Kategorie
System Sowa

Nowe możliwości prezentacji zbiorów w OPAC

Najnowsza aktualizacja systemu SowaSQL Premium przynosi dwie zmiany w katalogu OPAC.

Pierwsza dotyczy sposobu prezentacji opisów bibliograficznych. Wzbogacono je o nowe pola stanowiące oddzielne punkty dostępu do rekordu. Druga zmiana dotyczy utworzenia nowego filtru w wynikach wyszukiwania w OPAC, który odpowiada za przedstawienie zasobu biblioteki i zborów z zewnętrznych źródeł.

Opis w katalogu OPAC zyskał pola kontrolowane przez Deskryptory BN. Pola te są odsyłaczami do innych opisów dokumentów w katalogu. Prezentowane są w formie hipertekstowej. Wybranie deskryptora powoduje zaznaczenie odpowiedniego filtru w grupie faset i prezentację opisów zawierających wskazaną wartość. Możliwe jest przypięcie filtru, który będzie „podróżował” za użytkownikiem i wpływał na dalsze wyniki wyszukiwania. W opisie rekordu, dostępne są takie pola jak: „Autor”, „Forma i typ”, „Odbiorca”, „Przynależność kulturowa”, „Temat”, „Gatunek” oraz „Dziedzina i ujęcie”.

Jakie korzyści przynosi ta zmiana?

Dzięki prezentacji (indeksowanych) pól w katalogu, użytkownik ma większe możliwości wyszukiwania, zawężania wyników wyszukiwania i rozróżniania informacji bibliograficznych. W pełni wykorzystuje narzędzia dostępne w katalogu internetowym biblioteki.


Druga zmiana ważna jest dla tych bibliotek, które zintegrowały zbiory elektroniczne pochodzące ze źródeł zewnętrznych.

Dla rozróżnienia zbiorów „własnych” i subskrybowanych przez bibliotekę stworzono nową fasetę „Źródło opisu”. Użytkownik wybierając w niej odpowiednią grupę zbiorów ma możliwość zawężenia wyszukiwania do zbiorów fizycznych lub e-booków.

Katalog DEMO.

Zmiany w katalogach OPAC są dostępne dla wszystkich bibliotek, które korzystają ze zintegrowanego programu klienta systemu bibliotecznego SowaSQL Premium.

Kategorie
Porady

4 ważne usługi w OPAC

System biblioteczny SowaSQL oferuje usługi, które mogą sprawić, że katalog biblioteczny stanie się jeszcze bardziej interesujący dla czytelników. Są to: prezentacja nowości bibliotecznych, udostępnienie metadanych „Wolnych Lektur”, samodzielne zapisywanie się do biblioteki oraz składanie propozycji zakupu książek.

pixebay.com

Nowości w OPAC

Wybór książek w katalogu on-line bywa spontaniczny, a decyzje o wypożyczeniu konkretnych tytułów podejmowane są często w oparciu o eksponowane okładki dokumentów.

OPAC systemu SowaSQL umożliwia prezentowanie propozycji czytelniczych w kolekcji „Nowości”. Kolekcje tworzy bibliotekarz, który powinien pamiętać, że zbyt duża oraz zbyt mała liczba udostępnionych w niej opisów dokumentów – nie jest dobrym rozwiązaniem. Podobnie, zbyt rzadkie meliorowanie kolekcji nie przyniesie dobrego efektu. Konieczne jest zrównoważenie liczby rekordów w kolekcji, w stosunku do czasu ich udostępnienia. Lepiej udostępniać mniej i częściej ją uzupełniać lub zmieniać.

Kolekcje „Nowości” mogą zawierać również opisy e-booków. Mogą to być „Wolne Lektury” lub subskrybowane zbiory: IBUK Libra, NASBI i Legimi. Liczba udostępnionych e-booków w OPAC powinna być rozsądna, a zasób często aktualizowany.

Wolne Lektury

Pomysł Fundacji Nowoczesna Polska, aby stworzyć narzędzia dostępu do wolnych dóbr kultury i dać powszechne prawo do korzystania do ponad 5500 utworów literackich z domeny publicznej, znalazł zastosowanie w setkach „sowich” katalogów. Wolne Lektury zaczęto integrować w katalogach OPAC systemów Sowa z końcem 2014 roku.

