Kategorie
Szkolenia

MARC 21 – szkolenia on-line

Odpowiadając na pytania dotyczące organizowania szkoleń on-line z formatu MARC 21 dla użytkowników systemów SOWA, informujemy, że prowadzone są w następujących blokach tematycznych.

MARC 21 dla początkujących (czas 90-120 min.)

 • przepisy katalogowania, instrukcje, zalecenia, piśmiennictwo
 • sporządzanie rekordów (strefy opisu, znaki umowne, gramatyka)
 • efektywne katalogowanie – źródła opisów bibliograficznych (BN i w.bibliotece.pl)
 • korzystanie ze słowników i CKHW
 • budowa rekordu opisu bibliograficznego książki i audiobooka
 • pola: 380 i 655  ; 385 i 386 ; 388 i 648 ; 336, 337, 338
 • przydzielanie miniatur okładek do rekordów w systemie
 • uzupełnianie pól adnotacji i recenzji
 • tworzenie i melioracja kolekcji „Nowości”

MARC 21 dla zaawansowanych (czas 90-120 min.)

Problematyka szkolenia dostosowana do pytań lub ustalana w oparciu o wywiad. Może obejmować zagadnienia szkolenia dla początkujących lub stanowić jego kontynuację.

Przykładowe zagadnienia:

 • opis rekordu wydawnictwa jedno- i wielotomowego
 • prace autorskie i prace zbiorowe
 • wydawnictwa seryjne (serie proste i złożone)
 • inne: wydawnictwa współwydane, prace niesamoistne, zbiory dźwiękowe
 • budowa rekordu KHW
 • schematy przekształcania rekordów MARC21
 • tworzenie i melioracja kolekcji tematycznych

MARC 21 dla “zuchwałych” (czas 90-120 min.)

 • operacje ręczne: podmiana rekordów operacji WKLEJ, czyszczenie faset, itd.
 • operacje grupowe (opcjonalnie; dla profesjonalistów): ustaw deskryptor, modyfikowanie danych

MARC 21 dla bibliografów (czas 90-120 min.)

 • pola charakterystyczne dla bibliografii regionalnej
 • budowa rekordu opisu bibliograficznego jednostek niesamoistnych (artykuł, recenzja)

Ponadto oferujemy szkolenia:

Zintegrowany klient systemu SowaSQL Premium (czas 45-60 min.)

Szkolenie dla zainteresowanych pracą w kliencie zintegrowanym systemu SowaSQL Premium.

Portal w.bibliotece.pl (czas 90 min.)

Szkolenie dla bibliotekarzy posiadających aktywne konto w portalu.

 • administracja profilem w portalu (uzupełnienie informacji)
 • prowadzenie multimedialnego bloga
 • dodawanie zbiorów na wirtualne półki
 • dodawanie recenzji czytelniczych, itd.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia dla wybranych (konkretnych) zagadnień, które występują w różnych blokach tematycznych.

Szkolenia organizowane są on-line z wykorzystaniem programu pomocy zdalnej i programu prezentacji zdalnej TeamViewer.

Szkolenia mają charakter dokształcający. Od uczestników szkoleń wymagana jest znajomość przepisów katalogowania, znajomość ewidencji materiałów bibliotecznych, ogólna wiedza o systemie SOWA i podstawowe umiejętności wyszukiwania w katalogu OPAC. Celem szkolenia jest aktualizacja i pogłębianie wiedzy oraz rozwój kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy.

Szczegółowe informacje udzielamy mailowo lub telefonicznie.

Kategorie
System Sowa

Zintegrowany klient systemu SowaSQL

W 2019 roku debiutował program klienta systemu SowaSQL Premium korzystający z protokołu HTTPS i formatu danych JSON. Nową aplikację wyróżnia przede wszystkim integracja (stąd nazwa) wszystkich dotychczasowych programów, tj. katalogowanie, obsługa wypożyczeń, skontrum, itd. Wszystkie zostały zastąpione jednym programem, uruchamianym z pulpitu systemu operacyjnego MS Windows (w systemie SowaSQL Standard wymagają oddzielnego uruchomienia i logowania).

Zintegrowany klient systemu pozwala na równoczesną pracę wielu okien programów. Rozwiązanie to znacząco usprawnia pracę bibliotekarza, który może samodzielnie personalizować pulpit systemu, umieszczając na ekranie wybrane zakładki*. Ich dodanie może nastąpić m.in. poprzez wybranie pozycji z menu, które “wysuwa się”, po kliknięciu myszką na pasek z lewej strony ekranu.

