Kategorie
Szkolenia

Katalogowanie w systemie SowaSQL

Użytkowników systemów bibliotecznych Sowa zapraszamy na specjalistyczne szkolenie pt. Katalogowanie zbiorów bibliotecznych w systemie SowaSQL (poziom podstawowy), które odbędzie się 26.09.2019 r. w godzinach 9.30-14.30 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach 

W trakcie szkolenia zostaną przypomniane zasady katalogowania oraz zalecenia określające sporządzanie opisów materiałów bibliotecznych w formacie MARC 21. Zaprezentowane zostaną reguły opracowania rekordów z autopsji oraz pobierania i modyfikowania „gotowych” opisów bibliograficznych z Biblioteki Narodowej (z39.50) oraz z innych źródeł rejestrujących informację bibliograficzną.  W trakcie szkolenia będzie możliwość zdobycia wiedzy nt. przydzielania plików multimedialnych do rekordów i tworzenia oraz meliorowania kolekcji „Nowości” w katalogu on-line. Omówiony zostanie również system automatycznej wymiany recenzji i miniatur okładek zbiorów bibliotecznych. W ramach szkolenia zostaną rozdysponowane pomoce dydaktyczne oraz instrukcje dla katalogujących w formacie MARC 21.  Zapraszamy!

Kategorie
Szkolenia

Deskryptory BN – podsumowanie szkoleń

Informujemy, że w pierwszym półroczu 2019 roku zrealizowaliśmy ponad 20 specjalistycznych szkoleń dla bibliotekarzy, których tytułem było: Wdrożenie nowego modelu opracowania zbiorów – odpowiedzią na potrzeby użytkowników. Szkolenia odbyły się głównie w bibliotekach wojewódzkich i miejskich, m.in. w  Poznaniu, Krakowie, Bydgoszczy, Rzeszowie, Opolu, Katowicach, Warszawie, Łodzi i w innych miejscowościach. W zorganizowanych spotkaniach wzięło udział ponad 700 bibliotekarzy reprezentujących środowiska bibliotek publicznych, pedagogicznych, akademickich, szkolnych i specjalistycznych.

Dziękujemy wszystkim bibliotekarzom za udział w szkoleniach, współorganizatorom szkoleń –  dyrektorom i instruktorom bibliotek – za umożliwienie realizowania naszych działań, a sponsorowi szkoleń – firmie Sokrates-software – za finansowanie wsparcia merytorycznego dla bibliotekarzy.

Cieszymy się, że szkolenia, które zaadresowaliśmy dla pracowników bibliotek wciąż owocują pozytywnymi zmianami w katalogach bibliotek wykorzystujących systemy Sowa.

W okresie jesiennym będziemy kontynuować działalność dydaktyczną w tym zakresie dla wszystkich użytkowników systemów SowaSQL.

Kategorie
Szkolenia

Bibliografia regionalna a Deskryptory Biblioteki Narodowej

21 maja 2019 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi odbyło się spotkanie bibliografów poświęcone zagadnieniom bibliografii regionalnej województwa łódzkiego. W spotkaniu udział wzięło ok. 20 osób reprezentujących miejskie i powiatowe biblioteki oraz zespół bibliografów z biblioteki wojewódzkiej, którym przewodzi Joanna Kantyka.

Szkolenie rozpoczął wykład Wojciecha Kowalewskiego zatytułowany Bibliografia Małopolski w komórce uświadamiający potrzebę pilnych zmian narzędzi bibliotecznych w związku z dynamicznym rozwojem technologicznym dokonującym się we współczesnym świecie informacji. Zaprezentował dane dotyczące wykorzystywania bibliografii na urządzeniach mobilnych oraz omówił zachowania informacyjne użytkowników katalogów i bibliografii regionalnych wybranych bibliotek pracujących w systemach Sowa. Prelegent zaprezentował również wnioski z obserwacji narzędzi analitycznych Google, dzięki którym możliwe jest śledzenie ruchu na stronie Bibliografii Małopolski. Posłużyły one do sformułowania cennych uwag o działaniach użytkowników, które są konsultowane z dostawcą oprogramowania w celu dalszego rozwoju platformy bibliograficznej opartej o oprogramowanie SowaSQL Premium.