„Wolne Lektury” udostępniane są w wielu formatach. Formaty hybrydowe (PDF) można otworzyć na dowolnym urządzeniu, również mobilnym (tablet, smartfon); formaty tekstowe (mobi, epub) można przenieść ma dedykowane czytniki e-booków, formaty dźwiękowe (audiobooki) warto odsłuchać bezpośrednio w katalogu bibliotecznym, natomiast książki w standardzie DAISY (dla osób niewidomych lub niedowidzących) odtworzyć w dowolnym urządzeniu lektorskim.

System SowaSQL jest przystosowany do automatycznego i bezpośredniego udostępnienia elektronicznej treści „Wolnych Lektur”. Metadane e-booków z miniaturami okładek są odpowiednio grupowane i indeksowane (OAI-PMH, MARC21) w systemie. Otrzymują także stosowane deskryptory i statusy dostępności.

Warto dodać, że systemy SowaSQL są przystosowane do współpracy z wszystkimi popularnymi platformami e-booków, oferującymi dostęp do polskiej i światowej literatury, w tym klasyki oraz nagradzanych nowości literackich.

Samodzielny zapis

Użytkownicy niezapisani do biblioteki mogą również rezerwować książki, dzięki możliwości samodzielnego zapisu do biblioteki. Usługa ta jest dostępna również dla tych, którzy wejdą na profil biblioteki w portalu w.bibliotece.pl

Włączenie rejestracji czytelnika (usługa na życzenie) w katalogu SowaSQL może, w pewnym sensie, rozwiązywać problem włączenia „nieużytkowników” do społeczności biblioteki.

Proces zapisu czytelnika do biblioteki jest prosty, a funkcja łatwa do odnalezienia w OPAC. Wystarczy wejść w „Konto”, wypełnić prosty formularz, a następnie odebrać mail, wygenerowany i wysłany przez system. W tym momencie czytelnik może już zalogować się do katalogu on-line i korzystać z wszystkich dostępnych usług.

Zaproponuj zakup do biblioteki

Po zalogowaniu w katalogu OPAC czytelnik może zgłosić propozycje nabycia zbiorów do biblioteki za pomocą prostego formularza zawierające pola:. „Autor proponowanej pozycji”; „Tytuł proponowanej pozycji”; „Wydawca, rok wydania”; „Uwagi”; „Preferowana agenda odbioru”; „Alternatywna agenda odbioru”.

Ich wypełnienie oraz kliknięcie „Wyślij”, powoduje automatyczne skierowanie zapytania do programu katalogującego SowaSQL i dalej jest procedowane przez bibliotekarza. Jeśli prośba użytkownika zostanie spełniona, system automatycznie powiadomi zainteresowanego o odbiorze książki we wskazanej agendzie.

Podobną funkcją dla omawianej usługi jest „Złóż zamówienie międzybiblioteczne”. Po zalogowaniu się użytkownika w OPAC, sporządzenie kwerendy internetowej polega na wypełnieniu i wysłaniu formularza zawierającego dwa pola: „opis przedmiotu zamówienia” oraz „uwagi”.


Zachęcamy BIBLIOTEKARZY do informowania Czytelników o dobrych i sprawdzonych usługach, dostępnych w katalogach OPAC. Wystarczy zgłosić na portalu wsparcie.sowasql.pl, mailowo lub telefonicznie chęć uruchomienia samodzielnego zapisu do biblioteki, propozycje zakupu zbiorów, złożenie zamówienia międzybibliotecznego czy integracji „Wolnych Lektur”.

Zachęcając do dalszej eksploracji zbiorów, przypominamy też, że katalog OPAC automatycznie dostosuje się do ekranów smartfonów, gdyż został zaprojektowany i zbudowany z myślą o użytkownikach mobilnych.

