Kategorie
Szkolenia

Szkolenia dla bibliotekarzy na Podkarpaciu

W dn. 19, 20 i 21 lutego w bibliotekach publicznych województwa podkarpackiego (WiMBP RzeszówMBP PrzeworskMBP Jarosław) odbyły się szkolenia dla bibliotekarzy, omawiające sposoby pozyskiwania czytelników poprzez wykorzystanie zasobów informacyjnych bibliotek. Szkoleniom towarzyszyły warsztaty z obsługi systemu bibliotecznego SOWA2/MARC21.

Jak „złowić” czytelnika w sieci? – to case study stworzone  na podstawie obserwacji zachowań użytkowników w katalogach on-line bibliotek. Bibliotekarze poznali metody przekazywania informacji o zbiorach bibliotecznych w nowych mediach. Służyć temu mają katalogi internetowe wyposażone w narzędzia społecznościowe, nowoczesne interfejsy do komunikacji sieciowej oraz semantyczne usługi sieci Web. Zaprezentowano ciekawe katalogi OPAC wybranych bibliotek w systemach SOWA2/MARC21, które zasiliły funkcje portalu e-usług bibliotecznych w.bibliotece.pl

Zarządzanie informacjami zawartymi w katalogach bibliotecznych stało się właściwie jedną z funkcji komunikacyjnych skomputeryzowanej biblioteki. Biblioteki, która prócz elektronicznej rejestracji wypożyczeń i zwrotów, oferuje innowacyjne usługi w zakresie prezentacji informacji o zbiorach i obsłudze konta bibliotecznego. Dlatego kontynuacją szkolenia były warsztaty wskazujące praktyczne możliwości jakie niesie system biblioteczny SOWA2/MARC21 w nowoczesnej bibliotece.

W ich trakcie omówiono katalogowanie zbiorów, któremu towarzyszy proces pobierania rekordów z innych bibliotek, budowę bazy czytelników oraz procesy rejestracji wypożyczeń zbiorów bibliotecznych. Ważną funkcją biblioteki publicznej jest sprawozdawczość, dlatego przedstawiono możliwości opracowania rozmaitych zestawień w systemie, tj. księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, rankingi czytelnicze, analizę operacji samoobsługowych w katalogu OPAC i wiele innych.

Celem spotkań z bibliotekarzami było również rozpoznanie potrzeb w zakresie wiedzy specjalistycznej wymaganej przy obsłudze systemu bibliotecznego SOWA2/MARC21, aby w przyszłości móc właściwie prowadzić dokształcanie w tym zakresie. W spotkaniach wzięło udział ok. 50 bibliotekarzy.