Kategorie
Porady

Wielojęzyczny interfejs użytkownika w katalogu OPAC

Informujemy, że internetowe katalogi systemów SOWA mogą mieć wielojęzyczny interfejs użytkownika. W podstawowej dystrybucji oprogramowania interfejs dostępny jest jedynie w językach polskim i angielskim*. Adaptacja wersji językowych dla kolejnych dwóch języków (niemieckiego i czeskiego) została właśnie zaimplementowana w Bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wdrożenie adaptacji obcojęzycznych nastąpi automatycznie dla użytkowników posiadających instalacje systemów SOWA w usłudze hostingu (tj. od wersji 2.20.0 bramki SOWA-WWW). Istnieje możliwość dostarczenia przez bibliotekę do producenta oprogramowania wersji językowych innych niż polska i angielska. Biblioteka otrzyma wówczas plik zawierający dane, które należy przetłumaczyć i odesłać. W przyszłości przewidziany będzie jednak panel administracyjny, w którym użytkownik w trybie bieżącym będzie mógł samodzielnie tłumaczyć aplikację i poprawiać tłumaczenia.

Istotnym elementem wersji językowych jest nie tylko zmiana nazw indeksów i kryteriów, ale też tytułu katalogu. Zachęcamy do tworzenia tłumaczeń interfejsu na kolejne języki i przesyłania propozycji na adres Konsorcjum.

 *) Interfejs w tych językach utrzymywany jest przez Sokrates-software