Kategorie
Porady System Sowa

Cyfrowe cymelia w katalogu bibliotecznym

Interesującym przykładem wykorzystania systemu bibliotecznego SowaSQL w procesach związanych z digitalizacją zbiorów bibliotecznych i udostępnianiem ich kopii cyfrowych w internecie jest projekt realizowany przez Muzeum Narodowe w Krakowie, które od lat współpracuje z Małopolską Biblioteką Cyfrową. W ramach Wieloletniego Programu Kultura+ Priorytet „Digitalizacja”, rozpoczęto udostępnianie wersji elektronicznych najważniejszych starodruków zgromadzonych w Bibliotece XX. Czartoryskich. Informacje o zbiorach najstarszej polskiej biblioteki rodowej, które były przez lata tworzone w systemie MAK, zostały przekonwertowane do systemu SowaSQL i udostępnione w sieci WWW. Opisy starodruków widoczne w katalogu OPAC zaopatrzono w odsyłacze do kopii cyfrowych dokumentów. 

Metadane opisowe dokumentów (Dublin Core) w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej odsyłają natomiast do opisu bibliograficznego (MARC21) w katalogu internetowym Biblioteki Książąt Czartoryskich. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik biblioteki ma dostęp do pełnych informacji o zbiorach (np. proweniencja, oprawa, opis fizyczny), a także do wersji elektronicznej, która może znajdować się w innej bibliotece cyfrowej. Dodatkowo informacje bibliograficzne w katalogu OPAC zawierają miniaturę frontispisu lub strony tytułowej cymeliów. 

Przykład wykorzystania (Treny Jana Kochanowskiego):
– opis w bibliotece cyfrowej: http://mbc.malopolska.pl/publication/2265
– opis w katalogu bibliotecznym: https://opac.mnk.pl/?KatID=0&typ=record&001=KMN13004123

Inne dokumenty z kolekcji:
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=97