Kategorie
System Sowa

Biblioteki coraz bliżej czytelnika

Nastąpiła właśnie kolejna aktualizacja katalogów internetowych bibliotek użytkujących systemy SOWA2/MARC21. W nowej wersji OPAC (v.3.5) dokonano kilku znaczących modernizacji oraz kilkudziesięciu zmian w funkcjonalności działania modułu. Wśród najważniejszymi cech katalogu on-line jest unowocześniony edytor danych osobowych czytelnika, dzięki któremu możliwe jest dokonywanie zmian w danych tj. adres korespondencyjny, numer telefonu, podstawowy lub dodatkowy adres email do powiadomień oraz numer do wysyłania wiadomości SMS. Te ostatnie posiadają dodatkowo mechanizm weryfikacji – po zmianie adresu email, czytelnik musi go potwierdzić klikając na przychodzący w poczcie link, a przy zmianie telefonu – otrzymuje wiadomość SMS z kodem, który musi wprowadzić na stronie.

Kolejną interesującą zmianą w katalogach OPAC jest prezentowanie w formie okienek opisów agend oraz linków do stron WWW biblioteki. Oczekiwana i zdecydowanie pomocna funkcjonalność pozwoli czytelnikom, szczególnie w dużych miejskich aglomeracjach, na szybkie zorientowanie się pod jakim adresem znajduje się biblioteka lub filia biblioteczna oraz jak się z nią skontaktować. W zależności od przyjętych rozwiązań w danej bibliotece, funkcja pozwala na wyświetlanie tzw. dymków informacyjnych po najechaniu myszą na nazwę agendy, a po kliknięciu, na otwarcie zdefiniowanego odnośnika do strony WWW.