Kategorie
Szkolenia

Wikipedia w pracy bibliografa

4 marca 2020 r. w Krakowie odbyło się szkolenie: Wiki(m)pedia i jej projekty. Narzędzia i inspiracje wikipediowe dla bibliografa-edytora. Organizatorem spotkania, na które zaproszono zespół małopolskich bibliografów, była Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Okazją do spotkania stał się Tydzień Otwartej Edukacji.

Tydzień Otwartej Edukacji 2020

Szkolenie podzielono na część teoretyczną, w trakcie której odbył się wykład w Artetece oraz praktyczną, którą wypełniły warsztaty przy stanowiskach komputerowych. Prowadząca szkolenie, Klara Sielicka-Baryłka ze Stowarzyszenia Wikimedia Polska, wprowadziła uczestników do świata największej internetowej encyklopedii działającej zgodnie z zasadami otwartej treści oraz omówiła zasady i cele, które wypracowała społeczność wikipedystów.

Wykład szkoleniowy w krakowskiej Artetece

W części praktycznej, bibliografowie zapoznali się z założeniami współtworzenia zasobów Wikipedii oraz wzbogacania jej treści informacjami z Bibliografii Małopolski.

W ramach ćwiczeń każdy z bibliografów otrzymał zadanie opracowania hasła encyklopedycznego swojej biblioteki oraz podania w nim źródeł informacji bibliograficznych (OPAC i baz regionalnych), np. https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiatowa_i_Miejska_Biblioteka_Publiczna_im._Marii_Fihel_w_Miechowie. Uczestnicy szkolenia mieli również okazję do zamieszczenia przypisów do wybranych haseł z Wikipedii zawierających odnośniki hipertekstowe do Bibliografii Małopolski.

Bibliografia Małopolski na tablecie

Przypomnijmy, że Bibliografia Małopolski zawiera opisy wydawnictw związanych z województwem małopolskim i Małopolską jako regionem geograficzno-historycznym i jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji.

Live stream z pierwszej części szkolenia

Bibliografia Małopolski powstała z połączenia baz lokalnych tworzonych w bibliotekach powiatowych województwa małopolskiego z bazą o takiej samej nazwie powstającą w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie i od 2015 roku jest współtworzona przez wszystkie (22) biblioteki publiczne województwa małopolskiego w systemie bibliotecznym SowaSQL Premium.

Gościem spotkania była Małgorzata Wilk – wiceprezeska w Zarządzie Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Spotkanie miało charakter otwarty.

Warsztaty dla bibliografów w WBP w Krakowie

Informacje o szkoleniu:
https://www.rajska.info/1619-wiki-m-pedia-i-jej-projekty.html
http://malopolskabibliografia.blogspot.com/

Kategorie
System Sowa

Aktualizacja portalu w.bibliotece.pl

Informujemy, że w portalu w.bibliotece.pl dokonano poprawek w związku z ostatnio przeprowadzoną aktualizacją  systemu. Wśród najistotniejszych zmian w serwisie wymienić należy:

  • na stronie dzieła, pod opisem bibliograficznym, dodano przyciski do polecania i udostępniania informacji o dokumencie na stronie facebook.com
  • na stronie dzieła, wszystkie udostępnione informacje bibliograficzne, tj. dane autora, nazwa wydawnictwa, tytuł serii stały się odsyłaczami (linkami) kierującymi do portalu w.bibliotece.plWikipedii oraz Google.com. Zastosowanie hiperłączy ma na celu usprawnienie wyszukiwania informacji o dziełach w portalu oraz poza nim
  • na stronie mapki, po wybraniu konkretnej biblioteki natychmiast otwiera się (po prawej stronie) okno, w którym można zarezerwować lub zamówić książkę (zredukowano ilość kliknięć myszką)
  • w wyszukiwarce poprawiono mechanizmy umożliwiające wyszukanie informacji w konkretnych indeksach. Poszukując autora, np. a:Adam Mickiewicz uzyskamy informację wyłącznie występującą w tym indeksie