Kategorie
System Sowa

Nowe możliwości prezentacji zbiorów w OPAC

Najnowsza aktualizacja systemu SowaSQL Premium przynosi dwie zmiany w katalogu OPAC.

Pierwsza dotyczy sposobu prezentacji opisów bibliograficznych. Wzbogacono je o nowe pola stanowiące oddzielne punkty dostępu do rekordu. Druga zmiana dotyczy utworzenia nowego filtru w wynikach wyszukiwania w OPAC, który odpowiada za przedstawienie zasobu biblioteki i zborów z zewnętrznych źródeł.

Opis w katalogu OPAC zyskał pola kontrolowane przez Deskryptory BN. Pola te są odsyłaczami do innych opisów dokumentów w katalogu. Prezentowane są w formie hipertekstowej. Wybranie deskryptora powoduje zaznaczenie odpowiedniego filtru w grupie faset i prezentację opisów zawierających wskazaną wartość. Możliwe jest przypięcie filtru, który będzie „podróżował” za użytkownikiem i wpływał na dalsze wyniki wyszukiwania. W opisie rekordu, dostępne są takie pola jak: „Autor”, „Forma i typ”, „Odbiorca”, „Przynależność kulturowa”, „Temat”, „Gatunek” oraz „Dziedzina i ujęcie”.

Jakie korzyści przynosi ta zmiana?

Dzięki prezentacji (indeksowanych) pól w katalogu, użytkownik ma większe możliwości wyszukiwania, zawężania wyników wyszukiwania i rozróżniania informacji bibliograficznych. W pełni wykorzystuje narzędzia dostępne w katalogu internetowym biblioteki.


Druga zmiana ważna jest dla tych bibliotek, które zintegrowały zbiory elektroniczne pochodzące ze źródeł zewnętrznych.

Dla rozróżnienia zbiorów „własnych” i subskrybowanych przez bibliotekę stworzono nową fasetę „Źródło opisu”. Użytkownik wybierając w niej odpowiednią grupę zbiorów ma możliwość zawężenia wyszukiwania do zbiorów fizycznych lub e-booków.

Katalog DEMO.

Zmiany w katalogach OPAC są dostępne dla wszystkich bibliotek, które korzystają ze zintegrowanego programu klienta systemu bibliotecznego SowaSQL Premium.

Kategorie
System Sowa

Kontekstowe sprawdzanie pisowni w OPAC

System biblioteczny SowaSQL wkracza w 2020 rok z udogodnieniami opracowanymi dla użytkowników katalogów internetowych. Wśród nich są funkcjonalności oparte na algorytmach wykorzystywanych w sztucznej inteligencji oraz uproszczenie dostępu do cykli wydawniczych.

Wyszukiwarka OPAC systemu SowaSQL Premium wyposażona w algorytmy usprawniające wyszukiwanie informacji, została wzbogacona w mechanizmy kontekstowego sprawdzania i korekty pisowni. Oznacza to, że katalog WWW wskaże błędnie wprowadzone wyrazy i zasugeruje ich korektę. Niemożliwe? Wcale nie.

Dotychczasowe kwerendy w OPAC analizował specjalny mechanizm sugestii, który podpowiadał uzupełnienia poszczególnych słów. Zdarzało się, że użytkownik niepoprawnie wpisał tekst do OPAC i „podpowiedzi” mogły zawieźć. Od teraz, dzięki ulepszeniu algorytmów w OPAC SowaSQL Premium, system biblioteczny sprawdza, czy wpisywane zapytanie jest poprawne językowo.

Nowa funkcjonalność wykorzystuje stosowany w dziedzinach przetwarzania informacji algorytm Levenshteina, który wspiera kontrolę poprawności wyrazu i jego autokorektę w odniesieniu do kontekstu całości frazy. System dzięki temu minimalizuje ryzyko błędnego lub nieumiejętnego wyszukania (np. problem literówek) i skuteczniej odpowiada na pytanie: „Co mogę dla Ciebie znaleźć?”

Przykładowo, jeśli do OPAC wpiszemy (błędną) frazę „Przydy Sherlcka Holmsa”, algorytm analizujący pisownię zaindeksuje treść, a wyszukiwarka zwróci odpowiedź: A może chodziło Ci o… „przygody sherlocka holmesa”. Po kliknięciu w podpowiedź, system wskaże poprawny opis dokumentu w katalogu.

Seria i książka wielotomowa

Korzystanie z OPAC to nie tylko poszukiwanie informacji naukowych, specjalistycznych czy beletrystycznych. To także umiejętność szybkiego dotarcia do opisów dokumentów, wchodzących w rozmaite relacje, którymi są dzieła wielotomowe i książki należące do serii wydawniczych.

Dla bibliotekarza katalogującego ważne jest odpowiednie i staranne „powiązanie” opisów w formacie MARC 21, aby rekordy bibliograficzne w cyklach wydawniczych były prezentowane w OPAC w sposób zrozumiały. Służą temu pola 800-830 zawierające informacje podane w formie ustalonej w KHW, które stanowią punkty dostępu do opisu książki wielotomowej i serii. 800 (nazwa osobowa), 811 (nazwa korporatywna), 811 (nazwa imprezy) i 830 (tytuł) są stosowane jeżeli w rekordzie występuje pole 490.

Skrupulatne przestrzeganie przepisów katalogowania w formacie MARC 21 odpłaci się nie tylko uporządkowaniem opisów bibliograficznych, ale przede wszystkim klarownością struktury metadanych w OPAC.

Nowe funkcjonalności dostępne są dla wszystkich użytkowników systemu SowaSQL Premium, zarówno pracujących z dotychczasowym serwerem aplikacji SowaSQL, jak i z nowym serwerem API (Strix). Więcej informacji w portalu wsparcie.sowasql.pl/. Działanie nowego algorytmu można przetestować m.in. w OPAC Biblioteki Kraków – krakow-biblioteka.sowa.pl/