Udoskonalono okno logowania systemu, wprowadzając opcję odzyskiwania zapomnianego hasła oraz informację o dostępności nowej wersji programu klienckiego.

Nowością jest możliwość zwiększenia lub zmniejszenia szerokości prezentowanej informacji bibliograficznej za pomocą przesuwanego paska oraz sposób otwierania (dwuklik) i pobierania rekordów bibliograficznych.

Najnowsza, interesująca funkcjonalność w programie klienta systemu SowaSQL Premium pojawiła się kilka dni temu. Dotyczy ona rekordów wyszukiwanych i pobieranych z portalu w.bibliotece.pl Wygodniejsza forma podglądu struktury rekordu w formacie MARC21, pozwala bibliotekarzowi na szybszą ocenę rekordów z różnych źródeł i wybór najlepiej opracowanego.

Na uwagę zasługuje również możliwość powiększenia okien formularza edycji opisu bibliograficznego. Dzięki temu obszar pola MARC21 będzie poszerzać się wraz z wprowadzanym tekstem opisu. Rozwiązanie to docenią bibliografowie tworzący rozbudowane adnotacje (zawartościowe lub wyjaśniające), a także bibliotekarze opracowujący zbiory specjalne, tj. rękopisy, starodruki (inkunabuły, cimelia) oraz inne obiekty, które wymagają obszernych opisów w polach, np. tytułu, stref uwag lub recenzji (940).

XVI-wieczny druk z proweniencją klasztoru bernardynów przeworskich ze zbiorów Biblioteki XX. Czartoryskich

Wszystkie funkcjonalności nowego klienta zostały opisane w instrukcji dostępnej w portalu wsparcie.sowasql.pl, do której zapraszamy.

Jeśli jesteście zainteresowani prezentacją nowego klienta zintegrowanego systemu SowaSQL Premium, zapraszamy do kontaktu z nami.


*) Lista dostępnych zakładek wynika z uprawnień użytkownika oraz ustawień części serwerowej systemu.

Kategorie
Porady

Praca zdalna bibliotekarzy

Podpowiadamy tematy prac, które mogą być wykonywane w domu, na stanowisku komputerowym z dostępem do internetu i zainstalowanym oprogramowaniem klienta systemu bibliotecznego SowaSQL.

Klienta systemu SowaSQL pobieramy ze strony https://www.sokrates.pl/biblioteka/

pixabay.com

Opracowanie zbiorów bibliotecznych

 • wprowadzanie nowych rekordów z autopsji lub z wykorzystaniem funkcji pobierania gotowych opisów bibliograficznych (np. z portalu w.bibliotece.pl, z Biblioteki Narodowej). Prace mogą dotyczyć nowych “zakupów”, uzupełnień luk w katalogu własnym lub filii
 • korygowanie i podmiana rekordów opracowanych według starych zasad katalogowania (można wykorzystać operację WKLEJ w otwartym rekordzie)
 • uzupełnianie danych inwentarzowych “Zasobów” filii bibliotecznych
 • dodawanie miniatur okładek i recenzji do rekordów (w polu 940)
 • weryfikacja poprawności podziału typów rekordów (widoczna w zestawieniach typu “Struktura”: zbiorów wypożyczeń, ubytków)
 • tworzenie i weryfikacja kolekcji Nowości i kolekcji tematycznych
 • globalne uzupełnianie deskryptorów
 • zmiana haseł JHP BN w tworzonych kolekcjach, obejmująca uzupełnianie deskryptorów (zgodnie z nowymi przepisami katalogowania) z jednoczesną modyfikacją treści pól i wskaźników w rekordach MARC 21, m.in. rozwijanie istniejących skrótów w opisach
 • łączenie haseł wzorcowych (z wykorzystaniem operacji Obsługa haseł wzorcowych).

Zobacz też: Katalogowanie w czasach zarazy i OPAC w czasach zarazy
Instrukcja: Kolekcje “nowości” i tematyczne – wsparcie.sowasql.pl
Przepisy katalogowania BN

Przygotowanie do skontrum

 • podsumowanie skontrum. Wnioski z zestawienia o tej nazwie mogą posłużyć do zaplanowania kolejnych etapów i rozdzielnia zadań (Zestawienie -> Wydruki Skontrum)
 • tworzenie wykazu stałych ubytków w programie Skontrum (Obsługa Inwentaryzacji). Prace polegają na wprowadzeniu samych numerów inwentarzowych lub zakresów numerów i dotyczą egzemplarzy ubytkowanych “ręcznie” – wykreślonych najczęściej “na czerwono” w tradycyjnych księgach inwentarzowych
 • weryfikacja kompletności katalogu. Wykonanie zestawienia “Luki w numerach inwentarzowych” (program Katalogowania – ikonka Bombki).