Dostęp do instrukcji w portalu wsparcie.sowasql.pl

Przeczytaj też:

Kategorie
Porady

E-booki w katalogach SowaSQL

Zasoby elektroniczne (Wolne Lektury, Legimi, IBUK Libra, NASBI), niepodlegające rejestracji inwentarzowej w bibliotekach, mogą zostać automatycznie włączone do katalogów bibliotek systemów SowaSQL.

Opisy bibliograficzne e-booków integrują się w OPAC i funkcjonują tak, jak informacje o tradycyjnych zbiorach bibliotecznych. Rekordy otrzymują odpowiednie deskryptory w MARC 21 , status dostępności itd.

E-booki w katalogach SowaSQL

Systemy SowaSQL są przystosowane do zautomatyzowanej współpracy z platformami e-booków, oferującymi dostęp do polskiej i światowej literatury, w tym klasyki oraz nagradzanych nowości literackich. Biblioteki, które zdecydują się udostępnić w katalogach OPAC zasoby wybranych dostawców e-booków, proszone są o zgłoszenia w portalu https://wsparcie.sowasql.pl/

fot. https://pxhere.com/

Kategorie
Porady System Sowa

Czytniki e-booków w systemie Sowa

Biblioteki oferujące usługi związane z wypożyczaniem czytników e-booków, tabletów oraz odtwarzaczy cyfrowych książek mówionych (Czytak) uzyskały możliwość wprowadzenia informacji o posiadanych urządzeniach do systemu bibliotecznego SOWA. Dzięki temu rozwiązaniu, system rejestruje wypożyczenia, zwroty i prolongaty urządzeń elektronicznych oraz tworzy odpowiednie zestawienia statystyczne dotyczące udostępnień. Informacje o czytnikach e-booków i innych mobilnych urządzeniach są wyszukiwane w systemie i prezentowane w OPAC za pomocą dedykowanych kolekcji tematycznych.

Na życzenie biblioteki istnieje możliwość zdefiniowania różnych „inwentarzy” dla urządzeń w systemie SOWA, np. w celu uzyskania odrębnych zestawień statystycznych w sytuacji, gdy biblioteka posiada kilka filii posiadających zestawy urządzeń do wypożyczenia. Wybranie właściwego inwentarza (nieksiążkowego) jest ważne, gdyż na jego podstawie można określić agendę, w której urządzenie będzie udostępniane.

Systemy biblioteczne SowaSQL Standard i SowaSQL Premium mają już zaimplementowaną nową funkcjonalność, przy czym włączana jest na życzenie biblioteki. Szczegółowe informacje nt. wprowadzania, udostępniania i prezentowania informacji o czytnikach e-booków są dostępne w formie instrukcji w portalu wsparcie.sowasql.pl.

Kategorie
System Sowa

Legimi w katalogach bibliotek SOWA

Kolejnym przykładem wzmocnienia roli OPAC jest integracja danych książek i e-booków. Zasoby elektroniczne (IBUK Libra, NASBI, Legimi), które nie podlegają standardowej inwentaryzacji katalogowej, mogą zostać automatycznie włączone do katalogów internetowych bibliotek systemów SOWA i udostępnione na tych samych zasadach, co informacje o tradycyjnych zbiorach bibliotecznych.

Od 10 listopada 2016 r. dostęp do zasobów Legimi jest też możliwy bezpośrednio z internetowych katalogów systemów SOWA2/MARC21 i SowaSQL. Systemy te, jako pierwsze w Polsce, zostały przystosowane do współpracy z nową platformą oferującą tysiące tytułów polskiej i światowej literatury pięknej, w tym klasykę oraz nagradzane nowości literackie.