Drugą część spotkania wypełnił wykład szkoleniowy Krystyny Kasprzyk z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie pt. Bibliografia Małopolski – zmiany w związku z wprowadzeniem Deskryptorów BN, który oparł się na trzech głównych zagadnieniach o:

 • deskryptorach BN (rekord bibliograficzny, rekord wzorcowy)
 • ich wdrażaniu w Bibliografii Małopolski (organizacja pracy, koncepcja zmiany, operacje globalne i jednostkowe)
 • wyszukiwaniu fasetowym

Prelegentka omówiła prace prowadzone przez zespół krakowskich i małopolskich bibliografów opracowujących Bibliografię Małopolski oraz działania związane z zastosowaniem Deskryptorów BN w bazie rejestrującej zbiory regionalne. Podjęła kwestie odnoszące się zarówno do przystosowania oprogramowania SowaSQL – w którym powstaje baza – do wymogów nowego opracowywania zbiorów, jak też wypracowanych przez zespół sposobów przekształcania charakterystyk rzeczowych opracowanych w JHP BN na tożsame, ale wyrażone w Deskryptorach BN, w sposób nie wyłączający bazy z użytkowania.

Po szkoleniu odbył się panel dyskusyjny z udziałem prelegentów, którzy odpowiadali na pytania bibliografów przybyłych na szkolenie. W spotkaniu wziął udział zastępca dyrektora ds. merytorycznych WBP w Łodzi, który podsumował obrady krakowskich i łódzkich bibliotekarzy.

Kategorie
Szkolenia

Deskryptory BN – nowe szkolenia dla bibliotekarzy

Za nami pierwszy cykl specjalistycznych szkoleń w bibliotekach wojewódzkich w Rzeszowie, Krakowie, Opolu, Bydgoszczy oraz w kilkunastu bibliotekach miejskich. Wzięło w nich udział kilkuset pracowników z różnych bibliotek użytkujących systemy Sowa.

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką szkoleń, zapraszamy na kolejne spotkania Łodzi i Warszawie, w trakcie których chcemy pogłębić i usystematyzować teoretyczną i praktyczną wiedzę nt. nowego modelu opracowania zbiorów bibliotecznych przyjętego przez Bibliotekę Narodową.

Chcielibyśmy, aby uczestniczy naszych szkoleń, rozumiejąc problematykę współczesnego bibliotekarstwa w dobie sieci WWW i upowszechniających się urządzeń mobilnych, efektywnie przyczyniali się do rozwoju czytelnictwa dzięki wykorzystaniu nowego języka informacyjno-wyszukiwawczego opartego o Deskryptory BN.

Problematyka szkoleń obejmuje szereg zagadnień związanych m.in. z rozbiciem gramatyki haseł na samodzielne punkty dostępu, zmianami w rekordach bibliograficznych i KHW (RDA), rewizją i kontrolą słownictwa. Działania te zmieniają model wyszukiwawczy ustalony z góry przez katalogującego na model ustalony przez użytkownika. W rezultacie z powodzeniem może on wykorzystać możliwości nawigacji fasetowej w OPAC, które są dostępne w systemie SowaSQL Premium.

W trakcie kolejnych szkoleń omówimy nowe i przyszłe funkcjonalności w systemie SowaSQL związane m.in. z rozwojem technologii mobilnych (biblioteka w smartfonie), płatnościami on-line i sygnaturami gatunkowymi. Przypomnimy nowe elementy opisu bibliograficznego i schematy przekształcania rekordów MARC21. Szkolenie wzbogaci egzemplifikacja prac autorskich literatury pięknej i zawierających opracowanie oraz audiobooków i ebooków.

Spotkanie w Warszawie będzie uzupełnione o panel „Technologie jutra w bibliotece”, które urozmaici prezentacja książkomatu w Kulturotece Biblioteki Publicznej w dzielnicy Wawer.

