Kategorie
Porady System Sowa

Czytniki e-booków w systemie Sowa

Biblioteki oferujące usługi związane z wypożyczaniem czytników e-booków, tabletów oraz odtwarzaczy cyfrowych książek mówionych (Czytak) uzyskały możliwość wprowadzenia informacji o posiadanych urządzeniach do systemu bibliotecznego SOWA. Dzięki temu rozwiązaniu, system rejestruje wypożyczenia, zwroty i prolongaty urządzeń elektronicznych oraz tworzy odpowiednie zestawienia statystyczne dotyczące udostępnień. Informacje o czytnikach e-booków i innych mobilnych urządzeniach są wyszukiwane w systemie i prezentowane w OPAC za pomocą dedykowanych kolekcji tematycznych.

Na życzenie biblioteki istnieje możliwość zdefiniowania różnych „inwentarzy” dla urządzeń w systemie SOWA, np. w celu uzyskania odrębnych zestawień statystycznych w sytuacji, gdy biblioteka posiada kilka filii posiadających zestawy urządzeń do wypożyczenia. Wybranie właściwego inwentarza (nieksiążkowego) jest ważne, gdyż na jego podstawie można określić agendę, w której urządzenie będzie udostępniane.

Systemy biblioteczne SowaSQL Standard i SowaSQL Premium mają już zaimplementowaną nową funkcjonalność, przy czym włączana jest na życzenie biblioteki. Szczegółowe informacje nt. wprowadzania, udostępniania i prezentowania informacji o czytnikach e-booków są dostępne w formie instrukcji w portalu wsparcie.sowasql.pl.

Kategorie
System Sowa

Nowoczesne urządzenia w Mrągowie

Biblioteka Miejska im. Wacława Gołowicza w Mrągowie zakupiła nowoczesne czytniki, które umożliwiają odczytywanie nie tylko kodów kreskowych zlokalizowanych na książkach i legitymacjach czytelniczych, ale także kodów QR identyfikujących konkretne dzieła w katalogu internetowym biblioteki. Rozwiązanie to pozwala jeszcze lepiej wykorzystać technologiczne możliwości systemu SOWA2/MARC21, usprawniając czynności związane z rejestracją czytelników i zbiorów bibliotecznych.

Czytelnicy odwiedzający Oddział dla Dzieci i Młodzieży oraz Wypożyczalnię dla Dorosłych mrągowskiej biblioteki miejskiej mogą w trakcie dokonywania wypożyczeń zbiorów w systemie SOWA2/MARC21 okazać bibliotekarzowi smartfon zawierający kod czytelnika pobrany z internetowego konta bibliotecznego w katalogu OPAC. Wypożyczający książkę nie musi w tej sytuacji posiadać fizycznej legitymacji czytelnika. Nowe czytniki umożliwiają również odczytanie kodów QR książek i innych zbiorów bibliotecznych udostępnionych w katalogu on-line Biblioteki

Zakup czytników został zrealizowany ze środków Instytutu Książki.