Kategorie
System Sowa Szkolenia

Deskryptory BN : początek zmian

W związku z wprowadzeniem od 1 października 2015 r. przez Bibliotekę Narodową deskryptorów, które zastąpią dotychczas stosowany Język Haseł Przedmiotowych BN, pragniemy poinformować, że systemy SOWA2/MARC21 oraz SowaSQL zostały przystosowane do nowego modelu opracowania rzeczowego dokumentów.

Propozycja opracowania i wdrożenia deskryptorów została zapowiedziana przez Dyrektora Biblioteki Narodowej już w 2014 r. W trakcie konferencji „Deskryptory Biblioteki Narodowej” która odbyła się 10-11.04.2015 r. oraz podczas otwartych konsultacji z bibliotekarzami w maju i czerwcu, przedstawiono ogólną metodykę przekształcenia tematów JHP w deskryptory oraz rozwoju nowego słownictwa.

Opracowanie zbiorów bibliotecznych z wykorzystaniem deskryptorów wiąże się z wprowadzeniem zmian w danych przechowywanych w systemie bibliotecznym. Dotyczą one przede wszystkim struktury formatu MARC21 w zakresie grupy pól haseł przedmiotowych. Likwidacji ulegnie opracowanie rzeczowe, bazujące na gramatyce pozycyjnej i nastąpi konwersja określników i niektórych tematów do nowych pól. Docelowo też katalogi WWW będą wzbogacone o wyszukiwanie fasetowe, zgodnie z którym wyniki wyszukiwania będzie można uszczegóławiać poprzez filtrowanie według określonych kryteriów (faset).

Dla bibliotek komputerowo opracowujących zbiory, chcących w dalszym ciągu pobierać opisy bibliograficzne z katalogu BN, oznacza to automatyczne dostosowanie użytkowanego oprogramowania bibliotecznego do nowego modelu opartego na języku deskryptorów BN. Warunkiem przyjęcia tych zmian w systemie bibliotecznym jest posiadanie danych bibliograficznych w MARC21, który jest międzynarodowym formatem służącym do zapisu i wymiany danych, używanym w bazach katalogowych i bibliograficznych Biblioteki Narodowej.

W systemach SOWA2/MARC21 i SowaSQL wprowadzono już zmiany formatu, a w przygotowaniu są narzędzia (OAI-PMH) służące do aktualizowania danych katalogowych wg nowych zasad BN.

Zapytania dot. deskryptorów w systemach SOWA prosimy kierować na adres konsorcjum.sowa@gmail.com 

Szczegółowe informacje nt. deskryptorów dostępne są w portalu https://wsparcie.sowasql.pl/