W imieniu organizatorów, którymi są firma Sokrates-Software oraz:

zapraszamy do udziału w szkoleniach, których myślą przewodnią jest:

Wdrożenie nowego modelu opracowania zbiorów – odpowiedzią na potrzeby użytkowników

Zgłoszenia na szkolenie dla użytkowników systemów Sowa z województwa łódzkiego i mazowieckiego przyjmowane są na adres: konsorcjum.sowa@gmail.com, zgłoszenia z województwa wielkopolskiego przyjmują pracownicy z WBPiCAK w Poznaniu, natomiast z województwa śląskiego – instruktorzy z BŚ.

Kategorie
Szkolenia

Deskryptory BN – wiosenny cykl szkoleń

Użytkowników systemów bibliotecznych Sowa zapraszamy na specjalistyczne szkolenia poświęcone narzędziom służącym do dostosowania metadanych w katalogach do bieżących zasad opracowania zbiorów bibliotecznych.

Wdrożenie nowego modelu opracowania zbiorów – odpowiedzią na potrzeby użytkowników bibliotek

W programie:

 • SowaSQL – co nowego
 • OPAC! ty nad poziomy – po co nam mobilne katalogi SowaSQL?
 • opowieść o nawigacji fasetowej – jak aspekty wpływają na wyszukiwanie w OPAC?
 • RDA a zmiany w formacie MARC21, szybka zamiana rekordów
 • MARC21: wykorzystanie słowników pól 380 i 655, 385 i 386, 336, 337 i 338, 388 i 648
 • schematy przekształcania opisów bibliograficznych
 • sygnatury gatunkowe, okładka i recenzja w rekordzie (940)
 • najczęściej popełniane błędy (forma, rodzaj i gatunek dzieła, a temat)
 • źródła wiedzy: VIAF, Wikipedia
 • nowa instrukcja do opracowania zbiorów w formacie MARC21 – omówienie zmian
 • test wiedzy

Czas szkolenia: ok. 4-5 godz. Najbliższe szkolenia odbędą się w RzeszowieKrakowieOpoluBydgoszczy.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniach zapraszamy do kontaktu. O kolejnych miejscach i terminach szkoleń będziemy informować. Udział w szkoleniach jest nieodpłatny. Sponsorem szkoleń jest firma Sokrates-software.

Kategorie
Szkolenia

Deskryptory, fasety, encje – podsumowanie szkoleń

Wdrożenie nowego modelu opracowania zbiorów w bibliotekach, opartego o implementację zasad RDA i Deskryptorów BN, zmieniło organizację prezentacji danych bibliograficznych w katalogach oraz metody ich udostępniania. W związku z tym, zdecydowaliśmy się zorganizować cykl specjalistycznych szkoleń dla bibliotekarzy wykorzystujących oprogramowanie biblioteczne Sowa. Organizowane przez nas działania zostały wsparte merytorycznie, technicznie i finansowo przez twórców oprogramowania – firmę Sokrates-software, dzięki czemu udział w szkoleniach był darmowy.

Celem spotkań z bibliotekarzami było przede wszystkim omówienie zasad praktycznego dostosowania metadanych w katalogach bibliotecznych do bieżących zasad opracowania zbiorów bibliotecznych opartych o Deskryptory BN. Jednakże, w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zaprezentowaliśmy również wybrane zagadnienia dotyczące dostosowania systemów SowaSQL do wymagań Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR, RODO).

W trakcie szkoleń omówiono:

 • nowości w systemie bibliotecznym SowaSQL, tj. mobilny OPAC, portal wsparcie.SowaSQL.pl, nowe funkcjonalności w związku z RODO, itp.
 • RDA: nowa terminologia, przekształcanie rekordów (bibliograficznych i KHW) z wykorzystaniem formularzy, słowników i kartotek w systemie SowaSQL
 • funkcje pól 380 i 655, 385 i 386, 336, 337 i 338, 388 i 648 w opracowaniu zbiorów bibliotecznych
 • przypisanie materiałów bibliotecznych do dziedzin nauki i sztuki oraz sfer aktywności człowieka, czyli jak stosować deskryptory dziedzinowe i ujęciowe (658)
 • ważne źródła informacji, schematy konwersji metadanych do dBN
 • aktualizacja instrukcji do opracowania zbiorów w formacie MARC21 – omówienie zmian

