Kategorie
Szkolenia

Szkolenia z katalogowania w MARC21 na Śląsku

16 stycznia 2012 r. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyło się seminarium szkoleniowe z zakresu katalogowania druków zwartych w formacie MARC-21 zaadresowane dla bibliotekarzy rozpoczynających pracę w zintegrowanym systemie bibliotecznym SOWA2/MARC21. Organizator szkolenia – Konsorcjum Bibliotek „SOWA” oraz Biblioteka Śląska, zaprosiła do nieodpłatnego udziału w szkoleniu 20. bibliotekarzy z województwa śląskiego.

Szkolenie rozpoczęto od przedstawienia zasad sporządzania rekordów bibliograficznych i omówienia poszczególnych stref i elementów opisu bibliograficznego dokumentów drukowanych. Przedstawiono również zastosowanie znaków umownych w obrębie poszczególnych stref opisu oraz formę gramatyczną i ortografię.

Praktyczną treść szkolenia wypełniły ćwiczenia z zakresu katalogowania druków zwartych z wykorzystaniem formularzy MARC wbudowanych do systemu SOWA2. Omówiono mechanizmy wyszukiwawcze protokołu z39.50 i sposoby pobierania gotowych opisów bibliograficznych z różnych katalogów w systemie SOWA, a także funkcję załączania miniatur okładek książek do rekordów w systemie.

W trakcie seminarium bibliotekarze zapoznali się z organizacją i metodyką pracy bibliotekarzy katalogujących w formacie MARC21 oraz wykorzystywanymi w jej trakcie pomocami dydaktycznymi (normy, instrukcje i przepisy katalogowania).