UWAGA: Prace mogą być prowadzone równolegle przez kilku pracowników i obejmować np. wprowadzanie i kontrolę numerów od najniższego do najwyższego oraz od najwyższego do najniższego. Niezbędny do tych działań może być dostęp do tradycyjnych ksiąg inwentarzowych, czy rejestru ubytków.

Porządki w portalu w.bibliotece.pl

 • aktualizacja profilu biblioteki. Prace mogą obejmować aktualizację i weryfikację danych kontaktowych bibliotek i placówek, korektę godzin otwarcia, uzupełnienie informacji na blogu i w galerii, resetowanie nieaktualnych zaproszeń na wydarzenia, itd.
 • dodawanie recenzji do książek
  – można użyć profilu prywatnego lub biblioteki.

UWAGA: Wymagane logowanie na profil biblioteki. Jeśli nie pamiętamy hasła logowania do portalu, proszę wygenerować nowe; jeśli nie znamy identyfikatora – prosimy o kontakt. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia on-line.

Kategorie
System Sowa

Współpraca NUKAT z portalem w.bibliotece.pl

12 maja 2016 r. portal e-usług bibliotecznych w.bibliotece.pl nawiązał współpracę z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym (NUKAT). Współpraca polega na zwiększeniu możliwości odsyłania wyszukiwanych opisów dokumentów w globalnym katalogu polskich bibliotek naukowych i akademickich do katalogu portalu w.bibliotece.pl

Użytkownik NUKAT wyszukując opis dokumentu w katalogu centralnym zyskał możliwość bezpośredniego przeniesienia zadanej kwerendy do wyszukiwarki w.bibliotece.pl Odbywa się to poprzez skorzystanie z sekcji “Szukaj w innych bibliotekach” i wybranie okienka w.bibliotece.pl (bez konieczności ponownego wprowadzenia zapytania wyszukiwawczego).

Analogiczny mechanizm odsyłania do katalogu NUKAT funkcjonuje w w.bibliotece.pl Po wyszukaniu dowolnego opisu dokumentu w portalu, istnieje możliwość szybkiego wyszukania go w katalogu centralnym NUKAT. Odbywa się to poprzez kliknięcie w któryś z elementów wyszukanego w portalu opisu bibliograficznego, np. tytuł, autor, seria, isbn i wybranie w linku “Szukaj w polskich bibliotekach naukowych”.

Kategorie
Inne Szkolenia

Portal krakowczyta.pl – Wyczynem Tygodnia w Krakowie

fot. W. Kowalewski

Informujemy, że serwis internetowy krakowczyta.pl, który jest młodszym bratem portalu e-usług bibliotecznych w.bibliotece.pl, zdobył największą ilość głosów i zyskał miano Wyczynu Tygodnia w zorganizowanym wśród słuchaczy plebiscycie Radia Kraków. Propozycja zyskała uznanie 78% słuchaczy Radia Kraków.

Uruchomienie krakowczyta.pl nastąpiło na początku 2016 roku, jednak promocja portalu zbiegła się z XIII edycją ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka inspiruje”, który stał się okazją do przypomnienia mieszkańcom Krakowa, że czytanie, dyskutowanie o literaturze oraz udział w wydarzeniach okołoliterackich, jest jedną z najprzyjemniejszych i zarazem najbardziej rozwijających form spędzania wolnego czasu.

“Portal krakowczyta.pl to nie tylko wyszukiwarka książek. To portal skupiający miłośników literatury. Oprócz wyszukiwania książek możemy sobie założyć konto, które zintegrujemy z kontem bibliotecznym. Można dodawać przeczytane książki, oceniać je, dyskutować o nich na forum” – mówi Radiu Kraków Agnieszka Giemza z Podgórskiej Biblioteki Publicznej. Więcej: www.radiokrakow.pl

fot. A. Giemza

Dodatkowe wiadomości o akcjach promujących portal krakowczyta.pl można znaleźć na portalu KrakowCzyta.pl: Cztery biblioteki miejskie, ponad milion książek i jedna społeczność! , na stronie MiastoLiteratury.pl Kraków czyta! Tydzień Bibliotek w Krakowie od 7 do 16 maja oraz na fanpage’u Krakowczyta.pl.