Legimi.pl to internetowa księgarnia oferująca dostęp do tysięcy książek w formie e-booków i audiobooków wydawnictw: Wydawnictwa Albatros Andrzej Kuryłowicz s.c.; Wydawnictwa Czarna Owca Sp. z o.o.; Wydawnictwa Czarne; Wydawnictwa Prószyński Media Sp. z o.o; Publicat SA Grupa Wydawnicza; Wydawnictwa Fabryka Snów; Wydawnictwa Sonia Draga; Wydawnictwa Świat Książki; Wydawnictwa W.A.B.; Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Zasoby Legimi są dostępne w modelu abonamentowym. Możne je czytać po zainstalowaniu bezpłatnej aplikacji w tablecie, smartfonie, laptopie a także w e-czytniku, także offline*. Czytelnicy bibliotek, które wykupiły subskrypcję do serwisu, muszą jedynie uzyskać od bibliotekarzy specjalny darmowy kod zapewniający dostęp do oferty przez 30 dni, a następnie założyć konto na stronie Legimi i wprowadzić do niego otrzymany kod dostępu. Po upływie miesiąca można zgłosić się po kolejny kod dostępu. W ramach zamówionego przez bibliotekę limitu każdy czytelnik może „wypożyczyć” dowolną liczbę książek.

Pierwszymi katalogami bibliotecznymi, które umożliwiły automatyczny, zdalny dostęp do 16 000 e-booków z platformy Legimi są katalogi OPAC Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie.


Biblioteki, które chcą udostępniać zasoby z platformy Legimi w swoich katalogach on-line, proszone są o przysłanie zgłoszenia na adres mailowy: konsorcjum.sowa@gmail.com

Zasoby Legimi zostały włączone do portalu http://w.bibliotece.pl, w którym możemy je wyszukiwać, wpisując np. nazwę wydawcy: https://w.bibliotece.pl/search/?q=w%3A+legimi

Kategorie
System Sowa

NASBI w katalogu biblioteki

NASBI to internetowa wypożyczalnia specjalistycznych e-booków, która funkcjonuje na zasadach podobnych do tradycyjnej biblioteki, oferując zdalny dostęp do kilku tysięcy e-booków.

Informujemy, że systemy biblioteczne SOWA2/MARC21 oraz SowaSQL jako pierwsze w Polsce zostały przystosowane do współpracy z nowoczesną platformą edukacyjną NASBI.

Pierwszym katalogiem bibliotecznym, który umożliwił automatyczny, zdalny dostęp do e-booków z platformy NASBI jest OPAC WWW Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Katalog tej biblioteki zawiera już informacje o innych elektronicznych dokumentach z serwisów tj.: IBUK Libra czy Wolne Lektury. Obecnie, łącznie z NASBI, to aż 4500 e-booków.

Dostęp do zasobów NASBI możliwy jest bezpośrednio z katalogu on-line biblioteki, ale wymaga jednorazowej aktywacji konta na stronie http://nasbi.pl/rejestracja.html, po której można za darmo korzystać z e-booków w siedzibie biblioteki lub poza nią. W tym celu poznańscy bibliotekarze zapraszają czytelników do odebrania specjalnego kodu dostępu do usługi, który gwarantuje zdalny dostęp do e-booków, ich błyskawiczne wypożyczenie i wygodne korzystanie z publikacji.

Zachęcając do korzystania z usług NASBI, prosimy o zapoznanie się z informacjami o dokumentach (klik w wielokropek obok “rozwiń streszczenie”)www.poznan-wbp.sowwwa.pl/


Zasoby NASBI zostały włączone do portalu http://w.bibliotece.pl, w którym możemy je wyszukiwać, wpisując np. nazwę wydawcy: http://w.bibliotece.pl/search/?q=wydawnictwo%3Anasbi

Biblioteki, które chcą udostępnić zasoby z platformy NASBI w katalogu on-line biblioteki, proszone są o zgłoszenie na adres mailowy konsorcjum.sowa@gmail.com

Kategorie
Szkolenia

Warszawskie spotkanie z systemem SOWA

11 czerwca 2015 r. w sali sesji Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy odbyło się spotkanie pt. Rozwój systemów SOWA w nowym modelu opracowania i wyszukiwania informacji. Organizatorami spotkania była Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Konsorcjum Bibliotek SOWA oraz firma Sokrates-software.

