Kategorie
Porady

Katalogowanie w czasach zarazy

Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wpłynęło na decyzję o oddelegowaniu pracowników bibliotek do zadań realizowanych zdalnie. Wielu bibliotekarzy chcąc wykorzystać czas, zazwyczaj poświęcony pracy z czytelnikiem, skoncentrowało się na melioracji metadanych w katalogach OPAC.

fot. Justyna Chylak

Proponujemy działania, które bibliotekarze mogą wykonywać prócz katalogowania zbiorów bibliotecznych lub przygotowania do skontrum (wpisywanie numerów inwentarzowych ubytkowanych książek).

System biblioteczny Sowa umożliwia:

  • szybką i prostą instalację oprogramowania klienckiego na dowolnym stanowisku komputerowym, również w domu.

Aktualna wersja oprogramowania do samodzielnego zainstalowania jest udostępniona poprzez STREFĘ BIBLIOTEKI ze strony www.sokrates.pl/biblioteka

  • retrospektywną korektę rekordów dzięki której, wprowadzając poprawki w module katalogowania, poprawiamy opisy w OPAC

Istniejący opis bibliograficzny możemy szybko zamienić na dowolny opis pochodzący z innego katalogu, np. opracowany według aktualnych zasad katalogowania (rekordy tworzone od 2017 roku). Zamieniany rekord może być pobrany z katalogu Biblioteki Narodowej lub z dowolnej biblioteki, której katalog jest dostępny w portalu w.bibliotece.pl W trakcie automatycznej zamiany, rekord zachowuje pola zasobu. Więcej nt. temat: https://konsorcjum.sowa.pl/2019/02/15/szybka-melioracja-w-marc21/

  • globalne uzupełnianie deskryptorów

Może być realizowane dla dowolnej grupy rekordów utworzonej w ramach kolekcji lokalnej i opierać się na wykorzystaniu jednostek leksykalnych zawartych w słownikach (380 i 655, 388 i 648, 385 i 386 oraz 658) lub w udostępnionej kopii CKHW (600, 650, 651). Więcej nt. temat: https://konsorcjum.sowa.pl/2018/02/01/grupowe-dodawanie-deskryptorow/

Prace można uzupełnić funkcją modyfikowania treści podpól i wskaźników, dostępną z menu Operacje. Będzie to przydatne w grupowej zmianie haseł zawierających złożoną składnię JHP oraz przy rozwijaniu skrótów tj. Tł., Red., Oprac.

Skontum w MBP w Chrzanowie (fot. Ewelina Langer)

Sytuacja zagrożenia epidemicznego nie sprzyja funkcjonowaniu bibliotek, ale odpowiednio profilowane zadania bibliotekarzy pracujących w trybie zdalnym, mogą mieć ważny wpływ na formę i jakość informacji o zbiorach bibliotecznych.

Jeśli potrzebujecie pomocy w powyższym zakresie, prosimy o kontakt: konsorcjum.sowa@gmail.com

Kategorie
Porady System Sowa

Grupowe dodawanie deskryptorów

Szybkie tempo zmian w katalogach bibliotek powoduje konieczność grupowej modyfikacji rekordów bibliograficznych. Zmiany te są istotne z dwóch powodów. Po pierwsze dla prezentacji danych bibliograficznych, a po drugie dla właściwego ich zaszeregowania w katalogu.

Z myślą o tym w systemie bibliotecznym SOWA dodano możliwość globalnego uzupełniania rekordów w katalogu o metadane deskryptywne na podstawie słowników BN. Są to pola: 380, 385, 386, 388, 600, 648, 655 oraz 658. Dodanie odpowiedniego deskryptora może być realizowane dla pojedynczego rekordu (bieżący rekord) lub grupy rekordów utworzonej w ramach kolekcji lokalnej, np. zbiory audiowizualne. Wykonanie operacji realizuje się z menu Operacja — Deskryptory BN — Ustaw deskryptor… 

Szczególnie istotne jest przydzielanie danych bibliograficznych do pól 380 (deskryptory formalne), które wpływa na zmianę notacji w polu LDR oraz likwiduje pole 245/h. Pole to zgodnie z aktualnymi zasadami opracowania zbiorów nie powinno już być uzupełniane. Uzupełnienie deskryptora w polu 380 wskazującego na fizyczną przynależność dzieła (nośnik) odpowiada za właściwe wygenerowanie ikonki prezentowanej w katalogu OPAC i na żądanie w systemie bibliotecznym.

Grupowe przydzielanie deskryptorów do rekordów w systemie SOWA jest działaniem wymagającym rozwagi, dlatego zainteresowanych dokonywaniem globalnych operacji na danych zapraszamy do kontaktu (e-mail, telefon) lub zgłoszeniem uwag na portalu wsparcia http://wsparcie.sowasql.pl

Bibliotekarzy zainteresowanych otrzymaniem szczegółowej instrukcji zawierającej informacje o grupowym dodawaniu deskryptorów prosimy o kontakt mailowy.