Kategorie
Inne

Wodzisław Śląski: 2 mln komputerowych wypożyczeń!

Na śląsku nie brakuje interesujących bibliotek publicznych, które dzięki niekonwencjonalnym działaniom i olbrzymiemu zaangażowaniu bibliotekarzy służą czytelnikom i wciąż przyciągają wielbicieli literatury nawet z odległych stron. Jedną z takich książnic jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim, która jest najstarszą instytucją upowszechniania kultury w mieście.

Biblioteka jest jedyną instytucją kultury świadczącą bezpłatne usługi informacyjne i czytelnicze dla mieszkańców, znajdującego się niedaleko granicy z Czechami, Wodzisławia Śląskiego i powiatu. Jest instytucją otwartą na czytelnika z wolnym dostępem do półek. Prowadzi też działalność informacyjno-bibliograficzną. Od wielu lat wielokrotnie zajmowała czołowe miejsce w tzw. indeksie aktywności bibliotek w województwie (ostatnio w 2003 r. wśród placówek miast od 50 tys. do 100 tys. mieszkańców).

Prócz książek i czasopism, książnica w swojej ofercie posiada zbiory audiowizualne (20460 szt.), wśród których największą ilość stanowią płyty CD i DVD (6702), płyty gramofonowe (5957), taśmy magnetofonowe (4742) oraz inne dokumenty, tj. książki audio, książki mówione, nuty, przeźrocza (3059). Zbiory te, z dużą szczegółowością opisu są wprowadzone do elektronicznego katalogu w systemie SOWA.

W latach dziewięćdziesiątych, działalność Biblioteki w nowej strukturze samorządu lokalnego przyniosła korzystne zmiany. W 1992 roku zakupiono program “System Informacji Bibliotecznej” oparty na strukturze DOS, w którym stopniowo tworzono bazę danych. Następnie wdrożono system biblioteczny SOWA. Od tego czasu minęło 20 lat, w trakcie których bibliotekarze automatyzowali warsztat swojej pracy.

Imponująco przedstawia się statystyka 17-letniej elektronicznej obsługi czytelników w systemie SOWA, która mogłaby posłużyć do przeprowadzania rozmaitych badań czytelniczych.

Wypożyczenia w MiPBP w Wodzisławiu Śląskim rejestrowane są komputerowo od 1 stycznia 1995, a ich liczba w bazie komputerowej wynosi 2 214 112. Ilość odwiedzin czytelników w bazie wynosi 870 330. Można zatem stwierdzić, że jest to jedna z nielicznych bibliotek publicznych w kraju posiadająca tak długie i bogate doświadczenia w  kwestii komputeryzacji.

W ubiegłym roku, bibliotekarze w centrali i w filiach bibliotecznych zarejestrowali komputerowo prawie 12 tys. czytelników. Wypożyczono 230 tys. książek na zewnątrz i ponad 11 tys. na miejscu. Zarejestrowano też niemal 18 tys. wypożyczeń zbiorów audiowizualnych.

Gratulujemy Pani Dyrektor Ewie Wrożynie-Chałupskiej i całemu zespołowi bibliotekarzy, którzy z profesjonalnym zaangażowaniem służą czytelnikom. Wszystkich miłośników literatury oraz samych bibliotekarzy zachęcamy do odwiedzin biblioteki oraz strony WWW.