Kategorie
System Sowa

SowaSQL: rewolucja w wyszukiwaniu

Fot. flickr.com/drewcoffman/ [CC BY 2.0]

Przedwiosenne aktualizacje systemu SowaSQL przyniosły wiele istotnych zmian funkcjonalnych, z których najważniejszym jest nowoczesny system wyszukiwawczy w katalogach internetowych. Ewolucję systemu bibliotecznego można zobaczyć w internetowym katalogu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

W bibliotece tej przede wszystkim zdecydowanie poprawiono komfort pracy z katalogiem bibliotecznym on-line dzięki ogólnemu przyspieszeniu wyszukiwania informacji o zbiorach. Ponadto nowy katalog WWW cechują:

  • nowe możliwości wyszukiwania według słów i fraz (w cudzysłowie) we wszystkich polach indeksowych (dotychczas było tylko pole autora),
  • sortowanie wyników wyszukiwania według trafności dopasowania do pytania (fakultatywnie sortowanie według hasła autorskiego lub tytułu dzieła),
  • ignorowanie znaków przestankowych.

Rewolucją w wyszukiwaniu jest jednak wprowadzenie do katalogu SowaSQL narzędzia służącego do tworzenia propozycji słów kluczowych, opartego na mechanizmie sugestii podobnym do wykorzystywanego w wyszukiwarce Google. Dzięki zastosowaniu specjalnego rozwiązania informatycznego możliwe stało się dynamiczne wyszukiwanie zbiorów w katalogach WWW przy jednoczesnym autouzupełnianiu list rozwijanych.

Użytkownik poszukujący informacji w katalogu WWW może liczyć na:

  • uwzględnienie końcówek fleksyjnych w wyszukiwaniu [stemming],
  • podpowiadanie fraz indeksu wyszukiwawczego,

oraz uprzednio opisywaną prezentację najpoczytniejszych książek w bibliotece i filtry nowej generacji (dostępność zbiorów w bibliotece).

Na uwagę zasługuje też obsługa indeksów według różnych grup haseł przedmiotowych w szybkim wyszukiwaniu i na nowo zdefiniowane schematy dla rekordów haseł wzorcowych. Efekty zapytań w katalogu są fenomenalne, szczególnie dla rekordów KHW zawierających terminy przyjęte i odrzucone, zob. Horatius – Horacy, Shakespeare – Szekspir, Jan Paweł II – Karol Wojtyła, itp. Poszukiwanie bowiem odrzuconego wariantu hasła osobowego zwraca wynik zawierający odsyłaczowe formy hasła przyjętego.

Opisane unowocześnienia dotyczą implementacji systemów SowaSQL opartych na systemie bazodanowym PostgreSQL dla katalogów, bibliografii regionalnych i kartotek zagadnieniowych. Aktualizacje oprogramowania będą na życzenie realizowane w bibliotekach posiadających aktualne Polisy Serwisowe.