Kategorie
Szkolenia

Seminarium szkoleniowe dla małopolskich bibliotekarzy

7 grudnia 2011 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbyło się seminarium szkoleniowe z zakresu katalogowania wydawnictw wielotomowych, prac współwydanych oraz dokumentów dźwiękowych zaadresowane dla małopolskich bibliotekarzy pracujących w zintegrowanym systemie bibliotecznym SOWA2/MARC21.

Szkolenie rozpoczęto od przedstawienia ogólnych zasad sporządzania rekordów bibliograficznych. Następnie omówiono poszczególne strefy i elementy opisu bibliograficznego dokumentu dźwiękowego (m.in. audiobooki) oraz stosowane znaki umowne.

Treść seminarium wypełniły jednak ćwiczenia z zakresu katalogowania wydawnictw wielotomowych w systemie SOWA2/MARC21. Przedstawiono więc budowę opisów dla prac autorskich i prac zbiorowych ze szczególnych uwzględnieniem tomów o tytule zależnym (niewyróżniającym) od tytułu całości oraz tomów o tytule wyróżniającym. Prace współwydane pod wspólnym tytułem i bez wspólnego tytułu oraz wydawnictwa niesamoistne wydawniczo wypełniły pozostałą część spotkania.

Przypomniano również mechanizmy wyszukiwawcze protokołu z39.50 i sposoby pobierania gotowych opisów bibliograficznych z katalogu Biblioteki Narodowej, a także funkcję załączania miniatur okładek książek do rekordów w systemie.

Bibliotekarze otrzymali pomoce dydaktyczne w formie skróconych instrukcji (m.in. dla książek wielotomowych i współwydanych, dokumentów dźwiękowych, rekordów KHW dla haseł osobowych i in.).

W spotkaniu udział wzięło 24 bibliotekarzy z Małopolski.