Kategorie
Szkolenia

Krakowskie spotkanie z formatem MARC21

31 maja 2012 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, odbyło się seminarium szkoleniowe z zakresu katalogowania druków zwartych w formacie MARC21 skierowane dla bibliotekarzy pracujących w zintegrowanym systemie bibliotecznym SOWA2/MARC21.

Szkolenie rozpoczęto od omówienia podstawowych zasad sporządzania rekordów, tj. elementy opisu bibliograficznego, znaki umowne, forma gramatyczna, język i ortografia, oraz praktycznego wykorzystania pomocy dydaktycznych (normy, instrukcje i przepisy katalogowania). Przedstawiono również budowę opisów dla prac autorskich i zbiorowych ze szczególnych uwzględnieniem prac współwydanych (pod wspólnym tytułem i bez wspólnego tytułu).

Przypomniano również mechanizmy wyszukiwawcze protokołu z39.50 i sposoby pobierania gotowych opisów bibliograficznych z katalogu Biblioteki Narodowej oraz katalogów tworzonych w oparciu o systemy SOWA, a także funkcję załączania miniatur okładek książek do rekordów w systemie.

Bibliotekarze otrzymali szereg pomocy dydaktycznych w formie skróconych instrukcji (m.in. dla książek wielotomowych i współwydanych, dokumentów dźwiękowych. W spotkaniu wzięło udział 26 bibliotekarzy z Małopolski