Kategorie
System Sowa

Aktualizacja portalu w.bibliotece.pl

Informujemy, że w portalu w.bibliotece.pl dokonano poprawek w związku z ostatnio przeprowadzoną aktualizacją  systemu. Wśród najistotniejszych zmian w serwisie wymienić należy:

 • na stronie dzieła, pod opisem bibliograficznym, dodano przyciski do polecania i udostępniania informacji o dokumencie na stronie facebook.com
 • na stronie dzieła, wszystkie udostępnione informacje bibliograficzne, tj. dane autora, nazwa wydawnictwa, tytuł serii stały się odsyłaczami (linkami) kierującymi do portalu w.bibliotece.plWikipedii oraz Google.com. Zastosowanie hiperłączy ma na celu usprawnienie wyszukiwania informacji o dziełach w portalu oraz poza nim
 • na stronie mapki, po wybraniu konkretnej biblioteki natychmiast otwiera się (po prawej stronie) okno, w którym można zarezerwować lub zamówić książkę (zredukowano ilość kliknięć myszką)
 • w wyszukiwarce poprawiono mechanizmy umożliwiające wyszukanie informacji w konkretnych indeksach. Poszukując autora, np. a:Adam Mickiewicz uzyskamy informację wyłącznie występującą w tym indeksie
Kategorie
System Sowa

w.bibliotece.pl – nowa odsłona portalu

Kiedy pierwszy raz uruchomiono portal w.bibliotece.pl, współpracowano wówczas zaledwie z kilkoma bibliotekami. Dziś baza danych w portalu kilkadziesiąt milionów opisów bibliograficznych z kilkuset katalogów bibliotecznych. Wraz ze wzrostem tej liczby, coraz trudniej jest dokonywać wyboru prawidłowego opisu bibliograficznego (z różnych kombinacji lat wydań, ISBN-ów, nazw wydawców często niepoprawnie lub niekompletnie wprowadzonych) i przedstawić go w formie przyjaznej czytelnikowi.

Strona dzieła

Podjęto trudną decyzję, by zmniejszyć szczegółowość opisu zasobu w portalu, ograniczając go do możliwości identyfikowania z konkretnym tytułem i twórcą.

Motywowano się możliwościami:

 • użycia metod statystycznych, by wyeliminować część błędów w opisach i wyodrębnić z nich najważniejsze informacje,
 • przedstawienia informacji o dostępności egzemplarzy i zasobów elektronicznych bez konieczności przeglądania długiej listy różnych wydań.

Nowa “strona dzieła” prezentuje opis algorytmicznie wybranych informacji (z kilku do kilkuset rekordów bibliograficznych), wraz z najpopularniejszą okładką, zgromadzoną listą zasobów elektronicznych oraz mapą dostępności, prowadzącą do nowej aplikacji Wypożyczalni.

Wypożyczalnia  

Bez konieczności zamawiania lub rezerwowania książek w osobnych katalogach online, teraz wszystkie książki z komputerowych wypożyczalni, bibliotek współpracujących z portalem, można zarezerwować lub zamówić bezpośrednio w w.bibliotece.pl za pomocą czterech prostych kroków:

 • wybierz miejscowość,
 • wybierz bibliotekę,
 • wybierz rekord bibliograficzny,
 • zarezerwuj / zamów egzemplarz.

Wyszukiwarka otrzymała również umiejętność filtrowania stanu dostępności egzemplarzy oraz lokalizowania placówek bibliotecznych na mapie.

Zapraszając do Wypożyczalni, prosimy o kliknięcie na mapie (na stronie wyszukanego dzieła) lub na ikonie biblioteki bezpośrednio na wynikach wyszukiwania.


Kategorie
Porady System Sowa

E-booki w katalogu bibliotecznym

Dynamicznie rozwijane usługi dostępu do zbiorów elektronicznych w katalogach systemów SOWA2/MARC21 zaowocowały w ostatnim czasie połączeniem opisów „Wolnych Lektur” z informacjami o zbiorach bibliotecznych w katalogach. Równie ważny jest też dostęp do komercyjnych zbiorów elektronicznych, które są powszechnie oferowane na rynku e-wydawnictw. Wśród bibliotek najpopularniejszym dostawcą ebooków jest czytelnia internetowa IBUK Libra, należąca do Wydawnictwa Naukowego PWN. Serwis umożliwia dostęp do elektronicznej biblioteki książek za pomocą specjalnego kodu PIN wydawanego nieodpłatnie na życzenie zarejestrowanym czytelnikom bibliotek.Dostęp do IBUKa umożliwia strona serwisu zaopatrzona w wyszukiwarkę; wiele bibliotek oferuje jednak dostęp do ebooków z lokalnego katalogu OPAC, opracowując informacje o e-zbiorach z autopsji. Obecnie nie jest to już konieczne…


Nowa wersja katalogu internetowego systemu SOWA2/MARC21 dostarcza ważne unowocześnienia w zakresie udostępniania informacji o zbiorach bibliotecznych.

