Kategorie
Szkolenia

Podkarpackie spotkanie z formatem MARC21

5 czerwca 2012 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie odbyło się szkolenie bibliotekarzy z bibliotek publicznych z województwa podkarpackiego, poświęcone opracowaniu zbiorów bibliotecznych w systemie SOWA2/MARC21.

Na spotkanie zorganizowane przez Dział Instrukcyjno-Metodyczny WiMBP w Rzeszowie oraz Konsorcjum Bibliotek „SOWA” przyjechało 24 bibliotekarzy z 12 powiatów woj. podkarpackiego: bieszczadzkiego, brzozowskiego, dębickiego, jarosławskiego, jasielskiego, leskiego, łańcuckiego, przeworskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, stalowowolskiego i strzyżowskiego.

Seminarium szkoleniowe otworzyła Pani Barbara Chmura, Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, która wraz z Panią Lucyną Kloczkowską, Kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego oraz Ewą Lelek, wojewódzkim instruktorem ds. informacji uczestniczyły w prezentacji portalu usług bibliotecznych w.bibliotece.pl

Szkolenie rozpoczęto od przedstawienia ogólnych zasad sporządzania rekordów bibliograficznych, m.in. omówienia stref i elementów opisu bibliograficznego druków zwartych oraz stosowanych w ich obrębie znaków umownych. Część praktyczną wypełniły ćwiczenia z zakresu katalogowania wydawnictw jednotomowych z wykorzystaniem formularzy MARC wbudowanych do systemu SOWA2. Omówiono mechanizmy wyszukiwawcze protokołu z39.50 i sposoby pobierania gotowych opisów bibliograficznych z różnych katalogów w systemie SOWA.

Bibliotekarze wzięli także udział w dyskusji dotyczącej problemów, które mają użytkownicy formatu MARC21 w związku z upraszczaniem gramatyki haseł przedmiotowych, m.in. rezygnacją ze stosowania określników formalnych na rzecz wprowadzenia tematów wyrażających formę, rodzaj, gatunek, typ dokumentu.

Na koniec przedstawiono interesujące źródła bibliograficzne, które mogą stanowić pomoc przy opracowaniu zbiorów bibliotecznych w formacie MARC21. Wśród nich jest m.in. katalog WiMBP w Rzeszowie.