Program spotkania, który tematycznie zawarto w dwóch sesjach, otworzyła witając przybyłych gości Anna Grędzińska – dyrektor wolskiej biblioteki. Pierwszy wykład pt. Katalogi nowej generacji – nowe formy udostępniania zbiorów zaprezentował Wojciech Kowalewski, który skupił się na roli udostępniania informacji bibliograficznych w internetowych katalogach bibliotek pracujących w systemach SOWA w aspekcie raportu Biblioteki Narodowej Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 r., a także sondaży czytelniczych przygotowanych w oparciu o krakowskie biblioteki miejskie. Przedstawiciel Konsorcjum przedstawił wymierne efekty współdziałania bibliotek z producentem oprogramowania SOWA, których starania zaowocowały katalogami wyposażonymi w funkcje społecznościowe, narzędzia służące do komunikacji sieciowej (API) czy semantyczne usługi Web 2.0.

Katalogi systemu SOWA rozwijają się, przystosowują technologicznie do zmieniającego środowiska użytkowników internetu. Przykładami są nowoczesne standardy komunikacyjne oferujące możliwość udostępniania e-booków (Wolne Lektury, IBUK) oraz innowacyjne usługi wyszukiwawcze wzorowane na wyszukiwarce google.com. Nie bez znaczenia jest też indeksowanie informacji o zbiorach dzięki portalowi w.bibliotece.pl (MARC XML).

Kolejne wystąpienie System biblioteczny SowaSQL zaprezentował Michał Fryska (Sokrates-software), który skrótowo przedstawił rozwój oprogramowania bibliotecznego SOWA na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat oraz omówił obecne rozwiązania wspomagające bibliotekę w zakresie udostępniania informacji o zbiorach w internecie. Michał Fryska zwrócił uwagę na stale rosnącą ilość danych w systemach bibliotecznych, którymi zarządzają biblioteki. Szybki i profesjonalnie działający system musi spełniać oczekiwania nie tylko bibliotekarzy, ale też użytkowników biblioteki, dlatego konieczna stała się ewolucja nie tylko samych katalogów on-line, ale całego systemu SOWA w kierunku rozwiązań SQL.

System SowaSQL jest wynikiem wdrożenia przemyślanych, a przy tym „otwartych” narzędzi tj. nowoczesnych  silników: PostgreSQL (baza danych) oraz Elastic (wyszukiwanie). Cykl rozwoju systemu jest na każdym etapie rozwoju szczegółowo testowany przez programistów i bibliotekarzy oraz precyzyjnie dokumentowany, dzięki czemu użytkownik biblioteki otrzymuje produkt najwyższej jakości. Dowodem podejmowanych starań nad doskonaleniem systemu bibliotecznego SowaSQL jest w pierwszej kolejności usprawnianie narzędzi wyszukiwawczych w katalogu on-line, w tym wyszukiwania jednopolowego.

Wystąpienie Leszka Masadyńskiego nt. przyszłości systemu SOWA rozpoczęło dyskusję o sprawach bieżących bibliotek. Jednym z podniesionych tematów był model opracowania zbiorów z zastosowaniem Deskryptorów BN. Szef Sokrates-software przedstawił pomysły związane z konwersją danych bibliograficznych bibliotek i dostosowaniem systemu bibliotecznego do stosowania deskryptorów i wyszukiwania fasetowego.

Uzupełnieniem wypowiedzi nt. deskryptorów były słowa Jakuba Kalinowskiego – kierownika Pracowni Deskryptorów Biblioteki Narodowej w Instytucie Bibliograficznym. Wprowadzenie, nadzór i kontrola kartoteki deskryptorów jest celem powstałego zespołu w BN, który podjął się już spotkań informacyjnych z bibliotekarzami i uruchomił specjalny serwis Między_Słowami, a w przyszłości zamierza współpracować z bibliotekami w zakresie stosowania deskryptorów. Zdaniem Jakuba Kalinowskiego wdrożenie deskryptorów sprawi, że wyszukiwanie informacji w katalogach bibliotecznych będzie dawać bardziej relewantne wyniki i pozwoli na pełniejsze wykorzystanie katalogów bibliotek. Wywiązała się dyskusja, a wśród wielu zadanych pytań pojawiło się również dotyczące kwestii opracowania nowego tezaurusa? Przedstawiciel Biblioteki Narodowej wyjaśnił, że planowane jest stworzenie kartoteki opartej na dotychczasowym słowniku JHP BN i trwają pracę zarówno nad przygotowaniem metod przekształcenia słownika jak i rozwoju słownictwa.