Od 1 marca do 30 czerwca 2018 r. zrealizowaliśmy kilkanaście szkoleń, które odbyły się m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Bydgoszczy, Rzeszowie, Opolu, Katowicach, Olsztynie, Łodzi itd. W większości, szkolenia odbyły się w siedzibach bibliotek wojewódzkich i we współpracy z dyrektorami i instruktorami z tych instytucji. We wszystkich spotkaniach wzięło udział ponad sześciuset bibliotekarzy reprezentujących głównie biblioteki publiczne, pedagogiczne, akademickie, szkolne i specjalistyczne.

Cieszymy się, że szkolenia, które skierowaliśmy do bibliotekarzy zajmujących się opracowaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych, zaowocowały pozytywnymi zmianami w katalogach bibliotek wykorzystujących systemy Sowa, które zawierają dziś informacje przedstawione w bardziej przyjaznej dla użytkownika formie.

Kategorie
Szkolenia

Szkolenia dla bibliotekarzy

Bibliotekarzy z województw: kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, opolskiego i łódzkiego użytkujących systemy biblioteczne SOWA zapraszamy na specjalistyczne szkolenia dotyczące zmian w organizacji danych bibliograficznych związanych z wdrożeniem Deskryptorów BN i implementacją zasad RDA.

Podczas szkoleń omówione zostaną zasady dostosowania metadanych w katalogach bibliotecznych do bieżących zasad opracowania zbiorów bibliotecznych oraz zagadnienia dotyczące zmian w systemach Sowa w związku z wymaganiami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR, RODO).

Szkolenia odbędą się:

 • woj. kujawsko-pomorskie – 6 kwietnia 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy, Stary Rynek 22-24.
 • woj. podkarpackie – 17 kwietnia 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, ul. Sokoła 13.
 • woj. opolskie – 26 kwietnia 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu, ul. Piastowska 18-19-20.
 • woj. śląskie – 8 maja 2018 r. w siedzibie Biblioteki Śląskiej w Katowicach, ul. Ligonia 7
 • woj. łódzkie – 17 maja 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102.
 • woj. warmińsko-mazurskie – 18 maja 2018 r. w siedzibie Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie, 1 Maja 5.

Terminy szkoleń dla kolejnych województw przedstawimy w najbliższym czasie.

Organizatorami szkoleń są firma Sokrates-software oraz gospodarze spotkań.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Kategorie
Szkolenia

Deskryptory BN – wiosenny cykl szkoleń

 Public Domain, Sandro Botticelli en.wikipedia.org/ 

Użytkowników systemów bibliotecznych Sowa zapraszamy na specjalistyczne szkolenia, których celem będzie omówienie zasad praktycznego dostosowania metadanych w katalogach bibliotecznych do bieżących zasad opracowania zbiorów bibliotecznych opartych o Deskryptory BN. Ponadto, w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zaprezentowane zostaną wybrane zagadnienia dotyczące dostosowania systemów Sowa do wymagań Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR, RODO).

Deskryptory, fasety, encje – jak zrozumieć nowy model opracowania zbiorów bibliotecznych?

W programie:

 • Sowa2/MARC21 zmienia się w SowaSQL i co z tego wynika?
 • RODO i portal wsparcie.SowaSQL.pl – co musimy o tym wiedzieć?
 • schematy konwersji do dBN i przekształcanie rekordów z wykorzystaniem formularzy, słowników i kartotek w systemie Sowa
 • nowe przepisy katalogowania i funkcje pól 380 i 655, 385 i 386, 336, 337 i 338, 388 i 648 w opracowaniu zbiorów bibliotecznych
 • synteza niewiedzy – błędy w katalogach bibliotek
 • jak stosować deskryptory (658) ujęciowe? 
 • jak tematować (źródła informacji, odmiany gatunkowe w literaturze)?

