Kategorie
Porady

Mobilny katalog biblioteki na miarę XXI wieku

Zachęcamy wszystkich bibliotekarzy użytkujących systemy SowaSQL, zarówno w wersji Standard jak i Premium, do udostępniania informacji o nowym katalogu biblioteki. Prosimy o upowszechnienie poniższego tekstu w mediach lokalnych i internecie (np. na stronach bibliotek, facebooku itd.) w celu popularyzacji wiedzy o dostępności katalogu OPAC w środowisku urządzeń przenośnych. Tekst można wykorzystać wedle własnego uznania, dokonując ewentualnych modyfikacji. Jednocześnie zachęcamy do dodania katalogu biblioteki do głównego ekranu smartfonu. Więcej inf. https://wsparcie.sowasql.pl/

Zachęcamy do korzystania z usług dostępnych w internetowym katalogu (np. https://www.moszczenica-gbp.sowa.pl) na smartfonach i tabletach. Katalog naszej biblioteki jest już „mobilny”. Oznacza to, że automatycznie dostosowuje się do ekranów wszystkich urządzeń, na których zostanie uruchomiony.

Użytkownicy korzystający z katalogu biblioteki na telefonach komórkowych mogą docenić przede wszystkim intuicyjną nawigację i przejrzystą szatę graficzną, którą wyraża nowoczesny układ nagłówka i tzw. hamburgerowe menu dopasowujące się do różnych rodzajów ekranów urządzeń mobilnych. W ślad za tym idą kolejne usprawnienia tj. menu wyboru katalogu zmieniające się automatycznie w tzw. kafelki na wyświetlaczach smartfonów. Zmodernizowano i ujednolicono styl oraz działanie formularzy logowania, samodzielnego rejestrowania się w bibliotece, składania propozycji zakupu itp. Uproszczono i ujednolicono również prezentację opisów bibliograficznych zgodnie z zaleceniami WCAG 2.0.

Nasz  katalog oferuje także prowadzenie inteligentnych poszukiwań w jednym polu, tzw. wyszukiwanie proste, pozwalającym na wyszukiwanie informacji o zbiorach we wszystkich strefach opisu. Jeśli wynik poszukiwań będzie pozytywny, to system wskaże opisy dokumentów zawierające poszukiwane słowa, które występują zarówno w opisie tytułu, twórcy czy w grupie tematów. Wystarczy, że wprowadzimy jakieś słowo w oknie „Co mogę dla Ciebie znaleźć?”

W nowoczesny sposób zaprezentowano również nowości czytelnicze na stronie głównej wyszukiwarki. Przedstawia ona 5 najnowszych okładek pochodzących z kolekcji „Nowości”. Kompletną kolekcję „Nowości” można otworzyć, klikając w niewielki przycisk zlokalizowany w prawej części panelu na górze.

Nową wersję naszego katalogu cechuje intuicyjność i prostota, ale też szybsze działanie i bezpieczeństwo, gdyż posiadamy bezpieczny certyfikat SSL.

Zapraszamy do naszego katalogu z komputera i ze smartfona!

Kategorie
Porady System Sowa

Bezpieczeństwo to podstawa – loginy i hasła w SowaSQL

W związku z wymogami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR, RODO), wystąpiły ważne zmiany w modułach „Obsługi wypożyczeń” i OPAC.

W programie Obsługi wypożyczeń z formularza zapisu i edycji danych czytelnika zostało usunięte dotychczasowe pole „hasło”, w którym bibliotekarz mógł „ręcznie” zmieniać hasło czytelnika. Zamiast tego wprowadzone zostały mechanizmy umożliwiające generowanie losowych haseł jednorazowych, których treść znana jest tylko czytelnikowi.

W katalogu on-line biblioteki wprowadzono pole “login”, które służy czytelnikowi do logowania się do konta. Początkowo treść tego pola nadaje bibliotekarz w trakcie zapisu do biblioteki, pod warunkiem, że czytelnik nie zarejestruje się sam w OPAC. Bibliotekarz nie ma jednak możliwości zmiany loginu czytelnika. Może to zrobić tylko czytelnik – samodzielnie, przy pomocy katalogu WWW. Login musi być unikalny (jest to kontrolowane) i powinien składać się z małych liter i/lub cyfr, opcjonalnie z podkreślnika. W szczególności pole „login” musi być wypełnione dla czytelników, którzy nie posiadają adresu e-mail.

W menu Zestawienia dodano ponadto nową funkcję, której celem jest ustawienie czytelnikowi jednorazowego hasła dostępu do OPAC i nadania go emailem (lub wygenerowania wydruku).

Jak działa nowa funkcja generowania haseł?

Jeśli w trakcie zapisu do biblioteki, czytelnik poda swój adres email, który bibliotekarz zarejestruje w module Obsługi Wypożyczeń, to system automatycznie wygeneruje hasło do konta w OPAC i prześle je czytelnikowi. Hasło to nie ukaże się na ekranie monitora; nie będzie też w żaden sposób widoczne dla bibliotekarza.

Jeśli czytelnik nie podał do tej pory adresu email, który został zarejestrowany w systemie bibliotecznym lub zapomniał hasło dostępu do konta w OPAC, a chciałby uzyskać do niego dostęp, to bibliotekarz może wygenerować mu nowe, jednorazowe hasło.

