Kategorie
System Sowa

SowaSQL Standard i SowaSQL Premium

Sekretem zmiany jest skupienie całej swojej energii nie na walczeniu ze starym, ale na budowaniu nowego
– 
Sokrates

System biblioteczny Sowa ulega gruntownym przeobrażeniom. Zmieniają się nie tylko dostępne nazwy wersji systemu, ale w przypadku systemu SOWA2/MARC21 następuje zmiana silnika obsługującego bazę danych. System Sowa1, którego rozwój już nie postępuje, przestanie być ostatecznie wspierany. Ewolucja systemu jest konieczna, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom bibliotek.

Dotychczas funkcjonowało kilka wersji systemu bibliotecznego Sowa. Dawniej użytkowano wersję Sowa1, która ewaluowała na płaszczyźnie zarządzania systemem operacyjnym (DOS). Później powstał system Sowa2. Gdy upowszechnił się format MARC21, zmiany musiały pojawić się również w wersji Sowa2, która znana była pod nazwą Sowa2/MARC21. Nie wszystkie biblioteki zdecydowały jednak aktualizować oprogramowanie biblioteczne. Na przestrzeni lat wymusiło to konieczność utrzymania różnych wersji systemu bibliotecznego, w tym archiwalnych wersji, które często traciły kompatybilność ze współczesną technologią i zmianami w funkcjonowaniu bibliotek.

Systemy SOWA2/MARC21 i SowaSQL to obecnie najczęściej wykorzystywane oprogramowanie wśród „sowich” bibliotek. Są to jednak wersje systemu bibliotecznego znacznie się od siebie różniące. Dla twórców oprogramowania potrzeba wspierania i rozwijania dwóch wersji systemu wykorzystujących różne technologie może w przyszłości sprawiać problemy techniczne na poziomie programów klienckich, skryptów oraz zestawień, a przede wszystkim powodować spadek możliwości i jakości świadczonych usług. Chcąc uniknąć tych zagrożeń, a jednocześnie odpowiadając na zapotrzebowanie rynku bibliotek, autorzy systemu bibliotecznego SOWA, postanowili skoncentrować się wyłącznie na rozwoju oprogramowania SowaSQL. Niebagatelną rolę odegrała konieczność dostosowania oprogramowania do wymagań Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR, RODO). W pierwszej kolejności spowodowało to zakończenie wsparcia systemu Sowa1, w drugiej natomiast zmiany oprogramowania Sowa2/MARC21.

Sowa2/MARC21 zmienia się w SowaSQL Standard

Bazy danych systemu bibliotecznego Sowa2/MARC21 zostaną automatycznie przeniesione do wersji SowaSQL Standard. Użytkownicy nie tracąc obecnych możliwości i dostępu do wykupionych modułów, zyskają oprogramowanie, działające w oparciu o nowoczesny silnik bazy danych, przygotowywane do zachowania zgodności z unijnymi wymogami RODO. Dotychczasowi użytkownicy systemu SowaSQL – analogicznie – staną się użytkownikami systemu SowaSQL Premium. Użytkownikom systemu zainstalowanego na tzw. własnym serwerze, którzy posiadają aktualną polisę na oprogramowanie SowaSQL, zostanie automatycznie przypisana wersja SowaSQL Premium.

Ważną cechą nowej wersji oprogramowania bibliotecznego jest silnik bazy danych SQL, który gwarantuje jeszcze większe bezpieczeństwo i stabilność struktury plików. Jest to serce systemu, którego zadaniem jest zarządzanie procesami w relacyjnej bazie danych. W systemach bazodanowych opartych o ten silnik odpowiada za to serwer SQL.

Pod adresem wsparcie.sowasql.pl znajduje się portal wsparcia technicznego dla systemu SowaSQL. W miejscu tym można zgłaszać uwagi i problemy oraz wymieniać się informacjami na forum z innymi użytkownikami systemu.