Kategorie
System Sowa

Multimedialny katalog OPAC

Informujemy o kolejnej aktualizacji katalogów internetowych systemów SOWA2/MARC21, która nastąpiła automatycznie** na początku kwietnia 2014 r.

Bieżąca wersja modułu SOWA-WWW (v.3.8) przynosi następujące nowości:

– cyfrowe treści w rekordach on-line

Dołączanie fragmentów treści tekstowych i multimedialnych jest sprawdzonym sposobem na wzbogacenie informacji o zasobach bibliotek. Uatrakcyjnienie rekordów bibliograficznych, szczególnie wtedy, gdy nie wyczerpują one wszystkich informacji o udostępnianym dokumencie tj. abstrakt lub spis treści, jest sposobem na większe zainteresowanie czytelników zbiorami bibliotecznymi. Nowy katalog systemu SOWA2/MARC21 umożliwia dodanie do rekordów załączników tekstowych (PDF) i multimedialnych zawierających strumieniowanie danych audio i video. Atrakcyjna forma udostępnienia tych treści w postaci profilowanych ikon i okien pop-up jest dopełnieniem funkcjonalności nowego katalogu OPAC.

– personalizacja wyglądu katalogu WWW

Pozwoli uprościć tworzenie motywów CSS poprzez dodawanie własnych projektów w kreatorze katalogu OPAC. Modyfikowanie wyglądu graficznego generowane jest dzięki dynamicznym arkuszom stylów LESS – http://lesscss.org/

Nowości i zmian w katalogach OPAC jest ok. 20. Spośród nich warto wymienić najważniejsze:

  • Nowy wygląd katalogu w stylu portalu w.bibliotece.pl
  • Opcja szeregowania filtrów kolumnowo oraz pozycjonowanie przełącznika filtrów
  • Przełączanie między katalogami w postaci paneli w nagłówku strony
  • Pozycjonowanie przycisku “Szukaj” (wewnątrz lub na zewnątrz formularza)
  • Kontrolowanie wypełnienia pola identyfikatora przy logowaniu czytelnika
  • Generowanie odnośników do kryterium listującego roczniki zeszytów czasopisma
  • Automatyczne przenoszenie do strony https w trakcie operacji rezerwacji, zamawiania, oceniania i recenzowania

**) Aktualizacje katalogów OPAC bibliotek użytkujących systemy w usłudze hostingu są wykonywane automatycznie. Instalacje serwerowe będą aktualizowane sukcesywnie.