Kategorie
System Sowa

Nowoczesne urządzenia w Mrągowie

Biblioteka Miejska im. Wacława Gołowicza w Mrągowie zakupiła nowoczesne czytniki, które umożliwiają odczytywanie nie tylko kodów kreskowych zlokalizowanych na książkach i legitymacjach czytelniczych, ale także kodów QR identyfikujących konkretne dzieła w katalogu internetowym biblioteki. Rozwiązanie to pozwala jeszcze lepiej wykorzystać technologiczne możliwości systemu SOWA2/MARC21, usprawniając czynności związane z rejestracją czytelników i zbiorów bibliotecznych.

Czytelnicy odwiedzający Oddział dla Dzieci i Młodzieży oraz Wypożyczalnię dla Dorosłych mrągowskiej biblioteki miejskiej mogą w trakcie dokonywania wypożyczeń zbiorów w systemie SOWA2/MARC21 okazać bibliotekarzowi smartfon zawierający kod czytelnika pobrany z internetowego konta bibliotecznego w katalogu OPAC. Wypożyczający książkę nie musi w tej sytuacji posiadać fizycznej legitymacji czytelnika. Nowe czytniki umożliwiają również odczytanie kodów QR książek i innych zbiorów bibliotecznych udostępnionych w katalogu on-line Biblioteki

Zakup czytników został zrealizowany ze środków Instytutu Książki.