Kategorie
Szkolenia

Szkolenia w Dębicy, Lesku i Ustrzykach Dolnych

W dn. 20, 24 i 25 marca 2014 r. przeprowadzono szkolenia dla bibliotekarzy z powiatów dębickiego, leskiego oraz bieszczadzkiego w siedzibach bibliotek powiatowych. Tematem spotkań z bibliotekarzami było doskonalenie wiedzy z zakresu pozyskiwania czytelników do bibliotek dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych w internecie oraz możliwości systemu bibliotecznego SOWA2/MARC21.

Zarządzanie informacjami zawartymi w katalogach bibliotecznych stało się jedną z ważniejszych funkcji komunikacyjnych biblioteki, natomiast zawarte w nich informacje mogą stanowić zamknięty ekosystem indeksów i kodów, niezrozumiałych dla czytelników i “niewidocznych” dla programów indeksujących sieć WWW. Rodzą się zatem pytania: co należy zrobić, aby informacje o zasobach bibliotecznych były dostępne dla użytkownika w internecie? Jak wyjść z informacją poza katalog internetowy? Czy rozwiązaniem może się stać społecznościowy katalog? Czy współczesne mechanizmy wyszukiwawcze w katalogach są jedynym i wystarczającym sposobem „zaproszenia” czytelnika do korzystania ze zbiorów biblioteki?

Próbą odpowiedzi na powyższe pytania stały się warsztaty Jak złowić czytelnika w sieci?, w trakcie których przekonywano bibliotekarzy, że pierwszy kontakt czytelnika z biblioteką często następuje przez internet. Konieczne jest zatem właściwe dopasowanie struktur informacyjnych bibliotek do nowych technik internetowych, przy jednoczesnym zachowaniu wzorców i tradycji bibliotecznych.

Wśród prezentowanych rozwiązań wskazano tzw. dobre praktyki, wypracowane w różnych bibliotekach publicznych w oparciu o konkretne rozwiązania informatyczne, tj. współpraca systemów bibliotecznych z portalem w.bibliotece.pl, który stanowi interesujące narzędzie do pozyskiwania nowych czytelników w sieci.