Bliższa współpraca katalogu z portalem w.bibliotece.pl

Katalog OPAC WWW został wzbogacony o specjalny panel, dzięki któremu można dowiedzieć się dodatkowych informacji o bibliotece z portalu w.bibliotece.pl

W panelu, który jest umiejscowiony pod katalogiem OPAC, widoczne są dwa ostatnie wpisy z bloga biblioteki z portalu w.bibliotece.pl (opóźnienie wynosi ok. 1 h od czasu publikacji tekstu w portalu). Jeśli w treści ogłoszenia w portalu zawarta jest grafika, zostanie wówczas również zaprezentowana w panelu OPAC. Dodano również przyciski odsyłające do: podstawowych wiadomości o bibliotece (strona profilowa biblioteki), ogłoszeń na blogu, forum dyskusyjnego, a także ekspozycji zbiorów bibliotecznych.

Integracja zasobów IBUK Libra

Obecnie integracja zasobów informacyjnych IBUK Libra w systemie SOWA2/MARC21 jest w pełni automatyczna (zbiory aktualizują się samoczynnie raz dziennie). System biblioteczny pobiera informacje bibliograficzne z bazy IBUK wraz z miniaturą okładki i za pomocą specjalnego konwertera przenosi je do katalogu OPAC oraz odpowiednio indeksuje (m.in. słowa kluczowe z opisów ebooków mapowane są do haseł przedmiotowych MARC21, które można zmodyfikować). Niektóre książki posiadające rozbudowane opisy bibliograficzne (streszczenia) są prezentowane w formie skróconych opisów, dynamicznie rozwijanych po kliknięciu.

Na uwagę zasługuje fakt, że dzięki nowatorskim rozwiązaniom technicznym pomiędzy systemem SOWA2/MARC21 a portalem w.bibliotece.pl, opracowano relacje między wydaniami tych samych tytułów książek w jednej bibliotece. Dla czytelnika oznacza to możliwość swobodnego wyboru pomiędzy wypożyczeniem książki fizycznej a dostępem do książki elektronicznej z serwisu IBUK Libra, a nawet „Wolnych Lektur” .


Oferta IBUK Libra dostępna jest w m.in. w katalogu on-line Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie – https://katalog.mbp.olsztyn.pl/ (w indeksie Wydawca można też wpisać hasło “ibuk libra”). Pełna oferta książek IBUK Libra dostępna jest natomiast w portalu w.bibliotece.pl


Warunkiem włączenia IBUK Libra w katalogu bibliotecznym jest korzystanie z aktualnej wersji systemu SOWA2/MARC21 lub SowaSQL oraz integracja zbiorów biblioteki w portalu w.bibliotece.pl  Usługa jest darmowa.

Kategorie
System Sowa

Nowe możliwości w portalu w.bibliotece.pl

Nowy wygląd strony głównej portalu

Informacje o wydarzenia publikowanych na blogach bibliotecznych portalu uzyskały możliwość prezentacji na stronie głównej w postaci listy „nadchodzących wydarzeń”. Każda biblioteka, która posiada zarejestrowane konto w w.bibliotece.pl może opublikować ogłoszenie na swoim blogu, określić jego rodzaj (np. edukacyjne, literackie, wydawnicze itp.) i podać datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia oraz zaproszonego na wydarzenie gościa. Jeśli biblioteka wskaże lokalizację wydarzenia w jednej ze swoich placówek, to informacja ta zostanie przedstawiona w Internecie na mapie Google (maps.google.pl) w towarzystwie barwnej „kartki” z kalendarza.

Ponadto na stronie głównej portalu prezentowane są informacje o ostatnio włączonych katalogach bibliotecznych. Widoczne są one w formie bitmapowych awatarów zawierających loga bibliotek lub domyślne ikony grafik portalowych (sówek) dla bibliotek, które nie uzupełniły profilu.

