Kategorie
Szkolenia

Odwiedziny bibliotekarzy z Końskich w krakowskiej książnicy

1 grudnia 2011 r. bibliotekarze z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie oraz bibliotek samorządowych powiatu koneckiego gościli w Krowoderskiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Wyjazd studyjny koneckich bibliotekarzy, zrealizowany na prośbę skierowaną do Konsorcjum Bibliotek, związany był z tematyką komputeryzacji procesów bibliotecznych w zintegrowanym systemie SOWA2/MARC21. Wybór Krowoderskiej Biblioteki Publicznej nie był przypadkowy, jest to bowiem książnica, która w ciągu ostatnich 4 lat przeszła rewolucję technologiczną. Rozpoczynając opracowanie katalogu komputerowego w latach dziewięćdziesiątych w środowisku CDS/ISIS, a następnie migrując w roku 2005 do programu MAK, ostatecznie zdecydowała, wraz z innymi bibliotekami miejskimi Krakowa, o wyborze systemu SOWA2.

Wdrożenie oprogramowania SOWA2 w roku 2007 wymogło konieczność scentralizowania katalogów bibliotecznych, dlatego na przestrzeni lat bazy przechodziły gruntowną walidację danych bibliograficznych, przyczyniając się do powstania katalogu centralnego biblioteki. W ciągu kolejnych lat sukcesywnie uruchamiano skomputeryzowane filie biblioteczne z możliwością zamawiania i rezerwowania książek przez internet (w najbliższym czasie elektroniczne udostępnianie zbiorów zostanie uruchomione w 13 filii bibliotecznej).

Koneckich bibliotekarzy interesowała nie tylko tematyka opracowania zbiorów bibliotecznych w systemie SOWA2, ale też sposoby rejestracji ubytków, globalnej zmiany numerów inwentarzowych i wielu innych apektów dotyczących wdrożenia systemu komputerowego w bibliotece. Pytano o możliwości drukowania statystyk z systemu oraz realizację procesu udostępniania zbiorów. W Bibliotece Głównej przy ul. Królewskiej 59, w której zgromadzili się przybyli bibliotekarze, ruch czytelniczy umożliwił dokładne zaobserwowanie procesów elektronicznego udostępniania zbiorów we wszystkich skomputeryzowanych agendach.

Na rozmaite pytania bibliotekarzy odpowiadały urocze Panie z wypożyczalni i czytelni oraz z działu gromadzenia i opracowania zbiorów. W tajniki automatyzacji biblioteki wprowadzała przybyłych bibliotekarzy Elżbieta Rachwał, która nie pierwszy już raz dzieliła się ogromnym doświadczeniem zawodowym nabytym w trakcie pracy.