Kategorie
Szkolenia

Szkolenia dla użytkowników systemów SOWA

Zapraszamy na jesienny cykl specjalistycznych szkoleń z katalogowania zbiorów bibliotecznych w formacie MARC-21 w zintegrowanym systemie bibliotecznym SOWA2/MARC21.

4-5 września – Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu, ul. Piastowska 20 (pałacyk, sala konferencyjna, warsztaty sala CEBID )

18-19 września – Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, Gdańska 100/102.

22 września – Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13.

W trakcie szkoleń zostaną przypomniane zasady katalogowania oraz zalecenia określające sporządzanie opisów materiałów bibliotecznych w formacie MARC21 w systemie SOWA2/MARC21. Zaprezentowane zostaną reguły opracowania rekordów z autopsji oraz pobierania i modyfikowania „gotowych” opisów bibliograficznych z Biblioteki Narodowej (z39.50) oraz z innych źródeł rejestrujących informację bibliograficzną. Omówione zostaną również metody doboru i formułowania haseł w oparciu o wykorzystanie Kartoteki Haseł Formalnych BN (CKHW). Będzie również możliwość zdobycia wiedzy nt. przydzielania plików multimedialnych do rekordów i tworzenia oraz meliorowania kolekcji „Nowości” w katalogu on-line. Omówiony zostanie również system automatycznej wymiany recenzji i miniatur okładek zbiorów bibliotecznych w rodzinie systemów SOWA.

Bibliotekarzy zainteresowanych wzięciem udziału w szkoleniach oraz chętnych do zorganizowania szkolenia w swojej bibliotece, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.