Kategorie
Inne

Zapraszamy do WiMBP w Rzeszowie

Internetowy katalog biblioteczny jest podstawowym źródłem informacji o zasobach biblioteki. Jeśli został zbudowany w oparciu o jednolite zasady opisu i w atrakcyjnej formie przedstawia spójne i wysokiej jakości dane, to efektem może być tylko zadowolenie czytelników, którzy wyszukują i identyfikują opisane w bazie dokumenty. W efekcie je wypożyczają!

Dowodzi temu katalog WiMBP w Rzeszowie, który oferując nowości wydawnicze, przyciąga czytelników, skłonnych do ustawienia się nawet w najdłuższej kolejce, aby wypożyczyć oczekiwaną powieść. I gdzie tu kryzys czytelnictwa?

„Niedoręczony list”  Sarah Blake i inne interesujące książki wypożyczycie w WiMBP w Rzeszowie.