Kategorie
Porady System Sowa

Bibliografie regionalne w systemie SOWA

W mijającym roku zostały przygotowane i drukiem wydane dwie bibliografie regionalne. W obu przypadkach wydruk bibliograficzny dokonano bezpośrednio z systemu SOWA2/MARC21.

Bibliografia Krosna i powiatu krośnieńskiego jest drugim tomem bieżącej bibliografii lokalnej opracowanej w Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie, rejestrującym piśmiennictwo dotyczące Krosna i powiatu krośnieńskiego w latach 2006-2010.

Bibliografia Krosna i powiatu krośnieńskiego
Bibliografia Mielca i powiatu mieleckiego

W bibliografii obok wydawnictw zwartych i fragmentów uwzględniono opisy dokumentów życia społecznego, artykuły z czasopism, wydawnictw zbiorowych, dzienników regionalnych i lokalnych oraz gazet parafialnych i samorządowych.

Materiały do bibliografii opracowano głównie z autopsji, na podstawie Przewodnika Bibliograficznego i Bibliografii Zawartości Czasopism BN oraz baz bibliograficznych dostępnych w Internecie.

Warto zauważyć, że podobnie jak tom pierwszy, bibliografię udostępniono w cyfrowej wersji w Krośnieńskiej Bibliotece Cyfrowej: http://www.kbc.krosno.pl/publication/3230


Bibliografia Mielca i powiatu mieleckiego 2008-2011 jest publikacją regionalną opracowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu.

Rejestruje piśmiennictwo dotyczące Mielca i powiatu mieleckiego w latach 2008-2011. Jest bibliografią selektywną, obejmującą wydawnictwa samoistne (książki), fragmenty książek, wydawnictwa ciągłe (czasopisma), artykuły z czasopism, dzienników regionalnych i lokalnych. Nie uwzględnia dokumentów życia społecznego i zapowiedzi imprez.

Bibliografia zawiera 4471 pozycji. Układ i część opisów zostały przejęte z bazy elektronicznej Bibliografii Regionalnej Województwa Podkarpackiego, współtworzonej przez MBP.

Zarówno w krośnieńskiej jak i mieleckiej bibliografii materiały ułożono w 16 działach rzeczowych. Dla dokumentów wielotematycznych sporządzono odsyłacze i opisy skrócone. Bibliografie zostały zaopatrzone w indeksy: autorski i przedmiotowy.