Kategorie
Szkolenia

Opolskie spotkanie z formatem MARC21

4 czerwca 2012 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbyło się szkolenie dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych województwa opolskiego, poświęcone opracowaniu zbiorów bibliotecznych w systemie SOWA2/MARC21.

Spotkanie rozpoczęto od prezentacji portalu e-usług bibliotecznych w.bibliotece.pl, do którego zostaną włączone również biblioteki w woj. opolskim. W prezentacji portalu oraz dyskusji panelowej wzięli udział dyrektorzy książnic: Piotr Polus, zastępca dyrektora WBP w Opolu, Elżbieta Kampa, dyrektor MBP w Opolu, dr Elżbieta Czerwińska, dyrektor Biblioteki Politechniki Opolskiej oraz instruktorzy z WBP i MBP oraz bibliotekarze z bibliotek samorządowych w woj. opolskim.

Szkolenie, które nastąpiło po prezentacji portalu, zainicjowało omówienie podstawowych zasad sporządzania rekordów i korzystania z pomocy merytorycznych. Przedstawiono również strukturę formatu MARC-21 dla opisów książek jednotomowych w drugim stopniu szczegółowości, dzięki czemu bibliotekarze mieli możliwość praktycznego sporządzenia opisów bibliograficznych dla książki (praca autorska, praca zbiorowa, wydawnictwa seryjne).

W trakcie warsztatów omówiono również narzędzia służące do pobierania rekordów bibliograficznych przez protokół z39.50 oraz możliwości automatycznego załączania okładek książek do rekordów w systemie SOWA2/MARC21. Wszyscy bibliotekarze otrzymali niezbędne w pracy bibliotekarza katalogującego pomoce metodyczne. Udział w szkoleniu był darmowy; wzięło w nim udział 17 osób.