Kategorie
Szkolenia

Majowe webinaria z SOWĄ

Zapraszamy na szkolenia dla bibliotekarzy:

Tworzenie i melioracja kolekcji tematycznych w systemie SOWA

Termin: 24.05.2023, godz. 12.00-13.30 (czas 60-90 min.)

Program:

 • Kolekcje w OPAC czyli zbiory szukające czytelnika 
 • Rola kolekcji Nowości a kolekcje tematyczne
 • Dodawanie pojedynczych obiektów do kolekcji
 • Zapytania elementarne w systemie Sowa
 • Zarządzanie kolekcjami zdalnymi i lokalnymi

Opracowanie książek w języku ukraińskim w systemie SOWA

Termin: 23.05.2023, godz. 10.00-11.30 (czas 60-90 min.)

Program:

 • Cyrylica ukraińska – możliwości pracy ze znakami alfabetu (tablica znaków Sowa, klawiatura on-line, optyczne rozpoznawanie znaków tekstu cyrylickiego)
 • Transliteracja on-line (PN-ISO 9: 2000) i wypełnienie pól w formacie MARC 21
 • Opis dokumentu w języku ukraińskim a Deskryptory BN
 • Zapis form transliterowanych w strefie tytułu i oznaczenia odpowiedzialności (245)
 • Zawartość pola wyrażona innym systemem pisma (880)
 • Zapis w alfabecie oryginalnym i wiązanie pól
 • Rola pola recenzji i kolekcji tematycznych
 • Wyszukiwanie opisów zbiorów ukraińskich w OPAC
 • Egzemplifikacja

Zapisy:

Zgłoszenia na szkolenia prosimy kierować do dnia 22.05.2023 na adres: konsorcjum.sowa@gmail.com W odpowiedzi prześlemy link do rejestracji na szkolenie.

Uwagi:

Szkolenia skierowane są wyłącznie do bibliotekarzy wykorzystujących system biblioteczny SOWA. Udział w szkoleniach jest nieodpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Webinaria organizowane są w systemie SowaSQL Premium z wykorzystaniem platformy Clickmeeting. Szkolenia mają charakter dokształcający.

Celem szkolenia jest aktualizacja i pogłębienie wiedzy oraz rozwój kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy.

Kategorie
Szkolenia

Czwartkowe spotkania z systemem SowaSQL

W każdy czwartek o godz. 10.30 zapraszamy na szkolenie dla bibliotekarzy, którego przedmiotem są praktyczne aspekty obsługi systemu SowaSQL Premium. Szkolenie skierowane jest dla bibliotekarzy rozpoczynających pracę w systemie bibliotecznym. Spotkanie trwa 90 min. 

Program szkolenia:

 • migracja z systemu SowaSQL Standard
 • instalacja programu klienckiego
 • program Sowa WEB
 • katalog OPAC
 • program klienta zintegrowanego SowaSQL – prezentacja usług i funkcji
 • aplikacja mobilna Sowa MOBI
 • pytania i podsumowanie szkolenia

Szkolenia odbywają się na platformie Clickmeeting.
Zgłoszenia na szkolenia prosimy kierować na adres: konsorcjum.sowa@gmail.com 
Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Kategorie
Szkolenia

Krakowskie spotkanie z formatem MARC21

31 maja 2012 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, odbyło się seminarium szkoleniowe z zakresu katalogowania druków zwartych w formacie MARC21 skierowane dla bibliotekarzy pracujących w zintegrowanym systemie bibliotecznym SOWA2/MARC21.

Szkolenie rozpoczęto od omówienia podstawowych zasad sporządzania rekordów, tj. elementy opisu bibliograficznego, znaki umowne, forma gramatyczna, język i ortografia, oraz praktycznego wykorzystania pomocy dydaktycznych (normy, instrukcje i przepisy katalogowania). Przedstawiono również budowę opisów dla prac autorskich i zbiorowych ze szczególnych uwzględnieniem prac współwydanych (pod wspólnym tytułem i bez wspólnego tytułu).

Przypomniano również mechanizmy wyszukiwawcze protokołu z39.50 i sposoby pobierania gotowych opisów bibliograficznych z katalogu Biblioteki Narodowej oraz katalogów tworzonych w oparciu o systemy SOWA, a także funkcję załączania miniatur okładek książek do rekordów w systemie.

Bibliotekarze otrzymali szereg pomocy dydaktycznych w formie skróconych instrukcji (m.in. dla książek wielotomowych i współwydanych, dokumentów dźwiękowych. W spotkaniu wzięło udział 26 bibliotekarzy z Małopolski