Zwieńczeniem dyskusji była wypowiedź Ewy Florek – dyrektora Biblioteki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, która przedstawiła przemyślenia związane z językami informacyjno-wyszukiwawczymi stosowanymi w bibliotekach i przyszłością charakterystyki rzeczowej zbiorów bibliotecznych.

W spotkaniu uczestniczyło około 70 osób. Byli bibliotekarze z: Biblioteki Akademii Teatralnej, Biblioteki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Biblioteki Głównej Akademii Obrony Narodowej, Biblioteki Instytutu Elektrotechniki, Biblioteki Instytutu Badań Rynku, Biblioteki Muzeum Narodowego, Biblioteki Muzeum Literatury, Biblioteki Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego, Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych, Biblioteki Wydziału Zarządzania UW oraz warszawskich bibliotek publicznych (Wola, Praga Południe, Ochota, Ursynów, Wawer i Ursus).

fot. Tomasz Kasperczyk /BP Wola/

Kategorie
Porady System Sowa

E-booki w katalogu bibliotecznym

Dynamicznie rozwijane usługi dostępu do zbiorów elektronicznych w katalogach systemów SOWA2/MARC21 zaowocowały w ostatnim czasie połączeniem opisów „Wolnych Lektur” z informacjami o zbiorach bibliotecznych w katalogach. Równie ważny jest też dostęp do komercyjnych zbiorów elektronicznych, które są powszechnie oferowane na rynku e-wydawnictw. Wśród bibliotek najpopularniejszym dostawcą ebooków jest czytelnia internetowa IBUK Libra, należąca do Wydawnictwa Naukowego PWN. Serwis umożliwia dostęp do elektronicznej biblioteki książek za pomocą specjalnego kodu PIN wydawanego nieodpłatnie na życzenie zarejestrowanym czytelnikom bibliotek.Dostęp do IBUKa umożliwia strona serwisu zaopatrzona w wyszukiwarkę; wiele bibliotek oferuje jednak dostęp do ebooków z lokalnego katalogu OPAC, opracowując informacje o e-zbiorach z autopsji. Obecnie nie jest to już konieczne…


Nowa wersja katalogu internetowego systemu SOWA2/MARC21 dostarcza ważne unowocześnienia w zakresie udostępniania informacji o zbiorach bibliotecznych.

Bliższa współpraca katalogu z portalem w.bibliotece.pl

Katalog OPAC WWW został wzbogacony o specjalny panel, dzięki któremu można dowiedzieć się dodatkowych informacji o bibliotece z portalu w.bibliotece.pl

W panelu, który jest umiejscowiony pod katalogiem OPAC, widoczne są dwa ostatnie wpisy z bloga biblioteki z portalu w.bibliotece.pl (opóźnienie wynosi ok. 1 h od czasu publikacji tekstu w portalu). Jeśli w treści ogłoszenia w portalu zawarta jest grafika, zostanie wówczas również zaprezentowana w panelu OPAC. Dodano również przyciski odsyłające do: podstawowych wiadomości o bibliotece (strona profilowa biblioteki), ogłoszeń na blogu, forum dyskusyjnego, a także ekspozycji zbiorów bibliotecznych.

Integracja zasobów IBUK Libra

Obecnie integracja zasobów informacyjnych IBUK Libra w systemie SOWA2/MARC21 jest w pełni automatyczna (zbiory aktualizują się samoczynnie raz dziennie). System biblioteczny pobiera informacje bibliograficzne z bazy IBUK wraz z miniaturą okładki i za pomocą specjalnego konwertera przenosi je do katalogu OPAC oraz odpowiednio indeksuje (m.in. słowa kluczowe z opisów ebooków mapowane są do haseł przedmiotowych MARC21, które można zmodyfikować). Niektóre książki posiadające rozbudowane opisy bibliograficzne (streszczenia) są prezentowane w formie skróconych opisów, dynamicznie rozwijanych po kliknięciu.

