Kategorie
Inne

Dostęp do Kartoteki Haseł Przedmiotowych BN

Dzięki staraniom Konsorcjum od niedawna w systemach SOWA2/MARC21 pojawiła się możliwość zdalnego pobierania danych z kartoteki wzorcowej Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Nową funkcjonalność w systemie przypieczętowała zgoda Dyrektora Biblioteki Narodowej.

Dostęp do liczącej pół miliona rekordów bazy JHP BN, zawierającej nowe i na bieżąco modyfikowane oraz usuwane rekordy wzorcowe, umożliwia ikonka CKHW umiejscowiona w module katalogowania przy polach haseł przedmiotowych (6XX). Wybrane w ten sposób hasło wiązane jest z opisem bibliograficznym i umożliwia stworzenie innych form haseł (odsyłaczy).