Najbliższe szkolenia wojewódzkie zaplanowano w następujących bibliotekach: 27.03 – BP Ochota w Warszawie06.04 – WiMBP w Bydgoszczy17.04 – WiMBP w Rzeszowie26.04 – WBP w Opolu17.05 – WBP w Łodzi 08.05 – BŚ w Katowicach  Zainteresowanych udziałem w szkoleniach zachęcamy do kontaktu. O kolejnych miejscach i terminach szkoleń będziemy informować. Udział w szkoleniach jest nieodpłatny. Sponsorem szkoleń jest firma Sokrates-software

Kategorie
Szkolenia

Szkolenie z deskryptorów w Poznaniu

Zapraszamy bibliotekarzy z bibliotek publicznych woj. wielkopolskiego na specjalistyczne szkolenie z zakresu nowych przepisów opracowania w systemach bibliotecznych SOWA (Deskryptory Biblioteki Narodowej) oraz dostosowania systemów SOWA do bieżących zasad katalogowania zbiorów bibliotecznych.

Deskryptory, fasety, encje – jak zrozumieć nowy model opracowania bibliograficznego?

Termin: 8 marca 2018 r. godz.10.30 – 14.30.

Miejsce: Hotel & Centrum Kongresowe IOR Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu, ul. W. Węgorka 20,  Sala B.

Adresaci: bibliotekarze z bibliotek publicznych województwa wielkopolskiego zajmujących się katalogowaniem i udostępnianiem zbiorów.

Zapisy: Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.

Szkolenie jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji.

Kategorie
Szkolenia

Deskryptory, fasety, encje – jak zrozumieć nowy model opracowania bibliograficznego?

Zapraszamy na cykl specjalistycznych szkoleń dla bibliotekarzy na temat nowych przepisów opracowania (Deskryptory Biblioteki Narodowej) oraz dostosowania systemu bibliotecznego SOWA2/MARC21 i SowaSQL do bieżących zasad katalogowania zbiorów bibliotecznych.

W trakcie spotkań zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

 • zmiany w oprogramowaniu bibliotecznym SOWA2/MARC21 i SowaSQL dotyczące tworzenia opisów bibliograficznych i wzorcowych,
 • przekształcanie rekordów opracowanych według dotychczasowych przepisów do nowych zasad opartych na zaleceniach w zakresie adaptacji wybranych zagadnień formatu RDA,
 • sposoby pozyskiwania nowych haseł z kartoteki dBN,
 • metody adaptacji jednostek leksykalnych w hasłach przedmiotowych prostych i rozwiniętych,
 • encje przy wyszukiwaniu fasetowym w katalogach OPAC – jak to rozumieć?

Przypomniane zostaną możliwości katalogowania dokumentów w formularzu MARC21 oferującym dostęp do zaimplementowanych słowników (pola: 380 i 655, 385 i 386, 336, 337 i 338 oraz 658). Omówione zostaną również opisy bibliograficzne ilustrujące wykorzystanie deskryptorów dziedzinowych (658), które służą przypisaniu treści materiału bibliotecznego do wybranych dziedzin oraz poszczególnych sfer aktywności człowieka.

Szkolenia dla bibliotekarzy mają charakter syntezujący dotychczasową wiedzę. Są okazją do zadawania pytań oraz przedstawienia własnych propozycji i eksperymentów w zakresie tematowania zbiorów bibliotecznych. Udział w szkoleniach jest nieodpłatny.

Najbliższe szkolenia zaplanowano w następujących bibliotekach:

15.11 – PiMBP w Brzesku (powiat brzeski)
17.11 – MBP w Sanoku (powiat sanocki, krośnieński, leski, bieszczadzki)
17.12 – WiMBP w Rzeszowie
29.11 – Biblioteka Śląska w Katowicach
07.12 – MiPBP w Wodzisławiu Śląskim (powiat wodzisławski i inne)
08.12 – MBP w Limanowej (powiat limanowski)
15.12 – WBP w Krakowie