Na uwagę zasługuje fakt, że dzięki nowatorskim rozwiązaniom technicznym pomiędzy systemem SOWA2/MARC21 a portalem w.bibliotece.pl, opracowano relacje między wydaniami tych samych tytułów książek w jednej bibliotece. Dla czytelnika oznacza to możliwość swobodnego wyboru pomiędzy wypożyczeniem książki fizycznej a dostępem do książki elektronicznej z serwisu IBUK Libra, a nawet „Wolnych Lektur” .


Oferta IBUK Libra dostępna jest w m.in. w katalogu on-line Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie – https://katalog.mbp.olsztyn.pl/ (w indeksie Wydawca można też wpisać hasło “ibuk libra”). Pełna oferta książek IBUK Libra dostępna jest natomiast w portalu w.bibliotece.pl


Warunkiem włączenia IBUK Libra w katalogu bibliotecznym jest korzystanie z aktualnej wersji systemu SOWA2/MARC21 lub SowaSQL oraz integracja zbiorów biblioteki w portalu w.bibliotece.pl  Usługa jest darmowa.

Kategorie
System Sowa

“Wolne Lektury” w katalogach SOWY

Pod koniec 2014 r. rozpoczęto udostępnianie „Wolnych Lektur” w katalogach bibliotecznych systemu SOWA2/MARC21. Pierwszą biblioteką, która uruchomiła usługę była Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie. W następnej kolejności: Krowoderska Biblioteka Publiczna w KrakowieŚródmiejska Biblioteka Publiczna w KrakowieMiejska Biblioteka Publiczna w OlsztynieBiblioteka Publiczna Miasta i Gminy ZagórówBiblioteka Publiczna Gminy Powidz oraz Biblioteka Miejska w Mrągowie.

Projekt Fundacji Nowoczesna Polska pn. „Wolne Lektury” został udostępniony w portalu e-usług bibliotecznych w.bibliotece.pl na początku 2014 roku. Portal ten posiada elastyczne mechanizmy i protokoły umożliwiające włączanie różnorodnych baz danych dostępnych w internecie. 

Jak udostępniać „Wolne Lektury”?

System biblioteczny SOWA2/MARC21 jest obecnie w pełni przystosowany do automatycznego włączenia i bezpośredniego udostępnienia kolekcji „Wolnych Lektur” w katalogu on-line. Opisy bibliograficzne ebooków wraz z miniaturami okładek są odpowiednio grupowane i indeksowane w programie. Pliki PDF otwierane są bezpośrednio w portalu WolneLektury.pl, natomiast formaty natywne dla e-czytelników (mobi, epub) można pobrać na dysk i przenieść na mobilne urządzenia. Dodatkowo dostępne audiobooki można odsłuchać bezpośrednio w katalogu bibliotecznym (MP3).

Usługa jest darmowa. Warunkiem włączenia „Wolnych Lektur” w katalogu bibliotecznym jest korzystanie z aktualnej wersji systemu SOWA2/MARC21 lub SowaSQL oraz integracja zbiorów biblioteki w portalu w.bibliotece.pl

Jak szukać „Wolne Lektury”?

Użytkownik katalogu, który przykładowo wpisze w tytule Dziady uzyska informacje o zbiorach tradycyjnych dostępnych w bibliotece, oraz informację o dokumencie w formie elektronicznej. Jest to opis dzieła dostępnego z „Wolnych Lektur”. Może również wpisać w tytule serii Wolne Lektury, aby uzyskać informacje o wszystkich darmowych ebookach dostępnych w katalogu bibliotecznym.


Biblioteki, które chcą udostępniać „Wolne Lektury” w katalogu on-line swojej biblioteki, proszone są o jednorazowe zgłoszenie na adres mailowy konsorcjum.sowa@gmail.com Na podstawie zebranych wniosków, zostanie opracowana lista bibliotek oczekujących na integrację ebooków. Uruchamianie usługi będzie realizowane sukcesywnie. Każda biblioteka może uzyskać pomoc w zakresie promocji usługi w mediach.

Nowoczesne katalogi internetowe oparte na Web 2.0 stały się dobrym sposobem na łowienie czytelników w sieci. Zachęcamy zatem do współpracy i udostępniania “Wolnych Lektur” w katalogach bibliotecznych.