Prezentacja bibliotek na mapie Google

Biblioteki zarejestrowane w portalu można było dotychczas odszukać za pomocą listy ikon (alfabetycznej, chronologicznej, wg. aktywności) lub poniżej umiejscowionej wyszukiwarki. Nowa funkcja prezentacji bibliotek w portalu oferuje możliwość wykorzystania innowacyjnych usług Google Maps w formie wirtualnej mapy online, na której oznaczono placówki biblioteczne. Możliwe jest więc odnalezienie lokalizacji biblioteki za pomocą standardowego widoku mapy, widoku satelitarnego umożliwiającego wyświetlenie zdjęć lotniczych (z opcją uzyskania informacji o nazwach ulic), a także z funkcją Street View, dzięki której można oglądać zdjęcia ulic i budynków bibliotecznych z perspektywy przechodnia. W tej sytuacji wystarczy tylko umieścić wskaźnik myszy w prawym górnym rogu mapy na żółtym przewodniku Google Streer View (tzw. Pegman), a następnie przesunąć go w wyznaczone miejsce. Warto pamiętać też o możliwości powiększenia obiektów na mapie za pomocą suwaka, który pozwala zwiększyć wartości zbliżenia nawet dwudziestokrotnie.

Ciekawym rozwiązaniem jest także możliwość wirtualnego zwiedzania wnętrza bibliotek i innych miejsc użyteczności publicznej. Wirtualny spacer po swych wnętrzach proponuje już kilkanaście bibliotek, w tym: Miejska Biblioteka Publiczna w OpoluWojewódzka Biblioteka Publiczna w OpoluMiejska Biblioteka Publiczna w JarosławiuMiejska Biblioteka Publiczna w Białej PodlaskiejBiblioteka WSH w SosnowcuMiejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie itd.

Przypominamy też, że po kliknięciu wskaźnikiem myszy na wybranej bibliotece uzyskuje się o niej informacje teleadresowe, natomiast przy kliknięciu na bibliotekę posiadającą placówki filialne, widoczne będą połączenia z siecią bibliotecznej (tzw. pajączek, który jest widoczny przy małych powiększeniach mapy*). 

Źródło zdjęć: w.bibliotece.pl maps.google.com

*) widoczne jeśli biblioteka uzupełni listę swoich placowek/filii

Kategorie
Szkolenia

Nowoczesny system biblioteczny – czyli jaki?

Jeśli chcecie dowiedzieć się jak zmieniają się technologie informacyjne otaczające współczesną bibliotekę? Jeśli zastanawiacie się, czy możliwe jest, aby bibliotekarze wypożyczali milion książek rocznie, nie tracąc przy tym tchu… Jeśli chcecie włączyć się w dyskusję o przyszłości systemu bibliotecznego, serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Nowoczesny system biblioteczny – czyli jaki?

Data i miejsce konferencji:

27 listopada 2013 r.
Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Górna im. Wł. St. Reymonta
ul. Paderewskiego 11A (sala Działu Informacji) – dojazd

Organizatorzy:

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Górna im. Władysława St. Reymonta
Sokrates-software
Konsorcjum Bibliotek – Użytkowników Zintegrowanych Systemów Zarządzania Biblioteką SOWA1 lub SOWA2/MARC21

Informacje organizacyjne:

Konferencja skierowana jest dla bibliotekarzy z samorządowych bibliotek publicznych Łodzi i z woj. łódzkiego. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Problematyka konferencji:

Celem konferencji jest prezentacja dokonań technologicznych i ich wpływ na rozwój systemu bibliotecznego, zmieniającego funkcjonowanie współczesnej biblioteki. Skonfrontowanie potrzeb czytelników i bibliotekarzy z twórcami i teoretykami oprogramowania dla bibliotek.

Program konferencji:

10.00-10.15       Otwarcie konferencji                                                                                                                        
10.15-10.40„Od MAKA  do SOWY” – Izabela Nawrocka, Piotr  Romanowicz z MBP Łódź-Górna
10.40-11.30      Nowości systemu SOWA2/MARC21, odpowiedzią na potrzeby bibliotekarzy
i czytelników Leszek Masadyński, Sokrates Software
11.30-12.00przerwa kawowa
12.00-13.00O sposobach zdobywania czytelników // Integracja systemu bibliotecznego z portalem w.bibliotece.pl – szansą na zdobycie nowych pokoleń w bibliotekach Wojciech Kowalewski, Konsorcjum Bibliotek – Użytkowników Systemów SOWA
13.00-14.00Dyskusja twórców programu i jego użytkowników