Kategorie
Inne

Bibliografia Powiatu Olkuskiego

Bibliografia Powiatu Olkuskiego obejmuje publikacje wydane od 2005 roku. Zapoczątkowana w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu, od 2009 roku tworzona jest w Dziale Bibliograficzno-Informacyjnym w systemie bibliotecznym SOWA2 w formacie MARC-21.  Ma charakter przedmiotowy, rejestrujący piśmiennictwo z różnych dziedzin życia dotyczącego poszczególnych gmin powiatu olkuskiego (Bolesław, Bukowno, Klucze, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom) w obecnych granicach administracyjnych.W piętnastu działach znajdują się pozycje o charakterze przedmiotowym, dokumentujące ważne wydarzenia z życia powiatu. Zasięgiem terytorialnym bibliografia obejmuje obszar całego kraju, są to  druki o powiecie olkuskim wydane w Polsce. Baza zawiera opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych, wydawnictw ciągłych, artykułów z czasopism, fragmentów bibliograficznych, ważniejszych dokumentów życia społecznego wydanych drukiem (np. katalogi, foldery), a także map i planów oraz filmów i dokumentów elektronicznych. Opisy bibliograficzne sporządzone są z autopsji; niektóre przejmowane są z „Bibliografii Zawartości Czasopism” i „Przewodnika Bibliograficznego” Biblioteki Narodowej. Część opisów uzupełniono recenzjami ukazującymi się w prasie. Dostęp do katalogu Bibliografii Powiatu Olkuskiego.