W tym celu, w menu Zestawienia, które jest dostępne w module Obsługi Wypożyczeń, należy kliknąć w Jednorazowe hasło czytelnika, wskazać czytelnika w bazie danych poprzez wpisanie jego numeru (barkod), a następnie zaznaczyć pole Usuń aktualne hasło i wygeneruj jednorazowe hasło i kliknąć Wykonaj. W wyniku tego działania, system biblioteczny automatycznie wyśle tymczasowe hasło do konta OPAC na zarejestrowany w systemie SowaSQL adres email czytelnika.

Szybkie wykonanie tej operacji odbywa się w momencie kliknięcia w ikonkę „bombki”, umiejscowionej w oknie informacji o czytelniku (obok ikonki email). Kliknięcie to powoduje otwarcie formularza z wypełnionym już barkodem czytelnika.

Jeśli czytelnik nie chce, aby biblioteka przetwarzała jego adres e-mail, a chce jednorazowo otrzymać za pomocą adresu email hasło do logowania w OPAC, to musi wypełnić pole Opcjonalny adres e-mail (tylko do operacji wysłania hasła).

Jeśli czytelnik nie posiada adresu email, wyżej opisana procedura spowoduje wygenerowanie raportu zawierającego dane logowania: login i jednorazowe hasło. Tak sporządzony raport bibliotekarz może wydrukować i przekazać go czytelnikowi.

Czytelnik, który zaloguje się na swoje konto przy pomocy jednorazowego hasła będzie automatycznie przekierowany do formularza zmiany hasła. Do czasu jego zmiany nie będzie mógł korzystać z innych opcji dostępnych dla czytelników.

Powiadomienia elektroniczne w systemach SowaSQL są generowane za pomocą skryptów pozwalających na wysyłanie wiadomości w formacie HTML.

Kategorie
System Sowa

SowaSQL Standard i SowaSQL Premium

Sekretem zmiany jest skupienie całej swojej energii nie na walczeniu ze starym, ale na budowaniu nowego
– 
Sokrates

System biblioteczny Sowa ulega gruntownym przeobrażeniom. Zmieniają się nie tylko dostępne nazwy wersji systemu, ale w przypadku systemu SOWA2/MARC21 następuje zmiana silnika obsługującego bazę danych. System Sowa1, którego rozwój już nie postępuje, przestanie być ostatecznie wspierany. Ewolucja systemu jest konieczna, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom bibliotek.

Dotychczas funkcjonowało kilka wersji systemu bibliotecznego Sowa. Dawniej użytkowano wersję Sowa1, która ewaluowała na płaszczyźnie zarządzania systemem operacyjnym (DOS). Później powstał system Sowa2. Gdy upowszechnił się format MARC21, zmiany musiały pojawić się również w wersji Sowa2, która znana była pod nazwą Sowa2/MARC21. Nie wszystkie biblioteki zdecydowały jednak aktualizować oprogramowanie biblioteczne. Na przestrzeni lat wymusiło to konieczność utrzymania różnych wersji systemu bibliotecznego, w tym archiwalnych wersji, które często traciły kompatybilność ze współczesną technologią i zmianami w funkcjonowaniu bibliotek.

Systemy SOWA2/MARC21 i SowaSQL to obecnie najczęściej wykorzystywane oprogramowanie wśród „sowich” bibliotek. Są to jednak wersje systemu bibliotecznego znacznie się od siebie różniące. Dla twórców oprogramowania potrzeba wspierania i rozwijania dwóch wersji systemu wykorzystujących różne technologie może w przyszłości sprawiać problemy techniczne na poziomie programów klienckich, skryptów oraz zestawień, a przede wszystkim powodować spadek możliwości i jakości świadczonych usług. Chcąc uniknąć tych zagrożeń, a jednocześnie odpowiadając na zapotrzebowanie rynku bibliotek, autorzy systemu bibliotecznego SOWA, postanowili skoncentrować się wyłącznie na rozwoju oprogramowania SowaSQL. Niebagatelną rolę odegrała konieczność dostosowania oprogramowania do wymagań Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR, RODO). W pierwszej kolejności spowodowało to zakończenie wsparcia systemu Sowa1, w drugiej natomiast zmiany oprogramowania Sowa2/MARC21.

Sowa2/MARC21 zmienia się w SowaSQL Standard

Bazy danych systemu bibliotecznego Sowa2/MARC21 zostaną automatycznie przeniesione do wersji SowaSQL Standard. Użytkownicy nie tracąc obecnych możliwości i dostępu do wykupionych modułów, zyskają oprogramowanie, działające w oparciu o nowoczesny silnik bazy danych, przygotowywane do zachowania zgodności z unijnymi wymogami RODO. Dotychczasowi użytkownicy systemu SowaSQL – analogicznie – staną się użytkownikami systemu SowaSQL Premium. Użytkownikom systemu zainstalowanego na tzw. własnym serwerze, którzy posiadają aktualną polisę na oprogramowanie SowaSQL, zostanie automatycznie przypisana wersja SowaSQL Premium.

Ważną cechą nowej wersji oprogramowania bibliotecznego jest silnik bazy danych SQL, który gwarantuje jeszcze większe bezpieczeństwo i stabilność struktury plików. Jest to serce systemu, którego zadaniem jest zarządzanie procesami w relacyjnej bazie danych. W systemach bazodanowych opartych o ten silnik odpowiada za to serwer SQL.

Pod adresem wsparcie.sowasql.pl znajduje się portal wsparcia technicznego dla systemu SowaSQL. W miejscu tym można zgłaszać uwagi i problemy oraz wymieniać się informacjami na forum z innymi użytkownikami systemu.