjonalności, do których przydzielono mu uprawnienia. Zintegrowany klient systemu pozwala na równoczesną pracę wielu programów (katalogowania, obsługi wypożyczeń, skontrum), a dostęp do nich dokonuje się za pomocą wyboru odpowiedniej karty na pulpicie.

Klient systemu Sowa w chmurze

Aplikacje internetowe są przyszłością nowoczesnej sieci. Są połączeniem stron internetowych i programów komputerowych. Funkcjonują w sieci WWW dzięki wykorzystaniu przeglądarki internetowej. Mogą pracować w różnych systemach operacyjnych i na różnych urządzeniach, np. mobilnych.

Internetowy program kliencki jest rozwojowym komponentem systemu bibliotecznego Sowa. Obecnie służy administratorom systemu do zarządzania kontami użytkowników, przeglądania zalogowanych sesji i dozorowaniu procesów w oprogramowaniu. W przyszłości zostanie uzupełniony o wszystkie moduły (programy) systemu bibliotecznego.

Wdrożenie

Nowe oprogramowanie jest już wdrażane w bibliotekach użytkujących system SowaSQL Premium. W pierwszej kolejności zostanie uruchomione w bibliotekach użytkujących system biblioteczny w usłudze hostingu; następnie w bibliotekach posiadających oprogramowanie zainstalowane na serwerach własnych. Więcej informacji – https://wsparcie.sowasql.pl