Kategorie
Porady System Sowa

Cyfrowe cymelia w katalogu bibliotecznym

Interesującym przykładem wykorzystania systemu bibliotecznego SowaSQL w procesach związanych z digitalizacją zbiorów bibliotecznych i udostępnianiem ich kopii cyfrowych w internecie jest projekt realizowany przez Muzeum Narodowe w Krakowie, które od lat współpracuje z Małopolską Biblioteką Cyfrową. W ramach Wieloletniego Programu Kultura+ Priorytet „Digitalizacja”, rozpoczęto udostępnianie wersji elektronicznych najważniejszych starodruków zgromadzonych w Bibliotece XX. Czartoryskich. Informacje o zbiorach najstarszej polskiej biblioteki rodowej, które były przez lata tworzone w systemie MAK, zostały przekonwertowane do systemu SowaSQL i udostępnione w sieci WWW. Opisy starodruków widoczne w katalogu OPAC zaopatrzono w odsyłacze do kopii cyfrowych dokumentów. 

Metadane opisowe dokumentów (Dublin Core) w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej odsyłają natomiast do opisu bibliograficznego (MARC21) w katalogu internetowym Biblioteki Książąt Czartoryskich. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik biblioteki ma dostęp do pełnych informacji o zbiorach (np. proweniencja, oprawa, opis fizyczny), a także do wersji elektronicznej, która może znajdować się w innej bibliotece cyfrowej. Dodatkowo informacje bibliograficzne w katalogu OPAC zawierają miniaturę frontispisu lub strony tytułowej cymeliów. 

Przykład wykorzystania (Treny Jana Kochanowskiego):
– opis w bibliotece cyfrowej: http://mbc.malopolska.pl/publication/2265
– opis w katalogu bibliotecznym: https://opac.mnk.pl/?KatID=0&typ=record&001=KMN13004123

Inne dokumenty z kolekcji:
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=97

Kategorie
Porady System Sowa

Bibliografie regionalne w systemie SOWA

W mijającym roku zostały przygotowane i drukiem wydane dwie bibliografie regionalne. W obu przypadkach wydruk bibliograficzny dokonano bezpośrednio z systemu SOWA2/MARC21.

Bibliografia Krosna i powiatu krośnieńskiego jest drugim tomem bieżącej bibliografii lokalnej opracowanej w Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie, rejestrującym piśmiennictwo dotyczące Krosna i powiatu krośnieńskiego w latach 2006-2010.

Bibliografia Krosna i powiatu krośnieńskiego
Bibliografia Mielca i powiatu mieleckiego

W bibliografii obok wydawnictw zwartych i fragmentów uwzględniono opisy dokumentów życia społecznego, artykuły z czasopism, wydawnictw zbiorowych, dzienników regionalnych i lokalnych oraz gazet parafialnych i samorządowych.

Materiały do bibliografii opracowano głównie z autopsji, na podstawie Przewodnika Bibliograficznego i Bibliografii Zawartości Czasopism BN oraz baz bibliograficznych dostępnych w Internecie.

Warto zauważyć, że podobnie jak tom pierwszy, bibliografię udostępniono w cyfrowej wersji w Krośnieńskiej Bibliotece Cyfrowej: http://www.kbc.krosno.pl/publication/3230


Bibliografia Mielca i powiatu mieleckiego 2008-2011 jest publikacją regionalną opracowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu.

Rejestruje piśmiennictwo dotyczące Mielca i powiatu mieleckiego w latach 2008-2011. Jest bibliografią selektywną, obejmującą wydawnictwa samoistne (książki), fragmenty książek, wydawnictwa ciągłe (czasopisma), artykuły z czasopism, dzienników regionalnych i lokalnych. Nie uwzględnia dokumentów życia społecznego i zapowiedzi imprez.

Bibliografia zawiera 4471 pozycji. Układ i część opisów zostały przejęte z bazy elektronicznej Bibliografii Regionalnej Województwa Podkarpackiego, współtworzonej przez MBP.

Zarówno w krośnieńskiej jak i mieleckiej bibliografii materiały ułożono w 16 działach rzeczowych. Dla dokumentów wielotematycznych sporządzono odsyłacze i opisy skrócone. Bibliografie zostały zaopatrzone w indeksy: autorski i przedmiotowy.