Kategorie
Szkolenia

Spotkanie bibliotekarzy z woj. warmińsko-mazurskiego w Mrągowie

24 maja 2012 r. w Miejskiej Bibliotece Centrum  Kultury i Turystyki w Mrągowie odbyło się spotkanie bibliotekarzy z województwa warmińsko-mazurskiego zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie, Bibliotekę Miejską w Mrągowie, Konsorcjum Bibliotek – Użytkowników Systemów “SOWA” oraz firmę Sokrates-software.

Zaproszeni na spotkanie bibliotekarze z powiatów bartoszyckiego, ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, nidzkiego, oleckiego, olsztyńskiego, piskiego i  szczycieńskiego wysłuchali referatów i prezentacji, których tematem była “Komputeryzacja bibliotek publicznych w systemach SOWA”Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie reprezentowali: Pani Wiesława Borkowska-Nichthauser, wicedyrektor oraz Pan Krzysztof Tkacz,  informatyk. W spotkaniu wzięło udział 23 bibliotekarzy.

Motywem wiodącym spotkania była próba odpowiedzi na pytania dotyczące zadań katalogu bibliotecznego dostępnego on-line.

Katalogi biblioteczne, które są podstawowym źródłem informacji o zasobach bibliotek, powinny zawierać spójne dane wysokiej jakości. Ma to znaczenie przede wszystkim dla użytkowników bibliotek ale też bibliotekarzy; umożliwia bowiem prowadzenie efektywnych wyszukiwań, przejmowanie danych, scalanie katalogów i budowę katalogów centralnych. Przygotowanie katalogu wymaga jednak stosowania ujednoliconych zasad katalogowania oraz właściwego doboru i formułowania haseł. Katalogi online są też zasadniczym elementem systemu bibliotecznego. W tym rozumieniu przedstawiono bibliotekarzom wybrane katalogi bibliotek, które starają się wykorzystywać ogólnodostępne narzędzia systemu bibliotecznego SOWA. Wśród wymienionych książnic znalazły się również interesujące przykłady z woj. warmińsko-mazurskiego (MBP w Olsztynie, BM w Mrągowie, MBP w Ełku i M-GBP w Spiszu).

„Biblioteka nowoczesna – czyli jaka? Na przykładzie MBP w Olsztynie” – to tytuł prezentacji Elżbiety Józwowicz – szefa Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów MBP w Olsztynie i pierwszego kierownika Planety 11. Inspirująca, a zarazem pouczająca prezentacja olsztyńskiej książnicy miejskiej wzbudziła spore zainteresowanie wśród słuchaczy. Szczególnie opis projektu Fundacji Bertelsmanna i „Otwarcie biblioteki dla młodych klientów”.  Elżbieta Józwowicz udowodniła, że poprzez atrakcyjną ofertę zbiorów, różnorodność form pracy i zastosowanie nowoczesnych form komunikacji z czytelnikiem – zainteresowanie biblioteką wzrasta wśród młodych osób dotychczas nie korzystających z bibliotek. Biblioteka staje naprzeciw oczekiwań młodych ludzi i pełniąc swoje podstawowe funkcje działa nie tylko w obszarze informacji, ale też edukacji i rozrywki. Oferuje doradztwo i organizuje czas wolny użytkowników. Działania te wspiera nowoczesny system biblioteczny. „160 osób oczekujących na wypożyczenie tytułu” w jednej bibliotece ukazuje ogrom zainteresowania użytkowników biblioteki, którzy wyczekują informacji o książce w katalogu on-line i migrują za nią pomiędzy filiami bibliotecznymi. Prelegentka zadała retoryczne pytanie, czy atrakcyjność katalogów internetowych ma wpływ na  zainteresowanie biblioteką? Wzrost ilości czytelników oraz wypożyczeń zbiorów w Miejskiej Bibliotece nieodwołalnie potwierdza tę tezę. „Za co kochamy SOWĘ” to końcowy slajd prezentacji, który stał się podsumowaniem wystąpienia Elżbiety Józwowicz i pobudził bibliotekarzy do rozważań nad kierunkami rozwoju systemu SOWA.

W dalszej części spotkania przedstawiono również nowoczesne sposoby komputeryzacji bibliotek w systemie SOWA2/MARC21 i zaprezentowano dotychczasowe osiągnięcia portalu usług bibliotecznych w.bibliotece.pl, którego debiut miał miejsce w Krakowie pod koniec kwietnia.

Za gościnę,  przygotowanie spotkania i pyszne rogaliki szczególnie dziękujemy Pani Barbarze Szymańskiej wraz  z  zespołem pracowników Biblioteki Miejskiej w Mrągowie.